Školská rada ve školním roce 2021/2022

Členové Školské rady

1. Zástupci zřizovatele:

 • p. Libor Mlčák
 • Ing. Petr Jursa


2. Zástupci rodičů:

 • p. Sikorová Martina
 • p. Stuchlíková Klára


3. Zástupci pedagogických pracovníků:

 • Mgr. Jaroslava Matyskiewiczová
 • Mgr. Jiří Nohel


Zápisy ze zasedání

* Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ Dobrá ze dne 16. 9. 2021

Školská rada ve školním roce 2020/2021

Členové Školské rady

1. Zástupci zřizovatele:

 • p. Libor Mlčák
 • Ing. Petr Jursa


2. Zástupci rodičů:

 • p. Sikorová Martina
 • p. Stuchlíková Klára


3. Zástupci pedagogických pracovníků:

 • Mgr. Jaroslava Matyskiewiczová
 • Mgr. Jiří Nohel


Zápisy ze zasedání

Vyhlášení voleb do ŠKOLSKÉ RADY ZŠ Dobrá na funkční období 2020–2023

Kandidátní listina pro volby do školské rady na funkční období 2020-2023

V Dobré, dne 14. 9. 2020


Ředitelka Základní školy Dobrá, příspěvková organizace v souladu s § 167 odst. 4 zákona 101/2017 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje volby do školské rady, kterými budou voleni členové školské rady za zákonné zástupce žáků a za pedagogické pracovníky.

Volby budou probíhat v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady.

Průběh voleb zajišťuje přípravný výbor ve složení: předseda Mgr. Michaela Kuboňová, členové: Mgr. Jana Filipová a Mgr. Martina Hnitková

Podání návrhů na kandidáty, kteří chtějí vykonávat práci ve školské radě, za zákonné zástupce a pedagogické pracovníky je možné do 10. 9. 2020 vyplněním přihlášky na sekretariát školy, nebo emailem na zsdobra@zsdobra.cz. Přihláška ke stažení ZDE.

Kandidátní listina bude zveřejněna 14. 9. 2020 na nástěnce školy a na webových stránkách školy.

Datum a místo konání voleb: čtvrtek 17. září 2020

 • pro zákonné zástupce dětí: od 7.00 do 7.45 hodin v prostorách vstupu do školy; od 14.30 do 15.30 hodin v prostorách vstupu do školy.
 • pro pedagogické zaměstnance od 7.00 do 7.45 hodin ve sborovně školy.

Volby se uskuteční tajným hlasováním ve volební místnosti. Volič obdrží volební lístky a dle zákona zvolí kandidáta do školské rady. Dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů budou zvoleni do školské rady. Vyhlášení bude zveřejněno na webových stránkách a nástěnce školy.

V Dobré, dne 25. srpna 2020

Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy

Vyhlášení výsledků voleb členů Školské rady Základní školy Dobrá, příspěvková organizace volených zákonnými zástupci nezletilých žáků na funkční období 2020–2023

Vyhlášení výsledků voleb členů Školské rady

V Dobré, dne 18. září 2020

Vyhlášení výsledků voleb členů Školské rady Základní školy Dobrá, příspěvková organizace volených zákonnými zástupci nezletilých žáků na funkční období 2017–2020

Vyhlášení výsledků - viz dále.

V Dobré, dne 22. září 2017

Vyhlášení voleb do ŠKOLSKÉ RADY ZŠ Dobrá na funkční období 2017–2020

Ředitelka Základní školy Dobrá, příspěvková organizace v souladu s § 167 odst. 4 zákona 101/2017 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje volby do školské rady, kterými budou voleni členové školské rady za zákonné zástupce žáků a za pedagogické pracovníky.

Volby budou probíhat v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady.

Průběh voleb zajišťuje přípravný výbor ve složení: předseda Mgr. Michaela Kuboňová, členové: Mgr. Denisa Šnajdrová a Mgr. Jan Lörinc

Podání návrhů na kandidáty, kteří chtějí vykonávat práci ve školské radě, za zákonné zástupce a pedagogické pracovníky je možné do 15. 9. 2017 vyplněním přihlášky na sekretariát školy, nebo emailem na zsdobra@zsdobra.cz. Přihláška ke stažení ZDE.

Kandidátní listina bude zveřejněna 18. 9. 2017 na nástěnce školy a na webových stránkách školy.

Datum a místo konání voleb: čtvrtek 21. září 2017

 • pro zákonné zástupce dětí od 16.00 do 17.00 hodin ve vestibulu školy,
 • pro pedagogické zaměstnance od 14.10 do 14.30 hodin ve sborovně školy.

Volby se uskuteční tajným hlasováním ve volební místnosti. Volič obdrží volební lístky a dle zákona zvolí kandidáta do školské rady. Dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů budou zvoleni do školské rady. Vyhlášení bude zveřejněno na webových stránkách a nástěnce školy.

V Dobré, dne 1. září 2017

Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy