Jste na stránce: Základní škola Základní údaje Školská rada

Školská rada ve školním roce 2023/2024

Členové Školské rady

1. Zástupci zřizovatele:

 • p. Libor Mlčák
 • Ing. Petr Jursa

2. Zástupci rodičů:

 • p. Stuchlíková Klára
 • p. Bc. Martina Capuličová

3. Zástupci pedagogických pracovníků:

 • Mgr. Jaroslava Matyskiewiczová
 • Mgr. Jiří Nohel

Zápisy ze zasedání

 

Školská rada ve školním roce 2022/2023

Členové Školské rady

1. Zástupci zřizovatele:

 • p. Libor Mlčák
 • Ing. Petr Jursa

2. Zástupci rodičů:

 • p. Stuchlíková Klára
 • p. Bc. Martina Capuličová

3. Zástupci pedagogických pracovníků:

 • Mgr. Jaroslava Matyskiewiczová
 • Mgr. Jiří Nohel

Zápisy ze zasedání

 

Vyhlášení výsledků doplňujících voleb člena Školské rady Základní školy Dobrá, příspěvková organizace volených zákonnými zástupci nezletilých žáků na funkční období 2020–2023

Vyhlášení výsledků voleb členů Školské rady

V Dobré, dne 15. září 2022

Vyhlášení doplňujících voleb do ŠKOLSKÉ RADY ZŠ Dobrá na funkční období 2022–2023

Kandidátní listina pro doplňovací volby do školské rady na funkční období 2022-2023

V Dobré, dne 13. 9. 2022

Vyhlášení doplňovacích voleb do ŠKOLSKÉ RADY ZŠ Dobrá na funkční období 2022–2023

Ředitelka Základní školy Dobrá, příspěvková organizace v souladu s § 167 odst. 4 zákona 101/2017 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje volby do školské rady, kterými bude volen 1 člen školské rady za zákonné zástupce žáků.

Volby budou probíhat v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady.

Průběh voleb zajišťuje přípravný výbor ve složení: předseda Mgr. Michaela Kuboňová, členové: Mgr. Jarmila Málková a Mgr. Jaroslava Žídková.

Podání návrhů na kandidáty, kteří chtějí vykonávat práci ve školské radě, za zákonné zástupce je možné do 13. 9. 2022 vyplněním přihlášky na sekretariát školy, nebo emailem na zsdobra@zsdobra.cz. Přihláška ke stažení ZDE.

Kandidátní listina bude následně zveřejněna 13. 9. 2022 na webových stránkách školy.

Datum a místo konání voleb: čtvrtek 15. září 2022

 • pro zákonné zástupce dětí: od 15.00 do 15.30 hodin v prostorách vstupu do školy.

Volby se uskuteční tajným hlasováním ve volební místnosti. Volič obdrží volební lístky a dle zákona zvolí kandidáta do školské rady. Kandidát s nejvyšším počtem hlasů bude zvolen do školské rady. Vyhlášení bude zveřejněno na webových stránkách a nástěnce školy.

V Dobré, dne 2. září 2022

Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy
 

Školská rada ve školním roce 2021/2022

Členové Školské rady

1. Zástupci zřizovatele:

 • p. Libor Mlčák
 • Ing. Petr Jursa


2. Zástupci rodičů:

 • p. Sikorová Martina
 • p. Stuchlíková Klára


3. Zástupci pedagogických pracovníků:

 • Mgr. Jaroslava Matyskiewiczová
 • Mgr. Jiří Nohel


Zápisy ze zasedání

 

Školská rada ve školním roce 2020/2021

Členové Školské rady

1. Zástupci zřizovatele:

 • p. Libor Mlčák
 • Ing. Petr Jursa


2. Zástupci rodičů:

 • p. Sikorová Martina
 • p. Stuchlíková Klára


3. Zástupci pedagogických pracovníků:

 • Mgr. Jaroslava Matyskiewiczová
 • Mgr. Jiří Nohel


Zápisy ze zasedání

 

Vyhlášení voleb do ŠKOLSKÉ RADY ZŠ Dobrá na funkční období 2020–2023

Kandidátní listina pro volby do školské rady na funkční období 2020-2023

V Dobré, dne 14. 9. 2020


Ředitelka Základní školy Dobrá, příspěvková organizace v souladu s § 167 odst. 4 zákona 101/2017 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje volby do školské rady, kterými budou voleni členové školské rady za zákonné zástupce žáků a za pedagogické pracovníky.

Volby budou probíhat v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady.

Průběh voleb zajišťuje přípravný výbor ve složení: předseda Mgr. Michaela Kuboňová, členové: Mgr. Jana Filipová a Mgr. Martina Hnitková

Podání návrhů na kandidáty, kteří chtějí vykonávat práci ve školské radě, za zákonné zástupce a pedagogické pracovníky je možné do 10. 9. 2020 vyplněním přihlášky na sekretariát školy, nebo emailem na zsdobra@zsdobra.cz. Přihláška ke stažení ZDE.

Kandidátní listina bude zveřejněna 14. 9. 2020 na nástěnce školy a na webových stránkách školy.

Datum a místo konání voleb: čtvrtek 17. září 2020

 • pro zákonné zástupce dětí: od 7.00 do 7.45 hodin v prostorách vstupu do školy; od 14.30 do 15.30 hodin v prostorách vstupu do školy.
 • pro pedagogické zaměstnance od 7.00 do 7.45 hodin ve sborovně školy.

Volby se uskuteční tajným hlasováním ve volební místnosti. Volič obdrží volební lístky a dle zákona zvolí kandidáta do školské rady. Dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů budou zvoleni do školské rady. Vyhlášení bude zveřejněno na webových stránkách a nástěnce školy.

V Dobré, dne 25. srpna 2020

Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy

Vyhlášení výsledků voleb členů Školské rady Základní školy Dobrá, příspěvková organizace volených zákonnými zástupci nezletilých žáků na funkční období 2020–2023

Vyhlášení výsledků voleb členů Školské rady

V Dobré, dne 18. září 2020
 

Vyhlášení výsledků voleb členů Školské rady Základní školy Dobrá, příspěvková organizace volených zákonnými zástupci nezletilých žáků na funkční období 2017–2020

Vyhlášení výsledků - viz dále.

V Dobré, dne 22. září 2017
 

Vyhlášení voleb do ŠKOLSKÉ RADY ZŠ Dobrá na funkční období 2017–2020

Ředitelka Základní školy Dobrá, příspěvková organizace v souladu s § 167 odst. 4 zákona 101/2017 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje volby do školské rady, kterými budou voleni členové školské rady za zákonné zástupce žáků a za pedagogické pracovníky.

Volby budou probíhat v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady.

Průběh voleb zajišťuje přípravný výbor ve složení: předseda Mgr. Michaela Kuboňová, členové: Mgr. Denisa Šnajdrová a Mgr. Jan Lörinc

Podání návrhů na kandidáty, kteří chtějí vykonávat práci ve školské radě, za zákonné zástupce a pedagogické pracovníky je možné do 15. 9. 2017 vyplněním přihlášky na sekretariát školy, nebo emailem na zsdobra@zsdobra.cz. Přihláška ke stažení ZDE.

Kandidátní listina bude zveřejněna 18. 9. 2017 na nástěnce školy a na webových stránkách školy.

Datum a místo konání voleb: čtvrtek 21. září 2017

 • pro zákonné zástupce dětí od 16.00 do 17.00 hodin ve vestibulu školy,
 • pro pedagogické zaměstnance od 14.10 do 14.30 hodin ve sborovně školy.

Volby se uskuteční tajným hlasováním ve volební místnosti. Volič obdrží volební lístky a dle zákona zvolí kandidáta do školské rady. Dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů budou zvoleni do školské rady. Vyhlášení bude zveřejněno na webových stránkách a nástěnce školy.

V Dobré, dne 1. září 2017

Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy


logo
Základní škola Dobrá,
příspěvková organizace

Dobrá 860, 739 51 Dobrá

Telefon: (sekretariát):
558 412 461, 734 802 097
E-mail: zsdobra@zsdobra.cz

Zpracování cookies  

Používáme cookies k optimalizaci webových stránek a služeb.
  Nezbytné cookies (funkčnost stránek)
Cookies třetích stran   Youtube - přehrávání vložených youtube videí
  Google analytics - statistika návštěvnosti
Vše o cookies, které používáme.