Jste na stránce: Základní škola Fotogalerie Historie školy

Něco málo o nejstarší historii školy

První zprávy o vzniku školy v obci Dobrá sahají až do 2. poloviny 17. století. Do malé dřevěné budky, ničím nepřipomínající školu tehdy docházeli pěšky i chlapci a děvčata z vesnic vzdálených více než 20 kilometrů. Dokážeme si tedy udělat obrázek o tom, jak pravidelná byla školní docházka a v návaznosti na ni i vzdělanost mládeže. Škola bývala něčím jiným, než dnes. Patřila církvi a učilo se v ní jen náboženství. Poněkud jinak to vypadalo o sto let později. Byla zavedena povinná školní docházka a třída začala být přeplněná dětmi. Ano, mluvíme v jednotném čísle, protože v Dobré byla pouze jednotřídka, ve které se vyučovalo na 250 dětí. Vyučoval jeden nadučitel spolu s jedním pomocným učitelem. V druhé polovině 19. století však již byla situace veselejší, vznikaly nové „školičky“ v okolních vesnicích a tak školu v Dobré navštěvovali pouze místní děti. Na začátku 20. století přišel na naší školu nový nadučitel Václav Slíva a vtiskl ji ráz moderní vzorné vesnické školy. Byla zřízena trojtřídka a rok nato i čtyřtřídka. Hlavně jeho přičiněním bylo rozhodnuto postavit školu novou. Byla otevřena před 90 lety, na podzim roku 1908 a byla až do roku 1933 pětitřídní s bytem nadučitele, později šestitřídní.


 

V roce 1950 byl stav školy natolik špatný, že v červnu se muselo přistoupit na opravu jak vnitřní,tak vnější.Úsilí o stavbu nové školy bylo završeno až v září roku 1952, kdy byla zahájena stavba nové dřevěné budovy. Tato nouzová budova byla postavena na jih od staré školy a vzniklo v ní místo pro deset učeben a dva kabinety. Prostorové problémy však nebyly vyřešeny úplně, ve škole stále chyběla kreslírna, tělocvična a další odborné učebny. Na podzim roku 1953 byla zřízena školní družina a byly provedeny podstatné úpravy v budově školy. Dřevěná budova byla spojena se zděnou školou spojovací chodbou a mnozí pamětníci si ještě dnes vzpomenou na vžité označení školy zděné jako „zděnka“a dřevěné jako „dřevěnka“.

Od školního roku 1956 - 1957 je do školy zaveden nový předmět práce v dílnách, což bylo podnětem k vybudování nových dílen. Ty byly zřízeny adaptací bývalého ředitelského bytu. Přívlastek naší republiky - socialistická, stále více proniká do života školy. Zákony prosazují politiku do výuky a také do výchovy. Děti vstupují do Pionýrské organizace, skládají pionýrské sliby.

Mezi pozoruhodnější změny v 60. letech patřilo rozdávání učebnic a pomůcek všem žákům zdarma, dále byly zaveden dvě deváté třídy a opět tak vyvstal problém nedostatku tříd.

V závěru 60. let narušila provoz školy generální oprava, která probíhala za plného provozu a skončila až v říjnu 1967. Náklad na opravu činil více než 1 milión korun a přinesl zavedení ústředního topení, v dřevěné budově novou elektroinstalaci, opravu střechy, výměnu podlah, pořízení nových oken, opravu fasády a vybudování kotelny. Byly také získány dva nové kabinety.

70. léta ve škole v Dobré poznamenala především snaha již definitivně vyřešit starosti s nedostačujícími prostorovými podmínkami, nedostatkem tříd a neustálými opravami. V roce 1974 - 75 bylo konečně rozhodnuto, že se začne se stavbou nové budovy, která by na dlouhou dobu vyřešila nahromaděné problémy. Co všechno tedy tvořilo stávající komplex? Jednak tak zvaná „stará škola” postavená v roce 1842 se sborovnou, školní kuchyní a třemi třídami, druhou část tvořila budova u hlavní silnice postavená v roce 1908, kde kromě tříd byla jídelna, učebna fyziky a přípravna svačin a třetí část tvořila dřevěná budova z roku 1953. Všechny tři části byly navzájem propojeny.

Dne 22. listopadu byl položen základní kámen pro stavbu nové 22 třídní základní školy. Byla zbourána dřevěná škola. Stavba nové školy však neprobíhala bez problémů, termín dokončení byl několikrát odsunutý. V listopadu školního roku 1978 - 1979 byla škola konečně otevřena. Na její výstavbu se vynaložilo více než 22 miliónů korun. Ani posledních dvacet let v životě školy se neobešlo bez náročných stavebních úprav. Byly dokončeny tělocvičny, cvičná žákovská kuchyňka, učebny dílen, místnost pro promítání filmů. Dlouhodobé problémy se zatékáním se definitivně vyřešily v roce 1995 - 1996 stavbou nových střech.

Společenské změny v roce 1989 konečně vrátily smysl Komenského představě školy jako dílny lidskosti. Ve výchově a vzdělání se začaly uplatňovat základní demokratické principy. Začaly se vyučovat světové jazyky, vyučovací předměty jako dějepis a občanská výchova změnily svůj obsah, byly vytištěny nové učebnice. Zvláštností roku 1996 -1997 bylo obnovení povinné devítileté školní docházky. Škola v posledních pěti letech změnila svůj estetický vzhled a to především díky naší paní ředitelce, kolektivu pracovníků a také štědrým sponzorským darům od rodičů, kteří tak dávají najevo, že úroveň vzdělávání jejich potomků jim není lhostejná. Do některých tříd se zakoupil nový nábytek, třídy a chodby I. stupně byly přizpůsobeny věku, hravosti a živosti dětí. Škola byla plynofikována, zlepšilo se tak výrazně ovzduší v centru obce. Hitem se pro žáky stala plně vybavená počítačová učebna, na jejímž zřízení se finančně podílely i některé okolní obce. Právem tedy můžeme říci, že jsme na svou školu hrdí a také děti jsou pyšné na to, že navštěvují tu nejhezčí školu v okrese Frýdek-Místek. Do současné Základní školy v Dobré průměrně dochází denně 600 žáků. Prostřednictvím různých zájmových projektů se škola snaží obohacovat a zpestřovat výchovně vzdělávací činnost, zapojovat své žáky do praktických činností, vytvářet podmínky pro upevňování sounáležitosti a hrdosti žáků na svou školu.

Fotodokumentace školy a její okolí z 12. ledna 2010

image gallery

logo
Základní škola Dobrá,
příspěvková organizace

Dobrá 860, 739 51 Dobrá

Telefon: (sekretariát):
558 412 461, 734 802 097
E-mail: zsdobra@zsdobra.cz
Datová schránka: sjmfdf6

Zpracování cookies  

Používáme cookies k optimalizaci webových stránek a služeb.
  Nezbytné cookies (funkčnost stránek)
Cookies třetích stran   Youtube - přehrávání vložených youtube videí
  Google analytics - statistika návštěvnosti
Vše o cookies, které používáme.