Jste na stránce: Základní škola Poradenství a prevence Žákovský parlament

Žákovský parlament pro školní rok 2023/2024 

  • ŽP 2. stupně vede školní psycholožka, Mgr. Eva Švrčinová; esvrcinova@zsdobra.cz
  • Junior parlament (1.-5. ročník) vede p. Mgr. R. Müller; rmuller@zsdobra.cz
 

Žákovský parlament pro školní rok 2022/2023

  • ŽP 2. stupně vede školní psycholožka, Mgr. Eva Švrčinová; esvrcinova@zsdobra.cz
  • Junior parlament (1.-5. ročník) vede p. Mgr. R. Müller; rmuller@zsdobra.cz

Letos byl Žákovský parlament (ŽP) koordinován školní psycholožkou Evou Švrčinovou. Na začátku školního roku si každá třída 2. stupně zvolila 2 své zástupce ŽP, měl tedy 30 členů. Setkávání probíhala 1x měsíčně. Cílem bylo aktivní zapojení žáků do života školy, sdílení, naslouchání a vzájemná spolupráce, realizace nápadů, projektů ve škole.
ŽP
zorganizoval tyto akce: Halloween - nejstrašidelnější třída, Ples pro 9. ročník, Nejkrásněji vánočně vyzdobená třída, Mikuláš, Exkurze Parlamentu do školní kuchyně, Valentýnská pošta, Den učitelů – učení naruby, Týden převleků, Návštěva ŽP v Parlamentu ČR, Sběr mobilních telefonů ve spolupráci s Ekotýmem.

Premiéru měl tento rok Junior Parlament, jehož koordinátorem se stala Mgr. Renáta Müller. Členy byli zástupci tříd 1. stupně. Zapojili se například do organizace akce Špaček - sběru použitých pastelek.

Vzdělávací exkurze ŽP v Praze

Konec dubna zástupcům školního parlamentu zpříjemnila poznávací exkurze do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Žáci měli možnost navštívit hlavní město, kulturně se obohatit, ale především vidět na vlastní oči poslaneckou sněmovnu, kterou doposud znali pouze z televize či z hodin občanské výchovy.

Velké poděkování patří našemu panu starostovi a poslanci Ing. Jiřímu Carbolovi, který ve spolupráci se svým asistentem Marcelem Sikorou pro děti připravil bohatý program, jehož cílem bylo žákům ukázat, jak funguje politický systém České republiky. Žáci měli možnost prohlédnout si významné prostory a poutavý výklad doplnit o vlastní dotazy a postřehy.

Reprezentanti Základní školy v Dobré opouštěli Prahu plní nezapomenutelných zážitků, nově nabytých informací a s knihou s věnováním na památku. Věříme, že akce měla úspěch a žáky motivovala k další práci ve školním parlamentu.
 

image gallery

logo
Základní škola Dobrá,
příspěvková organizace

Dobrá 860, 739 51 Dobrá

Telefon: (sekretariát):
558 412 461, 734 802 097
E-mail: zsdobra@zsdobra.cz

Zpracování cookies  

Používáme cookies k optimalizaci webových stránek a služeb.
  Nezbytné cookies (funkčnost stránek)
Cookies třetích stran   Youtube - přehrávání vložených youtube videí
  Google analytics - statistika návštěvnosti
Vše o cookies, které používáme.