Jste na stránce: Základní škola Poradenství a prevence Mensa

Koumáci

školní rok 2022/2023

V rámci podpory nadaných dětí bylo 59 dětí z 2. až 5. ročníku bylo během školního roku rozděleno do 4 skupin, každá skupina si prošla 8 tematickými bloky, které měly pro ně připravené paní učitelky 1. stupně. V bloku s názvem „Přírodovědné pokusy na téma roční období“, děti zjišťovaly jak „pije“ rostlina, vytvářely sněhovou bouři či vodní tornádo. Další blok byl pojmenovaný „Cestujeme po mapě“, v něm jsme pracovali s globusy, s iPady – vyhledávali slova v cizích jazycích, největší nebo nejmenší budovy, hory apod. V bloku „Papír“ se děti seznámily s historií papíru a písma, zjišťovaly nosnost papíru či psaly tajným písmem, leptaly papír. V bloku „Emoce a práce s nimi“ se zaměřily na poznávání sama sebe, dramatizaci různých životních situací, empatii a uvědomění si všech možných emocí. V dalším bloku děti putovaly „Vesmírem“, kromě povídání o vesmíru, navštívily Muzeum meteoritů ve Frýdku-Místku. V tvořivém bloku děti pracovaly s hlínou, seznámily se s její historií, vymodelovaly si jednoduchý praktický předmět, který si naglazurovaly. Poté se staly grafiky a naučily se tisk z hloubky a z výšky. V bloku „Lidské tělo“ navštívily přírodovědnou učebnu, kde se potkaly s kostlivcem Pepou, vytvořily si krásné Lapbooky a zhlédly odborná videa. Posledním blokem bylo „Cestování za zvířátky“. V něm se opravdu cestovalo, jelikož jsme navštívili ZOO prodejnu ve Frýdku-Místku, ve které nás vždy krásně uvítala želva Bubla. Závěrečnou hodinu tohoto bloku nám připravila překvapení ve formě programování paní učitelka Mgr.  M. Kuboňová, zde se nám potvrdilo, že pro „koumáky“ je vyučovací hodina velice krátká.
Mezi jednotlivé bloky jsme pro zpestření vložily i hodiny s šiframi, luštěním rébusů a hlavolamů, nezapomněli jsme ani na vánoční díl s názvem „Vánoce ve světě, aneb komu nosí dárky koza.“ Na konci školního roku děti obdržely upomínkový list se zašifrovanou zprávou. Příjemným zjištěním bylo, že většina z nich se těší na další školní rok, aby mohla i nadále pokračovat v „koumání a poznávání světa kolem sebe“.
 

Fotogalerie Koumáků

 

image galleryDětská mensa  

Co je Mensa?

Mensa je mezinárodní společenská organizace založená roku 1946 v Oxfordu. Je to nevýdělečné apolitické sdružení nadprůměrně inteligentních lidí bez rozdílu rasy a vyznání. Jejím cílem je využití inteligence ve prospěch lidstva, ale také vytvoření stimulujícího prostředí pro své členy. Členem se může stát každý, kdo dosáhne věku 14 let a v testu inteligence, schváleném mezinárodním dozorčím psychologem Mensy International, výsledku mezi horními dvěma procenty celkové populace (na stupnici používané v České republice odpovídá IQ 130). Pro členství v Mense nejsou nutné žádné jiné předpoklady (kromě povinnosti platit členské příspěvky).

http://www.mensa.cz

Dětská Mensa

Dětská Mensa je platforma pro členství dětí ve věku 5–14 let, které takto mají přístup na mensovní akce, na intranet, časopis a další výhody dospělých členů. Dětská Mensa slouží k podpoře rozvoje a vyhledávání nadaných dětí, k podpoře takto zaměřených škol a zastřešuje mensovní aktivity pro děti a mládež. http://deti.mensa.cz/index.php?pg=home--detska-mensa

Spolupracující školy: deti.mensa.cz. Citováno z webových stránek http://deti.mensa.cz/index.php?pg=aktuality&aid=136


logo
Základní škola Dobrá,
příspěvková organizace

Dobrá 860, 739 51 Dobrá

Telefon: (sekretariát):
558 412 461, 734 802 097
E-mail: zsdobra@zsdobra.cz

Zpracování cookies  

Používáme cookies k optimalizaci webových stránek a služeb.
  Nezbytné cookies (funkčnost stránek)
Cookies třetích stran   Youtube - přehrávání vložených youtube videí
  Google analytics - statistika návštěvnosti
Vše o cookies, které používáme.