Jste na stránce: Základní škola Archiv Články

  Zpět na výpis článků

Výuka budoucnosti v nové jazykové učebně

Na začátku letošního školního roku naši žáci poprvé usedli v nové jazykové učebně financované z projektu Bezbariérové úpravy a jazyková učebna v ZŠ Dobrá (Reg. číslo:CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005779), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), a začali využívat špičkové technologie ke studiu anglického a německého jazyka.

Jan Amos Komenský napsal, že není dobré zoufat si nad pokrokem. Na naší škole se dlouhodobě nejen technologického pokroku nebojíme, ale snažíme se v rámci možností držet krok s dobou a obohacovat výuku dětem pomocí moderních pomůcek. Dlouhodobě tak práci v hodinách zpestřují interaktivní tabule, počítače a tablety, což v konečném důsledku vede nejen k lepší ICT gramotnosti našich žáků, ale k celkovému zkvalitnění jejich přípravy na další studium a život v moderní době.

Co tedy přesně všechno nabízí nová jazyková učebna? Základem je unikátně navržený systém Robotel, kdy vyučující má k dispozici dva monitory a interaktivní tabuli k řízení hodiny, každý žák pak sedí u svého počítače vybaveného sluchátky a dalšími podpůrnými systémy. Učitel může žákům v systému vytvářet pomocí široké škály šablon množství úloh na procvičení všech dovedností potřebných pro zvládnutí cizího jazyka – poslech, čtení, psaní a mluvení. Použitý software dokonce dokáže žákům opravovat chybnou výslovnost. Učitel má k dispozici řadu nástrojů, jak práci žáků individualizovat s přihlédnutím k jejich potřebám, je například velmi snadné řídit rozhovory mezi žáky a korigovat jejich práci. V nové učebně tak rádi mluví cizím jazykem i žáci, kteří se v běžné hodině ostýchali projevit. Veškerá práce žáků se automaticky ukládá a děti k ní mají přístup i z domácích zařízení. V součtu pak žáci pracují mnohem intenzivněji než během běžných hodin a vyučující mají lepší zpětnou vazbu o potřebách svých žáků.

V našem výčtu jsme možnosti nové učebny nevyčerpali ani zdaleka, žáci i vyučující si na novou techniku stále ještě trochu zvykají a objevují nové způsoby práce v hodinách. Učitelé se pravidelně školí, aby dokonale zvládli používání nového hardwaru i softwaru a seznamují se také s novými aplikacemi, které výuku dále posouvají do říše science fiction. S trochou nadsázky se dá říct, že nová jazyková učebna a nové přístupy k výuce cizího jazyka, které s sebou učebna přináší, ukazují cestu, kterou by se v době informační a technologické revoluce mělo naše vzdělávání vydat. Výsledky rozhodně stojí za to.


Nová učebna cizích jazyků překvapuje zajímavým uspořádáním prostoru.


Žáci pracují v systému Robotel.


Vloženo: 4. 3. 2019

logo
Základní škola Dobrá,
příspěvková organizace

Dobrá 860, 739 51 Dobrá

Telefon: (sekretariát):
558 412 461, 734 802 097
E-mail: zsdobra@zsdobra.cz
Datová schránka: sjmfdf6

Zpracování cookies  

Používáme cookies k optimalizaci webových stránek a služeb.
  Nezbytné cookies (funkčnost stránek)
Cookies třetích stran   Youtube - přehrávání vložených youtube videí
  Google analytics - statistika návštěvnosti
Vše o cookies, které používáme.