Jste na stránce: Úřední deska Rodiče vítáni

Rodiče vítáni  

Certifikát pro rok 2022 


 

Naše škola splňuje veškerá kritéria vytváření úspěšného partnerství mezi školou a rodiči. Za vstřícnou komunikaci s rodičovskou veřejností byl škole udělen certifikát Rodiče vítáni. Rodiče vítáni je značka pro školy otevřené rodičům. Značka, podle které poznáte dobrou školu.

Odkaz na internetové stránky Rodiče vítáni

Mapa aktivních škol v ČR - zde.

Profil školy - zde.

Škola splňuje:

 • U vstupních dveří je umístěn viditelně označený zvonek, rodiče po zazvonění do školy pustí pověřená osoba.
 • Rodiče dostávají na začátku školního roku tištěný aktuální seznam s kontakty, mobilní telefon nebo email na třídního učitele.
 • Rodiče dostanou na začátku školního roku tištěnou informaci o tom, kdy jsou školní prázdniny, kdy se konají třídní schůzky, dny otevřených dveří a další významnější akce pro rodiče a žáky školy.
 • Tyto informace jsou během roku neustále dostupné na webu školy a průběžně je aktualizujeme.
 • Každý rodič má možnost konzultovat prospěch dítěte s konkrétním učitelem osobně.
 • Každý rodič osobně dostane písemný přehled o hodnocení svého dítěte.
 • Na rodiče, kteří se obrátí na vedení školy nebo na učitele, si vždy uděláme čas, vyslechneme je a slušně reagujeme na jejich potřeby (poskytneme informace, radu, sjednáme schůzku apod.). Máme-li důvod požadavek odmítnout, svoje stanovisko vždy vysvětlíme.
 • S rodiči komunikujeme důstojným způsobem a dbáme na to, aby u jednání nebyl nikdo, koho se to netýká.
 • Pořádáme školní akce pro rodiče v termínech a hodinách, které jim umožní se jich opravdu zúčastnit
 • Informační tabule o značce Rodiče vítáni je viditelně umístěna u vstupu do školy.
 • Dbáme na to, aby zápis do školy byl společenskou událostí příjemnou pro rodiče i děti. Myslíme při tom na potřeby dětí i rodičů.
 • Naši pedagogové nabízejí konzultační hodiny pro žáky i rodiče.
 • Kromě společných třídních schůzek organizujeme i konzultace ve trojici učitel, dítě, rodič.
 • Konfliktní situace ve škole řešíme tak, aby se jich mohli zúčastnit všichni, jichž se záležitost týká, včetně rodičů a dítěte/dětí.
 • Nabízíme rodičům konzultace našeho školního psychologa/výchovného poradce.
 • Rodiče našich žáků i zájemci o naši školu mají možnost po domluvě navštívit vyučování.
 • Zveme rodiče do vyučování, aby se zúčastnili společné práce se svým dítětem.
 • Organizujeme školní akce, na kterých mohou rodiče a další rodinní příslušníci spolupracovat s dětmi a potkávat se s učiteli (zahradní party, sportovní a kulturní akce, rodičovské víkendy apod.).
 • Umíme rodičům doporučit externího dětského psychologa a logopeda, s nímž spolupracujeme.
 • Na naší škole funguje nezávislá rodičovská organizace s vlastní právní subjektivitou (obvykle občanská sdružení).

logo
Základní škola Dobrá,
příspěvková organizace

Dobrá 860, 739 51 Dobrá

Telefon: (sekretariát):
558 412 461, 734 802 097
E-mail: zsdobra@zsdobra.cz

Zpracování cookies  

Používáme cookies k optimalizaci webových stránek a služeb.
  Nezbytné cookies (funkčnost stránek)
Cookies třetích stran   Youtube - přehrávání vložených youtube videí
  Google analytics - statistika návštěvnosti
Vše o cookies, které používáme.