Jste na stránce: Profesní rozvoj doberských pedagogů III

Profesní rozvoj doberských pedagogů III  


 

Název projektu: Profesní rozvoj doberských pedagogů III

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017409

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Období realizace: 1. 9. 2020–31. 8. 2022

Celková výše dotace: 1 149 500 Kč

Naše škola se od 1. září 2020 zapojila do projektu Profesní rozvoj doberských pedagogů III, který je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s žáky, spolupráce s veřejností.

Poměrná část finančních prostředků našeho projektu směřuje na personální podporu školní psycholožky, která bude ve škole působit po dva roky na poloviční úvazek a bude se věnovat klimatu ve školních třídách, chování žáků, vytvářet diagnostiku a poskytovat konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče. Nově bude využita aktivita ICT ve vzdělávání, jejíž cílem je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT).

Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní zapojení do procesu výuky. Jako v předchozím projektu bude prohloubena spolupráce mezi pedagogy tandemovou výukou, kdy ve třídě budou souběžně působit dva učitelé, realizací projektového dne ve škole v rámci polytechnického vzdělávání. Dalšími oblastmi, které jsme se rozhodli v rámci projektu využít, je podpora žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím doučovacích kroužků a zařazením klubů zábavné logiky a deskových her.

Mgr. Radka Otipková, ředitelka školylogo
Základní škola Dobrá,
příspěvková organizace

Dobrá 860, 739 51 Dobrá

Telefon: (sekretariát):
558 412 461, 734 802 097
E-mail: zsdobra@zsdobra.cz

Zpracování cookies  

Používáme cookies k optimalizaci webových stránek a služeb.
  Nezbytné cookies (funkčnost stránek)
Cookies třetích stran   Youtube - přehrávání vložených youtube videí
  Google analytics - statistika návštěvnosti
Vše o cookies, které používáme.