Formuláře

Dokumenty školyRady: Co dělat když…

1. Je mé dítě osvobozeno z tělesné výchovy, plavání?

Nutné podat ředitelce školy písemnou žádost o uvolnění z Tv na základě lékařského potvrzení.

2. Odjíždíme na dovolenou v době vyučování, dítě se účastní sportovního či jiného soustředění?

Podat písemnou žádost o uvolnění z vyučování z důvodů předem známých.

3. Se bude žák účastnit plavání (pro 2. a 3. roč.)?

Žák obdrží ve škole formulář o zdravotní způsobilosti a vy necháte potvrdit dětskou lékařkou.

4. Má dítě nárok na vypracování individuálního vzdělávacího plánu a přidělení hodin reedukační péče?

Podat písemnou žádost s kopií odborného posudku z Pedagogicko-psychologické poradny.

5. Má dítě výchovné problémy – např. tendence k záškoláctví, ke krádežím, chová se vůči ostatním agresivně apod.?

Obrátit se na třídního učitele, metodika prevence a výchovnou poradkyni. Další instituce: CNN (Centrum nové naděje Frýdek-Místek), PPP (Pedagogickopsychologická poradna), SVP (Středisko výchovné péče Frýdek-Místek).

6. Má dítě výukové problémy – např. specifické problémy v jazycích, matematice apod.?

  • Spolupracovat s třídním učitelem, výchovnou poradkyní.
  • Další instituce: PPP

7. Žádám o odklad školní docházky pro své dítě?

Podat písemnou žádost ředitelce školy – tiskopis obdržíte ve škole – a dvě přílohy: lékařské vyjádření a posudek PPP.

 
/var/www/html/wiki/data/pages/dokumentace_a_formulare_skoly.txt · Poslední úprava: 2020/08/31 11:02 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki