Jste na stránce: Školní družina Základní informace

Školní družina pro školní rok 2024/2025

Školní družina bude v provozu od 2. září 2024.

Přihláška do školní družiny

Přihláška do školní družiny pro školní rok 2024/2025.

Vnitřní řád školní družiny

 • Vnitřní řád školní družiny pro školní rok 2024/2025
 

Plán práce školní družiny

 • Plán práce školní družiny ve šk. roce 2024/2025
 

Oddělení školní družiny

Ranní ŠD: provoz ranní družiny je pondělí-pátek: od 6.10-7.30 hodin
Odpolední ŠD: provoz odpolední družiny je pondělí-pátek: od 11.25 do 16.05-16.30 hodin

Ve školním roce 2024/2025 pracuje v naší ŠD 6 oddělení:

 • 1. oddělení – vychovatelka - p. Jana Řeháčková - ☎ 737 352 039

 • 2. oddělení – vychovatelka - p. Hana Velčovská - ☎ 604 326 810

 • 3. oddělení – vychovatelka - Bc. Markéta Madajová - ☎ 737 762 068

 • 4. oddělení – vychovatelka - Renata Nováková - ☎ 605 546 777

 • 5. oddělení – vychovatelka - Věra Mecová - ☎ 703 671 915

 • 6. oddělení – vychovatelka - Kristýna Rainochová - ☎ 737 864 714

 

Všechna oddělení podle možností navštěvují školní tělocvičnu, školní kuchyňku, školní hřiště, venkovní prostory v okolí školy a chodí na poznávací vycházky po Dobré. Pro žáky plánujeme výlety do Trampolínového centra.

Všechna oddělení pracují podle celoročních plánů, které vypracovaly p. vychovatelky.

 

Školní družina pro školní rok 2023/2024

Školní družina bude v provozu od 5. září 2023.

Přihláška do školní družiny

Přihláška do školní družiny pro školní rok 2023/2024.

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny pro šk. rok 2023/2024

 • I. Do školní družiny jsou přijímáni žáci v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a vyhláškou 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění.

 • II. Zákonný zástupce přihlašuje žáka do školní družiny předáním řádně vyplněné přihlášky k pravidelné denní docházce nejméně 4 dny v týdnu po dobu nejméně pěti po sobě jdoucích měsíců.

 • III. O přijetí rozhoduje ředitelka školy na základě vyplněných náležitostí v závazné písemné přihlášce a na základě splněných kritérií pro přijetí, a to maximálně do výše stanovené kapacity školní družiny. Kapacita školní družiny ve školním roce 2023/2024 je 180 žáků.

 • IV. Nastane-li skutečnost, že je zájem o přijetí do školní družiny vyšší, než je stanovená kapacita, rozhoduje o přijetí žáka do školní družiny ředitelka na základě těchto kritérií:


1. Přednostně jsou přijati zájemci o pravidelnou docházku do školní družiny z 1. a 3. ročníku.
2. Žáci 4. ročníku jsou přijímáni, pokud to kapacita školní družiny dovolí podle následujících kritérií: zájemci o pravidelnou docházku do školní družiny na základě data narození od nejmladšího po nejstaršího.
3. Žáci 5. ročníku jsou přijímáni, pokud to kapacita školní družiny dovolí podle následujících kritérií: zájemci o pravidelnou docházku do školní družiny na základě data narození od nejmladšího po nejstaršího.

Řádně vyplněné přihlášky zašlete na email zsdobra@zsdobra.cz, nebo odevzdejte na vrátnici školy, nebo osobně předejte třídnímu učiteli, nejpozději však do 4. 9. 2023. K přihláškám podaným po tomto termínu se nepřihlíží.

Cena: 400 Kč/pololetí

Vnitřní řád školní družiny

 

Plán práce školní družiny

 

Oddělení školní družiny

Ranní ŠD: provoz ranní družiny je pondělí-pátek: od 6.10-7.30 hodin
Odpolední ŠD: provoz odpolední družiny je pondělí-pátek: od 11.25 do 16.05-16.30 hodin

Ve školním roce 2023/2024 pracuje v naší ŠD 6 oddělení:

 • 1. oddělení – vychovatelka - p. Jana Řeháčková - ☎ 737 352 039

 • 2. oddělení – vychovatelka - p. Hana Velčovská - ☎ 604 326 810

 • 3. oddělení – vychovatelka - Bc. Markéta Madajová - ☎ 737 762 068

 • 4. oddělení – vychovatelka - Renata Nováková - ☎ 605 546 777

 • 5. oddělení – vychovatelka - Věra Mecová - ☎ 703 671 915

 • 6. oddělení – vychovatelka - Kristýna Rainochová - ☎ 737 864 714

 

Všechna oddělení podle možností navštěvují školní tělocvičnu, školní kuchyňku, školní hřiště, venkovní prostory v okolí školy a chodí na poznávací vycházky po Dobré. Pro žáky plánujeme výlety do Trampolínového centra.

Všechna oddělení pracují podle celoročních plánů, které vypracovaly p. vychovatelky.

 


logo
Základní škola Dobrá,
příspěvková organizace

Dobrá 860, 739 51 Dobrá

Telefon: (sekretariát):
558 412 461, 734 802 097
E-mail: zsdobra@zsdobra.cz
Datová schránka: sjmfdf6

Zpracování cookies  

Používáme cookies k optimalizaci webových stránek a služeb.
  Nezbytné cookies (funkčnost stránek)
Cookies třetích stran   Youtube - přehrávání vložených youtube videí
  Google analytics - statistika návštěvnosti
Vše o cookies, které používáme.