Jste na stránce: Základní škola Archiv Články

  Zpět na výpis článků

Lesy ČR, s.p.: Projekt - Čteme rádi – čteme spolu

Výňatek cíle projektu:

Naším cílem je vytvořit vhodné podmínky pro rozvoj čtenářské gramotnosti. Dnešní děti málo čtou, a proto je na nás, na škole, abychom je ke čtení přivedli, pomohli jim najít vztah ke knihám tak, aby jim daly přednost před chatováním u počítače ...

Abychom naplnili hlavní myšlenku rozvoje čtenářské gramotnosti, potřebujeme aktualizovat v současné době zastaralý knižní fond školní knihovny a nakoupit moderní pomůcky pro výuku čtení, které pomohou dětem již od 1. ročníku nahlédnout do světa čtenářů. V rámci knižního fondu nakoupíme českou i světovou beletrii vhodnou pro rozvoj čtenářské gramotnosti žáků 1. i 2. stupně, cizojazyčnou dětskou literaturu a kvalitní časopisy odpovídající věkovému složení čtenářů. V souvislosti s rozvojem čtenářství chceme z tohoto projektu vytvořit také inspirující podnětné prostředí, a to prostřednictvím ...

 


Projekt Čteme rádi – čteme spolu byl ve výši 30 000 Kč podpořen Lesy České republiky, s. p. Jeho cílem je aktualizovat v současné době zastaralý knižní fond školního infocentra o nové tituly, kterými chceme u dětí probudit zájem o čtení. Vybrali jsme tituly nejen oblíbené u čtenářů, ale také oceněné a nominované v nejrůznějších literárních soutěžích. Zároveň jsme vytvořili také inspirující prostředí, klidovou zónu s využitím prostorových prvků, polštářků a nové výmalby, kde mají žáci možnost v klidu číst.

Fotogalerie vybavení Infocentra - prostorové prvky, výmalba, vytvoření klidové zóny s polštářky pro čtení.


Články, kde jsou LČR s. p. uvedeny jako partner:

 • Zpravodaj obce Dobrá „Doberské listy 1/2016“ – str. 3, http://www.dobra.cz/dobra14/soubory/doberske-listy/1601_DL.pdf

 • Lesy ČR, s.p.: Projekt - Nebojme se hmyzu, r. 2015

  Projekt „Nebojme se hmyzu“

  V loňském roce se naše škola znovu zapojila do projektu financovaného státním podnikem Lesy České republiky. Zatímco v předcházejících letech to byl projekt „Sport nás baví“, letos jsme připravili projekt s názvem „Nebojme se hmyzu“. Mezi hlavní cíle projektu patří aktivní podpora ekologického myšlení a obohacení výuky na naší škole směrem k činnostnímu učení. Projekt „Nebojme se hmyzu“ je zaměřený na trochu opomíjenou část přírody – hmyz.

  Název projektu vychází z vžitého odporu většiny lidí k bezobratlým živočichům. Rozhodli jsme se tedy přiblížit dětem skutečná hmyzí společenstva v jejich přirozeném životním prostředí a přitom přímo v areálu školy. Projekt je založen na bližším poznání skupiny živočichů, která díky své velikosti není stále pro děti dostatečně přístupná. Hmyz doma nechováme, při procházce lesem si ho ani pořádně nevšimneme. A to je právě škoda. Víme, jak vypadá larva slunéčka? Jak vypadají larvy a kukly motýlů? Čím jsou užiteční škvoři? Nepřítomnost mnohdy nenápadného užitečného hmyzu na našich zahradách má za následek třeba přemnožení mšic, které často složitě hubíme chemickými látkami. Máme tak dokonale vyčištěné zahrady, že hmyz nemá dostatek úkrytů pro přezimování nebo rozmnožování.

  Ze získaných financí jsme zakoupili velký hmyzí hotel, motýlí domky a krásné pískovcové kameny na postavení bylinkové spirály. K lepšímu poznání nám pomohou nové lupy, atlasy a encyklopedie hmyzu. Zakoupili jsme také speciální pozorovací dlaždici, pomocí které můžeme sledovat dění pod zemským povrchem. Žáci tak budou mít možnost pozorovat jednotlivé druhy hmyzu a motýlů při jejich každodenních aktivitách přímo ve škole. Zároveň si vyzkoušejí nevšední činnosti, jako je stavba, osazování a starost o bylinkovou spirálu, péči o hmyzí hotel, krmení a zazimování motýlů. Máme v plánu vyrobit také další menší hmyzí hotely, které rozmístíme nejen ve venkovním areálu naší školy, ale také v blízkém okolí a v lese. Realizací tohoto projektu bychom tak žákům rádi nabídli jinou formu poznávání živočichů a živé přírody. Náš velký dík patří státnímu podniku Lesy České republiky a těšíme se na případnou další spolupráci s touto organizací.

  Mgr. Jiří Nohel, zástupce ředitelky školy


  Hodnocení projektu „Sport nás baví“ (rok 2014)

  V rámci projektu „Sport nás baví“ financovaného státním podnikem Lesy České republiky, jehož cílem je podpora akcí na využití volného času a rozvíjení talentu dětí a mládeže, se nám podařilo nakoupit sportovní vybavení v celkové hodnotě přesahující 50 000 Kč. Je to největší investice do sportovního vybavení na naší škole za několik posledních let. Byly pořízeny 3 stoly na stolní tenis, 2 házenkářské branky se sítěmi, 3 švédské lavičky s kladinkou a 4 lana na šplh. Během měsíce ledna 2014 byly stoly na stolní tenis a házenkářské branky složeny a u branek bylo instalováno nutné bezpečnostní kotvení proti převrhnutí. Lana byla zavěšena.

  Stoly na stolní tenis jsou již plně využívány jak v hodinách tělesné výchovy, tak v zájmových kroužcích se sportovním zaměřením. Žáci si ping-pong velmi oblíbili a baví je. Branky na házenou se již využívají v minikopané. Díky brankám můžeme začít s trénováním házené i v tělocvičně. Lana využíváme v hodinách šplhu a v lednu tohoto roku se nám podařilo vyhrát okresní kolo v silovém čtyřboji, jehož součástí je právě zmiňovaný šplh na laně. Díky této investici se máme možnost na tuto soutěž kvalitně připravovat i do budoucna. Lavičky slouží ke gymnastickým cvikům. Staré lavičky, které jsou již v havarijním stavu tak začínáme postupně nahrazovat novými.

  Tento projekt má pro naši školu obrovský význam. Žáci sportovní vybavení přijali s nadšením a těší se na každou hodinu spojenou se sportem na naší škole. Děkujeme.

  Sportu zdar a společnosti Lesy České republiky, s.p. zvlášť!


   


  Vloženo: 2. 8. 2016

  logo
  Základní škola Dobrá,
  příspěvková organizace

  Dobrá 860, 739 51 Dobrá

  Telefon: (sekretariát):
  558 412 461, 734 802 097
  E-mail: zsdobra@zsdobra.cz
  Datová schránka: sjmfdf6

  Zpracování cookies  

  Používáme cookies k optimalizaci webových stránek a služeb.
    Nezbytné cookies (funkčnost stránek)
  Cookies třetích stran   Youtube - přehrávání vložených youtube videí
    Google analytics - statistika návštěvnosti
  Vše o cookies, které používáme.