?direct&80|Žákovské informaceInformační okénko k 30. 10. 2020

Vážení rodiče,

  • od 2. listopadu 2020 nadále pokračuje distanční výuka,
  • informace k rozvrhům jsou dostupné Bakalářích,
  • třídní schůzky pro 1. stupeň proběhnou online přes Google Meet dne 11. 11. 2020 (rodičům bude zaslána pozvánka s odkazem),
  • třídní schůzky pro 2. stupeň proběhnou online přes Google Meet dne 12. 11. 2020 (rodičům bude zaslána pozvánka s odkazem).

Školní stravování:

  • Žáci mají v době distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
  • Žáci mají oběd automaticky odhlášený.
  • Zájemci o odebrání oběda kontaktují vedoucí ŠJ tel. 558 412 464, nebo emailem jidelna@zsdobra.cz. Oběd musí přihlásit nejpozději do 2. 11. 2020 do 7.00 hodin.
  • Obědy se vydávají do jídlonosičů.
  • Jídlonosič musí být nejpozději do 9.30 umístěn do chodby vstupu pro cizí strávníky se jmenovkou a číslem čipu.
  • Jídlonosič si lze vyzvednout od 11.00 do 13.30 v chodbě vstupu pro cizí strávníky.


30.10.2020

Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy

Informační okénko - Opatření k zvládnutí pandemie

Současná pandemie koronaviru se dotýká i dětí, které často nerozumí tomu, proč nesmí do školy nebo navštěvovat své babičky a kamarády.

Informační letáček k tématu koronaviru

Grantový program pro talentované studenty SPOLEČNĚ ZA SNY 2020

Podpora nadaných dětí a studentů ve věku 12-21 let [viz další informace]

Informace OŠETŘOVNÉ

Na základě informace https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne se nebude vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimo řádného opatření.

Mgr. Radka Otipková

Tisková zpráva MPSV

13. 10. 2020, Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy


Infografika: eRouška - Chráním sebe + chráním tebe

Informace pro rodiče a žáky - školní rok 2020/2021

Žákovské informace - Internetová žákovská knížka - Webová aplikace

Mobilní aplikace BAKALÁŘI OnLine

Prohlídka naší školy


 
/var/www/html/wiki/data/pages/start.txt · Poslední úprava: 2020/10/30 15:32 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki