?direct&80|Žákovské informace
Informace k provozu školy od 26. dubna 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

od 26. dubna 2021 nedochází v rámci provozu školy k žádným změnám.

Výuka 1. stupně bude probíhat nadále v rotačním režimu následujícím způsobem:

  • 26.-30. dubna 2021 budou docházet do školy třídy: 1.ABC, 2.AB, 4.AC (třídy 3.ABC, 4.B, 5.ABC distanční výuka).
  • 3.-7. května 2021 budou docházet do školy třídy: 3.ABC, 4.B, 5.ABC (třídy 1.ABC, 2.AB, 4.AC distanční výuka).

Žáci 2. stupně pokračují v distančním vzdělávání.

Podrobné informace k provozu školy a testování najdete příloze. Dále přikládám také soubor opatření a pokynů MŠMT a MZ.
Informace k Testování COVID-19.

Děkuji Vám za spolupráci a v případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Mgr. Radka Otipková

Testování žáků před přijímacími zkouškami

Vážení rodiče,

podmínkou pro přijímací zkoušky na střední školu je doložení potvrzení o negativním výsledku testu COVID-19, který není starší 7 dní. Další informace k testování žáků před přijímacími zkouškami.

Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání (zápis k povinné školní docházce) pro školní rok 2021/2022 v Základní škole Dobrá, příspěvková organizace

Základní škola Dobrá, příspěvková organizace svou ředitelkou zveřejňuje následující informace související se zápisem do prvního ročníku základního vzdělávání (dále jen „zápis“) pro školní rok 2021/2022.

Informace k provozu školy od 12. dubna 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

od 12. 4. 2021 je bude umožněna prezenční výuka žáků 1. stupně. Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování.

Výuka bude probíhat v rotačním režimu následujícím způsobem:

- První týden (12. 4.–16. 4. 2021) budou docházet do školy třídy: 1.ABC, 2.AB, 4.AC (třídy 3.ABC, 4.B, 5.ABC distanční výuka).

- Druhý týden (19. 4.–23. 4. 2021) budou docházet do školy třídy: 3.ABC, 4.B, 5.ABC (třídy 1.ABC, 2.AB, 4.AC distanční výuka).

Žáci 2. stupně pokračují v distančním vzdělávání.

Podrobné informace k provozu školy a testování najdete v příloze. Dále přikládám také soubor opatření a pokynů MŠMT a MZ.

Informace k Testování COVID-19

Děkuji Vám za spolupráci a v případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Mgr. Radka Otipková

Informace pro žáky

Projekt „Rekonstrukce odborných tříd a konektivita ZŠ Dobrá“

„Naše základní škola čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Rekonstrukce odborných tříd a konektivita ZŠ Dobrá“ (Reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013142), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Cílem projektu je rekonstrukce dvou odborných učeben (dílny a cvičná kuchyň) a dovybavení čtyř učeben (dílny, cvičná kuchyň a 2 PC učebny). Dále je cílem zajištění kompletní konektivity budov školy.“

Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy

ROZHÝBEJME NAŠI ŠKOLU!

Cílem projektu je zapojit všechny žáky do týmové spolupráce a různých pohybových aktivit, které si každý může vybrat podle svého zaměření, nálady či možností, například běh, chůze, kolo, koloběžka, jízda na kolečkových bruslích, skateboard, longboard, běžky, lyže, skialpy, jízda na koni, kajak atd.

Aktuální informace viz odkaz ROZHÝBEJME NAŠI ŠKOLU, POJĎME DO TOHO A VŠICHNI SPOLU!

Informace pro rodiče a žáky - školní rok 2020/2021

Žákovské informace - Internetová žákovská knížka - Webová aplikace

 
/var/www/html/wiki/data/pages/start.txt · Poslední úprava: 2021/04/22 17:04 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki