Informace pro rodiče žáků 9. tříd

Vážení rodiče, od 11. května bude ve škole umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Docházka není povinná, jejím obsahem bude učivo z předmětů přijímací zkoušky (český jazyk a matematika). Maximální počet žáků ve skupině je 15 a složení skupin bude neměnné po celou dobu. Žák nemůže být zařazen do školní skupiny později než 11. 5.

Příprava bude probíhat v tyto dny: pondělí, středu a čtvrtek v dopoledních blocích zaměřených na český jazyk a matematiku (čas začátku a konce přípravy bude upřesněn po zjištění počtu zájemců o přípravu).

Škola bude dodržovat zvýšená hygienická opatření a pravidelně dezinfikovat využívané prostory dle pokynu ministerstva školství. Školní stravování ve školní jídelně bude možné zajistit pouze do 22. května. Od 25. května nastupují do školy žáci 1. stupně a nebude organizačně možné stravování v jídelně vyřešit. Žáci 9. ročníku pak mohou využít (po 22.5.) oběd do krabičky za příplatek 5 Kč.

Rodiče musí před vstupem do školy podepsat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. Nemá-li rodič možnost tisku formuláře, může si ho vyzvednout 5.-6. května od 8 do 12 hodin na vrátnici školy.

Škola povede evidenci o docházce žáků. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny informuje zákonný zástupce zástupkyni ředitelky (mkubonova@zsdobra.cz) o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.

PRAVIDLA PRO VSTUP DO ŠKOLY

  • Vstup do školy je umožněn pouze žákům.
  • Žákům bude určen přesný čas, ve který se dostaví ke škole, kde si je vyzvedne jejich pedagog, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
  • Před školou jsou žáci povinni dodržovat odstupy 2 metry.
  • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. Všichni žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky.
  • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
  • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.
  • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Zákonný zástupce žáka 9. ročníku je povinen vyjádřit zájem/nezájem o docházku do školy 6. 5. 2020 do 12 hodin prostřednictvím dotazníku: https://forms.gle/WyZU8TAuiVUQFoGR7

Děkuji za spolupráci,

Radka Otipková, ředitelka školy

Formuláře:

 
/var/www/html/wiki/data/pages/informace_pro_rodice_zaku_9._trid_-_informace_zde.txt · Poslední úprava: 2020/05/04 11:33 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki