Jste na stránce: Základní škola Aktuality

Školní aktuality  

DRUŽINOVÉ OKÉNKO

V květnu u nás na škole proběhlo setkání metodického klubu prvního stupně, družin a klubů. Přijelo okolo 20 vychovatelek z okolních družin, abychom si předali zkušenosti z praxe. Sešli jsme se v atriu, kde jsme představili náš celoroční projekt Les ve škole, na kterém pracuje všech 6 oddělení družiny. Poté jsme se vydali na obchůzku atria, které se všem moc líbilo, a taky jsme představili nově vytvořený miniles a vrbové iglú. Po krátké procházce si vychovatelky mohly vytvořit výrobky z přírodnin, které během roku děláme s dětmi. Dále nás čekala prohlídka školy, kterou jsme ukončili v jednom oddělení školní družiny, kde na všechny čekala malá svačinka a představení prací spojené s projektem, které vytvořilo 4. oddělení ŠD. Po celou dobu jsme měli možnost popovídat si o tom, jaké aktivity probíhají v jiných družinách a na co všechno se děti ve volných aktivitách zaměřují. Předali jsme si poznatky z praxe a strávili tím příjemné dopoledne.

Na konci května se vydalo 1. oddělení do frýdeckého faunaparku, kde byl připraven program, například bojovka zaměřená na přírodu, krmení zvířátek, procházka po bosonohé stezce. Děti ze 4. oddělení podnikly výlet na frýdecký zámek, kde si se zájmem prohlédly expozici Beskydy - příroda a lidé. Stálá expozice je zaujala, především její interaktivní část. Jako každý rok jsme pozvali žáky ke Dni dětí do kavárny Monicafe na zmrzlinu. Děti byly nadšené a dvě oddělení měla k tomu zážitek v podobě jízdy na koni v parku pod vedením p. Klimkové, které tímto moc děkujeme. Další oddělení absolvovala projížďku na koních v jiných termínech a všem dětem se tato akce líbila.

Konec školního roku jsme zakončili hledáním pokladu kolem řeky Morávky a ve školním atriu. Děti měly možnost si u řeky opéct párky a v atriu se podával párek v rohlíku. Děti z 2. oddělení, které budou již ŠD opouštět, připravily pro své mladší kamarády zábavné odpoledne v atriu. Děti měly možnost plnit spoustu úkolů a získat tím pěkné ceny.

Závěrem se chceme zmínit, že všech 6. oddělení celý rok pilně pracovalo na projektu Les ve škole - škola v lese a splnilo tím dané úkoly pro získání certifikátů lesní třídy. Zároveň se naše škola stala ročním patronem 10 m2 Ještědského pralesa. Podpořili jsme tím novou lesní výsadbu v Krkonoších.
Chtěly bychom touto cestou popřát dětem i rodičům krásné léto a pohodové prázdniny. Budeme se těšit na shledanou v září.

Vaše vychovatelky

 

  image gallery


logo
Základní škola Dobrá,
příspěvková organizace

Dobrá 860, 739 51 Dobrá

Telefon: (sekretariát):
558 412 461, 734 802 097
E-mail: zsdobra@zsdobra.cz
Datová schránka: sjmfdf6

Zpracování cookies  

Používáme cookies k optimalizaci webových stránek a služeb.
  Nezbytné cookies (funkčnost stránek)
Cookies třetích stran   Youtube - přehrávání vložených youtube videí
  Google analytics - statistika návštěvnosti
Vše o cookies, které používáme.