?direct&80|Žákovské informacePoděkování

Děkujeme žákům, učitelům a rodičům, že tak skvěle zvládli tento náročný školní rok, a přejeme krásné odpočinkové prázdniny k načerpání energie a síly.

Mgr. Radka Otipková, ředitelka

Náhradní termíny vyzvednutí vysvědčení

Vážení rodiče,

vysvědčení nepřítomných žáků ve škole si můžete vyzvednout na sekretairátu školy v termínu 1.-2. července a 25.-31. srpna vždy od 8 do 12 hodin (případně po telef. domluvě - p. Chadimová, telef. kontakt: 558 412 461, +420 734 802 097).

Školní potřeby pro školní rok 2021/2022

Projekt „Rekonstrukce odborných tříd a konektivita ZŠ Dobrá“

„Naše základní škola čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Rekonstrukce odborných tříd a konektivita ZŠ Dobrá“ (Reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013142), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Cílem projektu je rekonstrukce dvou odborných učeben (dílny a cvičná kuchyň) a dovybavení čtyř učeben (dílny, cvičná kuchyň a 2 PC učebny). Dále je cílem zajištění kompletní konektivity budov školy.“

Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy

Informace pro rodiče a žáky - školní rok 2020/2021

Žákovské informace - Internetová žákovská knížka - Webová aplikace

 
/var/www/html/wiki/data/pages/start.txt · Poslední úprava: 2021/07/02 12:00 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki