Jste na stránce: Základní škola Archiv Články

  Zpět na výpis článků

Lesy ČR, s.p.: Projekt - Ozoboti ve výuce aneb programování hrou

Stručná anotace projektu

7Naším cílem je rozvoj matematického a logického myšlení žáků různými způsoby a v různých prostředích. Využít u dětí to co znají a mají rády k předání informací a zároveň je seznámit se základy programování. Robotika rozvíjí motoriku, tvůrčí schopnosti, představivost a kreativitu žáků při hledání alternativních řešení. Žáci se při práci ve skupinkách zdokonalují v sociálních a komunikačních dovednostech, učí se sdílet myšlenky, nalézat vhodnější řešení a zpětně hodnotit svou činnost a postup. Při vzájemné spolupráci ve skupinách mohou vznikat zajímavé práce, děti se mohou naučit respektu, pomoci či domluvě ve skupině, umět se chopit své role (designér, konstruktér, programátor) a své přidělené úlohy.

Ozobot je miniaturní robot, ale je to zároveň skvělá didaktická pomůcka, která ukazuje cestu ke skutečnému programování a úlohy plní mezipředmětové přesahy (český jazyk, fyzika, informatika, přírodopis, výtvarná výchova). Tato malá robotická hračka může být využitelná pro všechny věkové kategorie a v různých činnostech žáků, přičemž funguje na vnímání barev (červené, zelené, modré, černé). Ozobotí svět umí přenést některé úlohy z reálného světa. S Ozoboty budeme kreslit, lepit, hrát si a trošku kódovat s IT technikou i bez (využití jen papíru a fixů). V rámci vyučování, projektových dnů a různých akcí chceme poprvé žáky seznámit s malou robotickou hračkou a zároveň pomocníkem. Hlavním výstupem projektu je nadchnout žáky a hravou formou je motivovat k rozvoji informatického myšlení, řešení problémů, ověřování a ladění navrženého řešení prostřednictvím robotické hračky Lego WeDo 2.0 a Ozobot bit a EVO.

Využití robotiky v ZŠ Dobrá

Rychlý technologický vývoj vyžaduje po školách, aby s technologiemi držely krok. Děti se s nimi setkávají už od narození a rozšiřující se automatizace výrobního procesu je dnes již běžným požadavkem trhu práce. Proto naše škola nezahálí a snaží se žáky motivovat robotickými pomůckami a rozvíjet u nich informatické myšlení.

Díky finančnímu daru Lesů ČR, s.p. v hodnotě 30 000 Kč jsme v letošním roce přichystali pro děti novinku. Nakoupili jsme interaktivní pomůcky Ozobot bit, Ozobot EVO a Lego WeDo 2.0., které rozvíjejí dětskou kreativitu a logické myšlení a zároveň jsou skvělou didaktickou pomůckou představující nejkratší a nejzábavnější cestu právě ke skutečnému programování a robotice.

Ozoboti se dají programovat dvěma způsoby. Tím jednodušším jsou barevné čáry, které robot rozezná díky svým senzorům a reaguje tak na posloupnost čtyř základních barev - černé, modré, zelené a červené. Pohyb se dá plánovat od jednoduchých povelů až ke složitějším. Druhým způsobem je programování Ozobotů přímo v počítači v jednoduchém programovacím jazyku Ozoblocky. Stavebnice Lego WeDo 2.0. obsahuje 280 dílů, senzory pohybu a konstrukční díly. Součástí je aplikace umožňující oživení Lego modelů a naučí děti modelovat a zároveň programovat.

První seznámení nejen žáků, ale i veřejnosti s Ozoboty proběhlo v rámci zářijového dne otevřených dveří a v rámci vyučování ve třetí třídě či volitelného předmětu. V průběhu celého školního roku budeme v této pro žáky vysoce motivační a zábavné výuce pokračovat.


Výuka: Robotika ve výuce - využití Ozobotů


Vloženo: 26. 12. 2018

logo
Základní škola Dobrá,
příspěvková organizace

Dobrá 860, 739 51 Dobrá

Telefon: (sekretariát):
558 412 461, 734 802 097
E-mail: zsdobra@zsdobra.cz
Datová schránka: sjmfdf6

Zpracování cookies  

Používáme cookies k optimalizaci webových stránek a služeb.
  Nezbytné cookies (funkčnost stránek)
Cookies třetích stran   Youtube - přehrávání vložených youtube videí
  Google analytics - statistika návštěvnosti
Vše o cookies, které používáme.