?direct&80|Žákovské informace

Provoz školy od 11. do 22. ledna 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

provoz školy od 11. do 22. ledna 2021 nadále probíhá ve stejném režimu jako doposud.

Informace pro žáky 1. a 2. ročníku

 • Povinná prezenční výuka pouze pro žáky 1. a 2. ročníku.
 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani neprolínají).
 • Výuka bude probíhat podle rozvrhu hodin v Bakalářích.
 • Po celou dobu výuky i ve společných prostorách musí mít žáci roušky.
 • Během dne bude probíhat častější větrání a procházky.
 • Hudební výchova bude probíhat beze zpěvu žáků, tělesná výchova bude dle počasí nahrazena nesportovními aktivitami a vycházkami.
 • Školní družina bude v provozu od 6:30 do 16:00, oddělení bude vždy pro jednu celou třídu (vstup do ranní družiny je možný pouze hlavním vchodem).
 • Školní stravování je zajištěno, žáci mají obědy přihlášeny (v případě potřeby si je odhlaste). Žáci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou konzumace jídla. Ve školní jídelně se budou stravovat pouze žáci, kteří se účastní prezenční výuky, bude dodržen rozestup 1,5 metru mezi stoly, maximální počet osob u stolu – 4 osoby.
 • Školní bufet nebude v provozu.
 • Vstup třetích osob do prostor školy je možný pouze v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.


Informace pro žáky 3.–9. ročníku

 • povinné vzdělávání distančním způsobem, informace k rozvrhům budou dostupné Bakalářích.
 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka.
 • Školní stravování:
  • Žáci mají v době distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
  • Žáci mají oběd automaticky odhlášený.
  • Zájemci o odebrání oběda kontaktují vedoucí ŠJ tel. 558 412 464, nebo emailem jidelna@zsdobra.cz nejpozději do 4. 1. 2021 do 7.00.
  • Obědy se vydávají do jídlonosičů.
  • Jídlonosič musí být nejpozději do 9.30 umístěn do chodby vstupu pro cizí strávníky se jmenovkou a číslem čipu.
  • Jídlonosič si lze vyzvednout od 11.00 do 13.30 v chodbě vstupu pro cizí strávníky.

Informace MŠMT k provozu škol: https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-od-27-12-do-10-1.pdf

8. 1. 2021, Mgr. Radka Otipková

Projekt „Rekonstrukce odborných tříd a konektivita ZŠ Dobrá“

„Naše základní škola čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Rekonstrukce odborných tříd a konektivita ZŠ Dobrá“ (Reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013142), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Cílem projektu je rekonstrukce dvou odborných učeben (dílny a cvičná kuchyň) a dovybavení čtyř učeben (dílny, cvičná kuchyň a 2 PC učebny). Dále je cílem zajištění kompletní konektivity budov školy.“

Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy

Informace pro rodiče a žáky - školní rok 2020/2021

Žákovské informace - Internetová žákovská knížka - Webová aplikace

Prohlídka naší školy


 
/var/www/html/wiki/data/pages/start.txt · Poslední úprava: 2021/01/08 11:00 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki