Jste na stránce: Základní škola Archiv Články

  Zpět na výpis článků

Projekt Dobrá škola budoucnosti


Výzva č. 2.1-30 Modernizace výuky na základních školách

Název projektu: Dobrá škola budoucnosti

Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/30.01563

Tento projekt je financován z: ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

Aktualita: k 30. 6. 2015

V rámci výzvy Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, která byla zaměřena na Modernizaci výuky na základních školách, jsme k 30. červnu 2015 dokončili projekt Dobrá škola budoucnosti. Cílem projektu je rozvoj výuky přírodovědných předmětů prostřednictvím modernizace učebny zeměpisu. Díky novému technickému vybavení a se zavedením ICT se zvýší efektivita vyučovacího procesu, názornost a pestrost výuky a podpora v rámci interaktivní výuky.

Výstupy projektu umožní v rámci výuky respektovat individuální potřeby žáků a vytvářet podmínky pro rozvoj nadání žáků. Abychom přispěli k individualizaci výuky a zvýšili její názornost odpovídající vzdělávání ve 21. století, byly zakoupeny iPady pro výuku 1:1, která umožňuje využívat množství digitálních zdrojů, je mobilní a zabírá minimální prostor. Dále byla zakoupena interaktivní tabule s příslušenstvím a turistické GPS navigace, které budou využívány nejen pro terénní praxi v rámci projektového vyučování a mapování různých přírodovědných jevů, ale také v rámci volitelného předmětu Matematika-fyzika hrou.


/akce2014/zari/op_vk_plakat_01_barva.pdf

 


Úvodní informace k projektu: Dobrá škola budoucnosti (ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013)

Obsah projektu:

Cílem je zvýšit zájem o výuku se zaváděním ICT na straně žáků, tak i pedag. pracovníků. Podpora v rámci interaktivní výuky, praktické výuky nejen v době vyučování za účelem všestranného osobnostní rozvoje každého žáka. Naučit aplikovat získané vědomosti, dovednosti, znalosti v rámci přírodovědných a technických předmětů, výchovat pro snadný život v našem rodném kraji, nezaleknout se modernizace, umět se uplatnit na trhu práce, mít víru v sobě samém a nebát se překonávat překážky. Chceme podporovat aktivity u dětí, které budou zaměřeny na práci s moderní technikou, aktivity spojené s manuální zručností, naučit je pracovat s informacemi (shromážděním, zpracováním, s vyvozením závěrů, položením správných otázek), uplatňovat komunikační dovednosti, navazovat spolupráce, vyhledávat vztahy mezi člověkem-přírodou, propojovat teoretické a praktické vyučování na základě využití tabletů, GPS a meteostanice ve výuce.

Dobrá škola budoucnosti

Zapojili jsme se do výzvy Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko v rámci prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, která byla zaměřena na Modernizaci výuky na základních školách. Podařilo se nám získat 85% z 999 600 Kč na vybavení zeměpisné učebny, do které bude na počátku roku 2015 zakoupeno 30 ks iPadů, dataprojektor, interaktivní tabule, 10 ks GPS navigací, Apple TV, meteostanice, měřící systémy a senzory a další příslušenství.

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/Zakladni-skola--Dobra--okres-Frydek-Mistek_2657/

Harmonogram

 • leden 2015 - zahájení fyzické realizace projektu, zadání veřejných zakázek Interaktivní tabule vč. příslušenství, GPS navigace, Tablety vč. příslušenství
 • únor 2015 - ukončení veřejné zakázky na Interaktivní tabule vč. příslušenství
 • březen 2015 - ukončení veřejné zakázky na GPS navigace, školení Google Apps for Edu
 • duben 2015 - ukončení veřejné zakázky na Tablety vč. příslušenství
 • květen 2015 - instalace interaktivní tabule
 • červen 2015 - dodávka GPS navigací a Tabletů vč. příslušenství
 • 30. červen 2015 - ukončení projektu, závěrečná monitorovací zpráva, žádost o platbu
 • Fotogalerie

  Školení: Google Apps for Edu jako jednoduchý informační systém školy

  Termín: 10. březen 2015


  Instalace interaktivní tabule do učebny Zeměpisu

  Termín: 15. květen 2015


  Fotodokumentace pořízených věcí z projektu

 • Fotodokumentace
 • Projekt Les v našem prostředí 2016

  Termín: 9.-10. červen 2016


  Fotodokumentace - zeměpisný kroužek

  Využití GPS:


  Zeměpisná praxe na Visalajích - 8. ročník 2016

  Termín: 1. června 2016

  Využití GPS v praxi


  Zeměpisná praxe na Visalajích - 8. ročník 2017

  Termín: 24. června 2017

  Využití GPS v praxi


  Projekt Les v našem prostředí 2017

  Termín: 8.-9. červen 2017


  Projekt Les v našem prostředí 2018

  Termín: 4.-5. červen 2018


  Zeměpisná praxe na Visalajích - 2018

  Termín: 27. června 2018

  Využití GPS v praxi  Vloženo: 18. 7. 2018

  logo
  Základní škola Dobrá,
  příspěvková organizace

  Dobrá 860, 739 51 Dobrá

  Telefon: (sekretariát):
  558 412 461, 734 802 097
  E-mail: zsdobra@zsdobra.cz
  Datová schránka: sjmfdf6

  Zpracování cookies  

  Používáme cookies k optimalizaci webových stránek a služeb.
    Nezbytné cookies (funkčnost stránek)
  Cookies třetích stran   Youtube - přehrávání vložených youtube videí
    Google analytics - statistika návštěvnosti
  Vše o cookies, které používáme.