Profesní rozvoj doberských pedagogů II

Název projektu: Profesní rozvoj doberských pedagogů II
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00008686
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Období realizace: 1. 9. 2018–31. 8. 2020
Celková výše dotace: 2 016 838 Kč


Naše škola se od 1. září 2018 zapojila do projektu Profesní rozvoj doberských pedagogů II, který je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe a na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání žáků.

Poměrná část finančních prostředků našeho projektu směřuje na personální podporu školní psycholožky, která bude ve škole působit po dva roky na celý úvazek a bude se věnovat klimatu ve školních třídách, chování žáků, vytvářet diagnostiku a poskytovat konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče. Jako v předchozím projektu bude prohloubena spolupráce mezi pedagogy tandemovou výukou, kdy ve třídě budou souběžně působit dva učitelé, a využíváním prvků sdílení zkušeností pedagogů z různých škol, realizací projektových dnů ve škole a mimo školu. Dalšími oblastmi, které jsme se rozhodli v rámci projektu využít, je podpora žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím doučovacích kroužků, a zařazením klubů zábavné logiky a deskových her, čtenářských a badatelských.

Poprvé projekt umožňuje také podporu školních družin, která bude využita na vzdělávání pedagogických pracovníků, využití ICT v rámci výuky s tablety a realizace projektových dnů ve škole a mimo školu.

Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy

Fotogalerie:

 
/var/www/html/wiki/data/pages/profesni_rozvoj_doberskych_pedagogu_ii.txt · Poslední úprava: 2020/03/11 06:15 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki