?direct&80|Žákovské informace
Aktuální informace

Vážení rodiče, milí žáci,

od 17. 5. 2021 dochází k následujícím změnám v provozu školy:

 • Je umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací.
 • Žáci 2. stupně pokračují v rotačním režimu:
  • 6.ABCD, 9.ABC - prezenční výuka,
  • 7.ABCD, 8.ABCD - distanční výuka (od 24. 5. by měl fungovat 2. stupeň bez rotací).
 • Je zrušena povinnost homogenních tříd a skupin.
 • Školní družina přechází do běžného režimu 5 oddělení, bude v provozu od 6.30 do 16.00 hodin.
 • Ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se vrací všichni žáci 1. stupně do základních škol.
 • Ve vnitřních prostorách nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst, při vycházce nebo pobytu ve školním atriu nemusí mít žák nebo zaměstnance ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob.

Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování.

Podrobné informace k provozu školy a testování najdete v příloze.

Informace k Testování COVID-19.

Děkujeme Vám za spolupráci a v případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

13. 5. 2021, Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy

Informace k 5. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

od 10. 5. 2021 je umožněna osobní přítomnost žáků 2. stupně. Stejně jako u 1. stupně bude probíhat v rotačním režimu v neměnných třídách žáků. Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování.

Výuka bude probíhat v rotačním režimu následujícím způsobem:

 • V týdnu 10.-14. 5. 2021 budou docházet do školy třídy: 1.ABC, 2.AB, 4.AC, 7.ABCD, 8.ABCD (třídy 3.ABC, 4.B, 5.ABC, 6.ABCD, 9.ABC distanční výuka).
 • V týdnu 17.-21. 5. 2021 budou docházet do školy třídy: 3.ABC, 4.B, 5.ABC, 6.ABCD, 9.ABC (třídy 1.ABC, 2.AB, 4.AC, 7.ABCD, 8.ABCD distanční výuka).

Podrobné informace k provozu školy a testování najdete v příloze.

Informace k Testování COVID-19.

Děkuji Vám za spolupráci a v případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

5. 5. 2021, Mgr. Radka Otipková

Výsledek zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Vážení zákonní zástupci žáků,

zveřejňujeme Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k základnímu vzdělávání naší základní školy ve školním roce 2021/2022.

Registrační číslo s dalšími informacemi obdrželi rodiče e-mailem, při registraci dítěte.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy

V Dobré, dne 3. 5. 2021

Projekt „Rekonstrukce odborných tříd a konektivita ZŠ Dobrá“

„Naše základní škola čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Rekonstrukce odborných tříd a konektivita ZŠ Dobrá“ (Reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013142), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Cílem projektu je rekonstrukce dvou odborných učeben (dílny a cvičná kuchyň) a dovybavení čtyř učeben (dílny, cvičná kuchyň a 2 PC učebny). Dále je cílem zajištění kompletní konektivity budov školy.“

Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy

ROZHÝBEJME NAŠI ŠKOLU!

Cílem projektu je zapojit všechny žáky do týmové spolupráce a různých pohybových aktivit, které si každý může vybrat podle svého zaměření, nálady či možností, například běh, chůze, kolo, koloběžka, jízda na kolečkových bruslích, skateboard, longboard, běžky, lyže, skialpy, jízda na koni, kajak atd.

Aktuální informace viz odkaz ROZHÝBEJME NAŠI ŠKOLU, POJĎME DO TOHO A VŠICHNI SPOLU!

Informace pro rodiče a žáky - školní rok 2020/2021

Žákovské informace - Internetová žákovská knížka - Webová aplikace

 
/var/www/html/wiki/data/pages/start.txt · Poslední úprava: 2021/05/13 06:23 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki