Informace pro rodiče žáků 2. stupně s nástupem dětí od 8. 6. 2020

Maximální počet žáků ve skupině je 15.

Škola bude dodržovat zvýšená hygienická opatření a pravidelně dezinfikovat využívané prostory dle pokynu ministerstva školství. Školní stravování ve školní jídelně nebude možné zajistit.

Rodiče musí před vstupem do školy podepsat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. Nemá-li rodič možnost tisku formuláře, může si ho vyzvednout 5. června od 8 do 12 hodin na vrátnici školy.

Škola povede evidenci o docházce žáků. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny informuje zákonný zástupce třídního učitele o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.

Formuláře:

  • Čestné prohlášení ve formátu pdf, doc (Word)
 
/var/www/html/wiki/data/pages/informace_pro_rodice_zaku_2._stupne_-_informace_zde.txt · Poslední úprava: 2020/06/03 08:47 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki