Jste na stránce: Základní škola Archiv Články

  Zpět na výpis článků

Projekt V.I.P.

Závěrečná tisková zpráva

Od 1. ledna 2010 do 29. června 2012 probíhal na naší základní škole projekt V.I.P. – vytvoření interaktivních příprav – tvorba výukových příprav pro SMART Board v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Celková získaná částka činila 1 717 052,40 Kč. Tento projekt byl spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

Cílem projektu bylo zajištění zkvalitnění vzdělávání žáků a učitelů, podpora a rozvoj klíčových kompetencí a dovedností žáků i učitelů, podpora vzdělávacích cílů ŠVP Dobrá škola - dobrý start, podpora dvou vzdělávacích priorit školy: oblast informační a komunikační technologie a environmentální výchovy.

V únoru 2010 proběhlo rozšiřující školení pedagogů pro práci s interaktivní tabulí a v březnu 2010 následovalo školení zaměřené na inovativní metody výuky, rozvoj klíčových kompetencí a jejich hodnocení, environmentální výchovu a mezipředmětové vztahy. V dubnu 2012 bylo realizováno speciální školení zaměřené na zařazení environmentální výchovy do vyučovacích předmětů – český jazyk na 1. stupni, přírodopis, fyzika. Všechna školení absolvovalo 11 pedagogických pracovníků zapojených do projektu. Od března do srpna 2010 byl uskutečněn nákup a instalace IT techniky včetně interaktivní tabule. V květnu 2010 byly pro pedagogy zakoupeny 2 sady 10 odborných publikací.

Od května 2010 do června 2012 proškolení pedagogové tvořili výukové materiály pro interaktivní tabuli. Vznikly celkem 3 sady výukových materiálů. Výukové přípravy jsou zařazovány do výuky českého jazyka na 1. stupni, do výuky přírodopisu a fyziky. Všechny vytvořené materiály včetně metodiky jsou umístěny na webových stránkách školy.

Mgr. Blanka Vroblová, projektový manažer

Výukové materiály

Výukové materiály jsou dostupné zde.

Vzdělávání pedagogů v rámci projektu V. I. P.

V úterý 17. dubna se 11 pedagogů zapojených do projektu V. I. P. – vytvoření interaktivních příprav – tvorba výukových příprav pro SMART Board zúčastnilo vzdělávacího semináře, tentokrát s tematikou environmentální výchovy. Seminář vedli odborníci z Centra ekologické výchovy Ochrany fauny ČR. Jejich projekt nazvaný Evvoluce pomáhá školám s výukou průřezových témat.

Lektoři představili výukové balíčky použitelné přímo ve výuce Tady straším já, Nabiti energií a předvedli, jak s nimi co nejefektivněji pracovat. Součástí semináře byla praktická ukázka pracovních listů pro žáky, metodiky pro učitele, programu pro interaktivní tabuli, powerpointové prezentace a výukových pomůcek. Tento seminář byl poslední vzdělávací akcí v rámci tohoto projektu, jehož cílem bylo zajistit zkvalitnění vzdělávání žáků a učitelů naší školy, podpořit rozvoj klíčových kompetencí a dovedností, vzdělávací cíle a zaměření našeho vzdělávacího programu. Během tohoto projektu naši pedagogové vytvořili 820 výukových příprav pro interaktivní tabuli, které jsou dostupné všem pedagogům z České republiky a které vynesly naši školu na 1. místo v soutěži věrnostního programu pro školy www.veskole.cz.

Mgr. Radka Otipková, koordinátor projektu      

image gallery

Tisková zpráva - č. 2

Od 1. ledna 2010 naše základní škola pracuje na projektu V.I.P. – vytvoření interaktivních příprav – tvorba výukových příprav pro SMART Board v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Celková získaná částka činí 1 717 052,40 Kč. Předpokládané datum ukončení projektu je 29. června 2012. Tento projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

Cílem projektu je zajištění zkvalitnění vzdělávání žáků a učitelů, podpora a rozvoj klíčových kompetencí a dovedností žáků i učitelů, podpora vzdělávacích cílů ŠVP Dobrá škola - dobrý start, podpora dvou vzdělávacích priorit školy: oblast informační a komunikační technologie a environmentální výchovy. V únoru 2010 proběhlo rozšiřující školení pedagogů pro práci s interaktivní tabulí a v březnu 2010 následovalo školení zaměřené na inovativní metody výuky, rozvoj klíčových kompetencí a jejich hodnocení, environmentální výchovu a mezipředmětové vztahy. Obě školení absolvovalo 11 pedagogických pracovníků zapojených do projektu.

Od března do srpna 2010 byl uskutečněn nákup a instalace IT techniky včetně interaktivní tabule. V květnu 2010 byly pro pedagogy zakoupeny 2 sady 10 odborných publikací.

Od května 2010 začali proškolení pedagogové tvořit výukové materiály pro interaktivní tabuli. Jejich práce nadále úspěšně pokračuje a bude trvat do konce května 2012. Výukové přípravy jsou zařazovány do výuky českého jazyka na 1. stupni, do výuky přírodopisu a fyziky. Všechny vytvořené materiály včetně metodiky jsou umístěny na webových stránkách školy.

Mgr. Blanka Vroblová, projektový manažer, dne 30. 8. 2011

Instalace interaktivních tabulí

Místo: odborná učebna fyziky, 1. třída

Termín: 13., 16. srpna 2010  

Projekt V.I.P. pokračuje

Nákup technického vybavení

Dne 8. března 2010 bylo v rámci projektu „V.I.P. - vytvoření interaktivních příprav - tvorba výukových příprav pro SMART Board“ vypsáno výběrové řízení na nákup technického vybavení.

Byla vybrána firma AV MEDIA, která dodala koncem března dvě počítačové sestavy, notebook a tiskárnu. Dodané počítačové sestavy a notebook slouží odborným pedagogům k vlastní tvorbě interaktivních příprav.

V polovině srpna, v období prázdnin, výše jmenovaná firma instalovala v učebně fyziky novou interaktivní tabuli na pylonovém pojezdu s dataprojektorem. Interaktivní tabule bude sloužit při výuce fyziky a také k ověření nově vytvořených příprav pro Smart Board.

Mgr. Blanka Vroblová, projektový manažer


Zakoupení odborné literatury pro pedagogy

V květnu 2010 došlo v rámci projektu „V.I.P. – vytvoření interaktivních příprav – tvorba výukových příprav pro SMART Board“ k zakoupení odborné literatury pro pedagogy.

Byly zakoupeny 2 sady 10 odborných publikací. Jednotlivé publikace se zaměřují na oblasti, které souvisejí s probíhající školskou reformou:

 • rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí,
 • problematika zpětné vazby,
 • školní hodnocení,
 • realizace průřezových témat,
 • projektové vyučování.
 • Seznam odborné literatury se stručnou charakteristikou si můžete prohlédnout ZDE.

  Mgr. Radka Otipková, koordinátor projektu

  Speciální školení pedagogů

  19. – 21. března 2010 proběhlo v hotelu Odra na Ostravici speciální školení pedagogů v rámci projektu V. I. P. – vytvoření interaktivních příprav – tvorba výukových příprav pro SMART Board financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

  Vzdělávací program pro nás zajistil Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) Ostrava, který dle našich požadavků a potřeb připravil cyklus 4 seminářů.

  První část 25hodinového vzdělávacího cyklu byla zaměřena na zavádění nových aktivizujících a interaktivních metod do výuky. Pedagogové se pod vedením zkušených lektorů věnovali metodám a formám práce, které naplňují klíčové kompetence ve výuce a zároveň činí výuku pestrou a zajímavou. Je prokázáno, že člověk si nejvíce zapamatuje to, co sám vyvodil, prakticky vyzkoušel, o čem diskutoval a co jiným vysvětloval. Také proto si pedagogové řadu metod sami na sobě vyzkoušeli, prožili si týmovou práci, aby vše dokázali ve svých předmětech využít.

  Další část byla zaměřena propojení poznání různých předmětů v rámci nejrůznějších projektů a zvláštní pozornost byla věnována environmentální výchově.

  Závěrečný seminář vzdělávacího cyklu byl věnován problematice hodnocení, individuálního přístupu ke každému žákovi s cílem dosáhnout jeho osobního maxima a dovednosti vlastního sebehodnocení.

  Přestože byl časový harmonogram víkendového školení velmi náročný, díky výborným lektorům Mgr. Hance Malíkové, Mgr. Tomáši Kotenovi, Mgr. Daliboru Dudkovi a Mgr. Robertu Čapkovi Ph. D. uběhl velmi rychle a naše očekávání splnil. Velmi přínosná byla také vzájemná diskuse nad problémy, které se v průběhu dosavadní realizace ŠVP ZV vyskytly.

  Mgr. Radka Otipková, koordinátor projektu


  Rozšiřující školení pedagogů pro práci s interaktivní tabulí SMART Board

  20. února 2010 proběhlo na naší škole rozšiřující školení pedagogických pracovníků zaměřené na práci s interaktivní tabulí. Toto školení bylo součástí dalšího vzdělávání pedagogů v rámci projektu V.I.P. – vytvoření interaktivních příprav – tvorba výukových příprav pro SMART Board.

  Semináře se zúčastnilo 11 pedagogů, kteří se pod vedením lektora zaměřili na speciální funkce interaktivní tabule, seznámili se s různými možnostmi jejího využití a s celou řadou námětů, jak výuku obohatit, zaujmout žáky, zapojit je do hodiny a využívat širokou škálu obrázků, grafů či motivů. Výuka s interaktivní tabulí je pak mnohem názornější a umožňuje lépe soustředit pozornost žáků.


  Na závěr každý z účastníků obdržel výukový materiál a certifikát. Tito proškolení pedagogové se budou do června 2012 podílet na tvorbě vlastních výukových příprav pro interaktivní tabuli.

  Mgr. Radka Otipková, koordinátor projektu


  Tisková zpráva

  Od 1. ledna 2010 naše základní škola pracuje na projektu V.I.P. – vytvoření interaktivních příprav – tvorba výukových příprav pro SMART Board v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Celková získaná částka činí 1 717 052,40 Kč. Předpokládané datum ukončení projektu je 29. června 2012. Tento projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

  Cíle projektu:

 • zkvalitnění vzdělávání žáků a učitelů,
 • rozvoj klíčových kompetencí a vzdělávacích cílů ŠVP ZV Dobrá škola – dobrý start,
 • podpora vzdělávacích priorit školy – ICT a environmentální výchova,
 • vytvoření ucelených výukových příprav pro český jazyk na 1. stupni, fyziku a přírodopis na 2. stupni včetně jejich metodik,
 • zaměření 15% vytvořených příprav na problematiku environmentální výchovy,
 • implementace vytvořených příprav do výuky,
 • zveřejnění těchto materiálů na webových stránkách školy,
 • získání interaktivní tabule do učebny fyziky.
 • V první části projektu bude zakoupena odborná literatura pro pedagogy a dojde k proškolení pedagogů v těchto oblastech:

  1. rozšiřující školení pedagogických pracovníků pro práci s interaktivní tabulí, 2. speciální školení zaměřené na inovativní metody výuky, rozvoj klíčových kompetencí a jejich hodnocení, environmentální výchovu a mezipředmětové vztahy.

  Proškolení pedagogové se budou od ledna 2010 do června 2012 podílet na tvorbě výukových materiálů pro interaktivní tabuli. Součástí každé prezentace bude metodika výuky a od září 2011 bude probíhat zavádění vytvořených příprav do výuky. Vytvořené materiály budou tvořit 3 databáze příprav – celkem 820 vyučovacích hodin (600 hodin pro výuku českého jazyka na 1. stupni, 100 hodin pro výuku přírodopisu a 120 hodin pro výuku fyziky), z toho 15% bude věnováno problematice environmentální výchovy. Jednotlivé výukové materiály včetně metodiky budou umístěny na webových stránkách školy.

  Mgr. Radka Otipková, koordinátor projektu

 • Tisková zpráva č. 1.- leden 2010

 • Vloženo: 8. 9. 2018

  logo
  Základní škola Dobrá,
  příspěvková organizace

  Dobrá 860, 739 51 Dobrá

  Telefon: (sekretariát):
  558 412 461, 734 802 097
  E-mail: zsdobra@zsdobra.cz
  Datová schránka: sjmfdf6

  Zpracování cookies  

  Používáme cookies k optimalizaci webových stránek a služeb.
    Nezbytné cookies (funkčnost stránek)
  Cookies třetích stran   Youtube - přehrávání vložených youtube videí
    Google analytics - statistika návštěvnosti
  Vše o cookies, které používáme.