Informace pro rodiče a žáky - školní rok 2022/2023

Informace pro rodiče a žáky - školní rok 2021/2022

27.-30. června 2022 je vyhlášeno z technických důvodů ředitelské volno (opravy přívodů užitkové vody, kanalizace a podlah v pavilonu A a E). Školní družina bude mimo provoz.

Fotosoutěž pořádá fotoklub Art Collegium Frýdek-Místek z.s. s podporou Statutárního města Frýdek-Místek, 24PRINT.eu a ICN Computer

Kampaň pro žáky 2. stupně: 25. 4.–1. 5. 2022 - Zapoj se i TY!

Bližší informace k ZÁPISU do prvního ročníku základního vzdělávání (zápis k povinné školní docházce) pro školní rok 2022/2023 v Základní škole Dobrá, příspěvková organizace


 • Vážení rodiče, v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, odst. 2, § 8 a po dohodě se zřizovatelem školy Vám oznamuji přerušení provozu školní družiny v době jarních prázdnin od 14. 3.–18. 3. 2022.

Dokument: OZNÁMENÍ PŘERUŠENÍ PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY.

 • S účinností od 14. 3. 2022 je zrušena povinnost nosit ve škole ochranný prostředek dýchacích cest.
 • od 21. 2. 2022 se žáci netestují,
 • nadále platí povinné nošení ochranného prostředku dýchacích cest ve společných prostorách školy (pokud jsou žáci z této povinnosti vyňati, prokáží tuto skutečnost lékařským potvrzením),
 • informace k mimořádným opatřením viz příloha

Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví z 23. 12. 2021 k testování žáků platí od 17. ledna 2022 následující režim:

 • Testování žáků probíhá pouze jednou týdně, a to každé pondělí.
 • Testují se všichni žáci bez ohledu na to, zda jsou očkovaní, nebo prodělali covid-19.
 • Od 31. 1. 2022 platí výjimka z povinného testování pro žáky, kteří prodělali onemocnění covid-19, a od pozitivního PCR testu neuplynulo více než 30 dnů. Tuto skutečnost je nutné doložit certifikátem o pozitivním PCR testu. Od 31. 1. 2022 žákům, kteří prodělali PCR testem potvrzené onemocnění covid-19, a neuplynulo více než 30 dní od tohoto testu, nebude v tuto ochrannou lhůtu nařízena karanténa.
 • Do doby otestování ve třídě mají všichni žáci nasazeny ochranné prostředky dýchacích cest.
 • V případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)
 • Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později (nebo jiný den), provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
 • V případě pozitivního výsledku testu je žák izolován, škola kontaktuje zákonného zástupce a informuje ho o dalším postupu.

Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy

Stále platná protiepidemická opatření:

 • Žáci jsou povinni si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem dýchacích cest (pokud jsou žáci z této povinnosti vyňati, prokáží tuto skutečnost lékařským potvrzením).
 • Při vstupu do budovy školy, třídy, odborné učebny, školní jídelny žáci používají dezinfekci.
 • Žáci dodržují zvýšenou hygienu rukou po celou dobu pobytu ve škole.
 • Do budovy školy nevstupují osoby s příznaky infekčního onemocnění.
 • Jestliže má žák příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění (včetně alergie), může vstoupit do školy pouze v případě, že při vstupu předá potvrzení lékaře, že se nejedná o infekční onemocnění.
 • Pokud se u žáka projeví příznaky infekční choroby, bude umístěn do samostatné místnosti a izolován od ostatních žáků. Současně budou informováni zákonní zástupci dítěte s tím, že si mají dítě bezodkladně vyzvednout.
 • Vstup zákonných zástupců a dalších osob do školy je omezen. Mohou vstoupit do školy pouze po předchozí domluvě.

COVID VE ŠKOLÁCH KDO O ČEM ROZHODUJE?

Informace: https://www.edu.cz/covid-ve-skolach-kdo-o-cem-rozhoduje/

Leták s informacemi o tom, za co odpovídá rodič, co je v kompetenci ředitele a o čem rozhoduje krajská hygienická stanice.

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví z 23. 12. 2021 k testování žáků platí od 17. ledna 2022 následující režim:

 • Testování žáků probíhá pouze jednou týdně, a to každé pondělí.
 • Testují se všichni žáci bez ohledu na to, zda jsou očkovaní, nebo prodělali covid-19.
 • Do doby otestování ve třídě mají všichni žáci nasazeny ochranné prostředky dýchacích cest.
 • V případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)
 • Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později (nebo jiný den), provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
 • V případě pozitivního výsledku testu je žák izolován, škola kontaktuje zákonného zástupce a informuje ho o dalším postupu.

Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy

Stále platná protiepidemická opatření:

 • Žáci jsou povinni si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem dýchacích cest (pokud jsou žáci z této povinnosti vyňati, prokáží tuto skutečnost lékařským potvrzením).
 • Při vstupu do budovy školy, třídy, odborné učebny, školní jídelny žáci používají dezinfekci.
 • Žáci dodržují zvýšenou hygienu rukou po celou dobu pobytu ve škole.
 • Do budovy školy nevstupují osoby s příznaky infekčního onemocnění.
 • Jestliže má žák příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění (včetně alergie), může vstoupit do školy pouze v případě, že při vstupu předá potvrzení lékaře, že se nejedná o infekční onemocnění.
 • Pokud se u žáka projeví příznaky infekční choroby, bude umístěn do samostatné místnosti a izolován od ostatních žáků. Současně budou informováni zákonní zástupci dítěte s tím, že si mají dítě bezodkladně vyzvednout.
 • Vstup zákonných zástupců a dalších osob do školy je omezen. Mohou vstoupit do školy pouze po předchozí domluvě.

COVID VE ŠKOLÁCH KDO O ČEM ROZHODUJE?

Informace: https://www.edu.cz/covid-ve-skolach-kdo-o-cem-rozhoduje/

Leták s informacemi o tom, za co odpovídá rodič, co je v kompetenci ředitele a o čem rozhoduje krajská hygienická stanice.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví z 23. 12. 2021 k testování žáků ve školách se mění takto:

 • V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek.
 • Od 17. ledna 2022 probíhá testování žáků každé pondělí.
 • Nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.
 • Do doby otestování ve třídě mají všichni žáci nasazeny ochranné prostředky dýchacích cest.
 • V případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)
 • Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později (nebo jiný den), provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
 • V případě pozitivního výsledku testu je žák izolován, škola kontaktuje zákonného zástupce a informuje ho o dalším postupu.
 • Prvních 14 dní v lednu bude pro čtvrteční testování platit režim TEST-TO-STAY. Pokud bude mít ve třídě někdo pozitivní AG test, dokud nebude znám výsledek následného PCR testu, ostatní spolužáci mohou chodit do školy za dodržení těchto režimových opatření:
  • po celou dobu budou žáci mít ve škole ochranné prostředky dýchacích cest (očkovaní i v ochranné lhůtě po prodělání nemoci),
  • před zahájením vyučování budou žáci podrobeni kontrolnímu AG testu,
  • bude zachována homogenita tříd (žáci se nebudou dělit do skupin s jinými třídami),
  • žáci dané třídy budou obědvat s odstupem od ostatních tříd,
  • pokud to bude organizačně možné, budou mít žáci vyčleněné WC.

Pokud bude PCR test negativní, vše se vrací zpátky do běžného režimu, pokud bude pozitivní, následuje standardní trasování, případně karanténa.

Leták pro rodiče vysvětlující novinky v testování na školách od 3. 1. 2022

Stále platná protiepidemická opatření:

 • Žáci jsou povinni si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem dýchacích cest (pokud jsou žáci z této povinnosti vyňati, prokáží tuto skutečnost lékařským potvrzením).
 • Při vstupu do budovy školy, třídy, odborné učebny, školní jídelny žáci používají dezinfekci.
 • Žáci dodržují zvýšenou hygienu rukou po celou dobu pobytu ve škole.
 • Do budovy školy nevstupují osoby s příznaky infekčního onemocnění.
 • Jestliže má žák příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění (včetně alergie), může vstoupit do školy pouze v případě, že při vstupu předá potvrzení lékaře, že se nejedná o infekční onemocnění.
 • Pokud se u žáka projeví příznaky infekční choroby, bude umístěn do samostatné místnosti a izolován od ostatních žáků. Současně budou informováni zákonní zástupci dítěte s tím, že si mají dítě bezodkladně vyzvednout.
 • Vstup zákonných zástupců a dalších osob do školy je omezen. Mohou vstoupit do školy pouze po předchozí domluvě.

COVID VE ŠKOLÁCH KDO O ČEM ROZHODUJE?

Informace: https://www.edu.cz/covid-ve-skolach-kdo-o-cem-rozhoduje/

Leták s informacemi o tom, za co odpovídá rodič, co je v kompetenci ředitele a o čem rozhoduje krajská hygienická stanice.

Dne 20. listopadu 2021 Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého plyne povinnost realizovat od 6. prosince 2021 vždy v první vyučovací den v týdnu na celém území ČR testování dětí základních škol.

 • Testování proběhne v první vyučovací hodině v kmenových třídách.
 • Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později (nebo jiný den), provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. 
 • Testování nepodstupují žáci, kteří doloží nebo již doložili, že jsou očkovaní (14 dní po dokončeném očkování), nebo doloží, že prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od pozitivního testu na covid-19), nebo doloží negativní výsledek testu provedeného na odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).
 • Průběh testování video zde: https://www.youtube.com/watch?v=TZxDmLPZZSo
 • Pokud se žák testování nepodrobí, může se účastnit prezenční výuky, ale za použití zdravotnické obličejové masky po celou dobu pobytu ve škole (tito žáci nesmí zpívat, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převlékají se s odstupem, v době konzumace potravin dodržují odstup minimálně 1,5 metru od ostatních osob). Toto opatření platí po dobu trvání screeningového testování.

* V případě pozitivního výsledku testu je žák izolován, škola kontaktuje zákonného zástupce, který je povinen telefonicky kontaktovat lékaře ohledně elektronické žádanky ke konfirmačnímu vyšetření RT-PCR testu.

Stále platná protiepidemická opatření:

 • Žáci jsou povinni si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem dýchacích cest (pokud jsou žáci z této povinnosti vyňati, prokáží tuto skutečnost lékařským potvrzením).
 • Při vstupu do budovy školy, třídy, odborné učebny, školní jídelny žáci používají dezinfekci.
 • Žáci dodržují zvýšenou hygienu rukou po celou dobu pobytu ve škole.
 • Do budovy školy nevstupují osoby s příznaky infekčního onemocnění.
 • Jestliže má žák příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění (včetně alergie), může vstoupit do školy pouze v případě, že při vstupu předá potvrzení lékaře, že se nejedná o infekční onemocnění.
 • Pokud se u žáka projeví příznaky infekční choroby, bude umístěn do samostatné místnosti a izolován od ostatních žáků. Současně budou informováni zákonní zástupci dítěte s tím, že si mají dítě bezodkladně vyzvednout.
 • Vstup zákonných zástupců a dalších osob do školy je omezen. Mohou vstoupit do školy pouze po předchozí domluvě.

COVID VE ŠKOLÁCH KDO O ČEM ROZHODUJE?

Informace: https://www.edu.cz/covid-ve-skolach-kdo-o-cem-rozhoduje/

Leták s informacemi o tom, za co odpovídá rodič, co je v kompetenci ředitele a o čem rozhoduje krajská hygienická stanice.

Dne 1. listopadu 2021 Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na území okresu Frýdek-Místek proběhne ve dnech 8. a 15. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19 u žáků základních škol.

 • Testování proběhne v první vyučovací hodině v kmenových třídách pod dohledem třídních učitelů.
 • Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později (nebo jiný den), provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. 
 • Testování nepodstupují žáci, kteří doloží nebo již doložili, že jsou očkovaní (14 dní po dokončeném očkování), nebo doloží, že prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od pozitivního testu na covid-19), nebo doloží negativní výsledek testu provedeného na odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).
 • Průběh testování video zde: https://www.youtube.com/watch?v=TZxDmLPZZSo
 • Pokud se žák testování nepodrobí, může se účastnit prezenční výuky, ale za použití zdravotnické obličejové masky po celou dobu pobytu ve škole (tito žáci nesmí zpívat, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převlékají se s odstupem, v době konzumace potravin dodržují odstup minimálně 1,5 metru od ostatních osob). Toto opatření platí po dobu trvání screeningového testování.

* V případě pozitivního výsledku testu je žák izolován, škola kontaktuje zákonného zástupce, který je povinen telefonicky kontaktovat lékaře ohledně elektronické žádanky ke konfirmačnímu vyšetření RT-PCR testu.

Stále platná protiepidemická opatření:

 • Žáci jsou povinni si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem dýchacích cest (pokud jsou žáci z této povinnosti vyňati, prokáží tuto skutečnost lékařským potvrzením).
 • Při vstupu do budovy školy, třídy, odborné učebny, školní jídelny žáci používají dezinfekci.
 • Žáci dodržují zvýšenou hygienu rukou po celou dobu pobytu ve škole.
 • Do budovy školy nevstupují osoby s příznaky infekčního onemocnění.
 • Jestliže má žák příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění (včetně alergie), může vstoupit do školy pouze v případě, že při vstupu předá potvrzení lékaře, že se nejedná o infekční onemocnění.
 • Pokud se u žáka projeví příznaky infekční choroby, bude umístěn do samostatné místnosti a izolován od ostatních žáků. Současně budou informováni zákonní zástupci dítěte s tím, že si mají dítě bezodkladně vyzvednout.
 • Vstup zákonných zástupců a dalších osob do školy je omezen. Mohou vstoupit do školy pouze po předchozí domluvě.
 • Ve dnech 25.-26. 10. 2021 bude škola i školní družina v provozu.
 • Během podzimních prázdnin 27.10. a 29. 10. je provoz školní družiny přerušen.
 • 28.10.2021 - státní svátek.

V Dobré, dne 21. 10. 2021

Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy

INFORMACE k zahájení školního roku 2021/2022

Školní potřeby pro školní rok 2021/2022

Informace pro rodiče a žáky - školní rok 2020/2021

Infografika: eRouška - Chráním sebe + chráním tebe

Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací