Jste na stránce: Základní škola Základní údaje Měsíční plány

Měsíční plány 2023/2024 

Vzdělávací obsah pro školní rok 2021/2022 je vzhledem k délce distančního vzdělávání v minulém školním roce přeplánován. Učitelé ve svých předmětových komisích projednali časové a tematické plány, provedli úpravy rozvržení vzdělávacího obsahu. Září je věnováno zjišťování individuální úrovně dosažených výstupů u jednotlivých žáků, vzdělávací obsah se bude ve většině předmětů opakovat, procvičovat a upevňovat. Cílem je zajistit, aby všichni žáci měli šanci získat potřebné znalosti a dovednosti s ohledem na své předpoklady, nikoliv aby byli testováni nebo jiným způsobem srovnáváni.

Měsíční plány - 1. stupeň  

Měsíc: duben 2024

Třída Ke stažení
1. třída Stáhnout
2. třída Stáhnout
3. třída Stáhnout
4. třída Stáhnout
5. třída Stáhnout

Měsíční plány - 2. stupeň  

Měsíc: duben 2024

Ročník Ke stažení
6. ročník Stáhnout
7. ročník Stáhnout
8. ročník Stáhnout
9. ročník Stáhnout
Vysvětlivky

Průřezová témata

 • VDO - Výchova demokratického občana
 • MV - Mediální výchova
 • MKV - Multikulturní výchova
 • EV - Environmentální výchova
 • VMEGS - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • OSV - Osobnostní a sociální výchova

Klíčové kompetence

 • KU - Kompetence k učení
 • KP - Kompetence pracovní
 • KK - Kompetence komunikativní
 • KŘP - Kompetence k řešení problémů
 • KSP - Kompetence sociální a personální
 • KO - Kompetence občanské
 • DK - Digitální kompetence
 

logo
Základní škola Dobrá,
příspěvková organizace

Dobrá 860, 739 51 Dobrá

Telefon: (sekretariát):
558 412 461, 734 802 097
E-mail: zsdobra@zsdobra.cz

Zpracování cookies  

Používáme cookies k optimalizaci webových stránek a služeb.
  Nezbytné cookies (funkčnost stránek)
Cookies třetích stran   Youtube - přehrávání vložených youtube videí
  Google analytics - statistika návštěvnosti
Vše o cookies, které používáme.