Školní poradenské pracoviště pro školní rok 2022/2023

Školní poradenské pracoviště pro školní rok 2022/2023

Mgr. Jana Kavková - výchovný poradce pro 1. stupeň, jkavkova@zsdobra.cz

 • pro žáky: čtvrtek 9:30-9:45 hod.
 • pro zákonné zástupce: úterý 13:15-14:15 hod.
 • pro vyučující:pondělí 8:00-8:30 hod.


Mgr. Jana Filipová - výchovný a kariérový poradce pro 2. stupeň, jfilipova@zsdobra.cz

 • pro žáky: čtvrtek 9:30-9:45 hod.
 • pro zákonné zástupce: úterý 13:30-14:30 hod.
 • pro vyučující: čtvrtek 7:10-7:40 hod.


Mgr. Hana Vavrušová - metodik prevence rizikového chování, hvavrusova@zsdobra.cz

 • pro zákonné zástupce: čtvrtek 7:00-7:30 hod.
 • pro žáky: středa 9:30-9:45 hod.
 • pro vyučující: čtvrtek 9:45-10:30 hod.

Nenech to být (NNTB) - Nejpoužívanější platforma na whistleblowing v ČR

NNTB (Nenech to být) funguje jako online schránka důvěry. Zaměstnanci ve firmách a žáci ve školách mohou přes aplikaci odesílat anonymní podněty a s pověřenou osobou řešit cokoliv, o čem není snadné mluvit osobně. Je to jednoduchý a bezpečný nástroj pro budování etické firemní kultury, řešení whistleblowingu a odhalování šikany. 🌍 https://www.nntb.cz/, https://www.upozorneni.nntb.cz/cs/Mgr. Eva Švrčinová - školní psycholog, esvrcinova@zsdobra.cz; +420 736 433 291

 • pro zákonné zástupce: čtvrtek 7:10-7:40 hod. (dále dle tel. domluvy)
 • pro vyučující: středa 7:10-7:40 hod.Mgr. Šárka Sohrová - školní speciální pedagog, ssohrova@zsdobra.cz; +420 732 299 724

 • pro zákonné zástupce: čtvrtek 7:20-7:50 hod.
 • pro vyučující: středa 7:20-7:50 hod.
 • pro žáky: středa 9:30-9:45 hod.


Školní poradenské pracoviště pro školní rok 2021/2022

Školní poradenské pracoviště pro školní rok 2021/2022

Mgr. Jana Kavková - výchovný poradce pro 1. stupeň, jkavkova@zsdobra.cz

 • pro žáky: úterý, pátek 9.30-9.45 hod.
 • pro zákonné zástupce: úterý 13.15-14.15 hod.
 • pro vyučující: úterý 8.00-8.30 hod.


Mgr. Jana Filipová - výchovný a kariérový poradce pro 2. stupeň, jfilipova@zsdobra.cz

 • pro žáky: úterý 9.30-9.45 hod.
 • pro zákonné zástupce: pondělí 13.30-14.30 hod.
 • pro vyučující: úterý 7.00-7.30 hod.


Mgr. Hana Vavrušová - metodik prevence rizikového chování, hvavrusova@zsdobra.cz

 • pro zákonné zástupce: čtvrtek 7.00-7.30 hod.
 • pro žáky: středa 9.30-9.45 hod.
 • pro vyučující: čtvrtek 8.45-9.15 hod.Mgr. Eva Švrčinová - školní psycholog, esvrcinova@zsdobra.cz; +420 736 433 291

 • pro zákonné zástupce: úterý 12.30-13.10 hod. (dále dle tel. domluvy)
 • pro vyučující: středa 7.10-7.40 hod.

Školní program poradenských služeb pro školní rok 2021/2022

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2021/2022

Minimální preventivní program pro školní rok 2021/2022

Školní poradenské pracoviště pro školní rok 2020/2021

Školní poradenské pracoviště pro školní rok 2020/2021

Mgr. Jana Kavková - výchovný poradce pro 1. stupeň, jkavkova@zsdobra.cz

pro žáky: po, čt 9.30-9.45 hod. pro zákonné zástupce: st 13.30-14.30 hod.

pro vyučující: st 13.00-13.30 hod.

Mgr. Jana Filipová - výchovný a kariérový poradce pro 2. stupeň, jfilipova@zsdobra.cz

pro žáky: čt 9.30-9.45 hod.

pro zákonné zástupce: út 13.30-14.00 hod.

pro vyučující: po 7.00-7.30 hod.

Mgr. Hana Vavrušová - metodik prevence rizikového chování, hvavrusova@zsdobra.cz

 • pro zákonné zástupce: po 7.00-7.30 hod.
 • pro žáky: út 9.30-9.45 hod.
 • pro vyučující: pá 7.00-7.30 hod.Mgr. Eva Švrčinová - školní psycholog, esvrcinova@zsdobra.cz; +420 736 433 291

 • pro zákonné zástupce: út 12.30-13.10 hod., dále dle telefonické domluvy (zákonní zástupci)
 • pro vyučující: st 7.10-7.40 hod.

Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, z koncepce školního poradenského pracoviště školy a z ročního plánu činnosti školního psychologa.

S čím se na p. psycholožku můžete obracet?

Holky a kluci:

 • když vám nejde učení tak, jak byste chtěli,
 • když máte problémy se spolužáky a nevíte, jak je vyřešit,
 • když máte pocit, že se k vám někdo ve škole nechová tak, jak by měl (spolužáci, učitelé, ostatní zaměstnanci školy…),
 • když vás trápí něco osobního (strach z něčeho, špatné sny, nemoc, hádka s kamarádem, tréma…),
 • když se děje něco doma, co nemáte komu říct (hádky rodičů, násilí, samota, konflikty se sourozenci …),
 • když si zkrátka potřebujete popovídat a není s kým.

Rodiče, zákonní zástupci:

 • když máte pocit, že to ve škole Vašemu dítěti nejde tak, jak by mělo,
 • pokud se něco nedaří ve výchově Vašeho dítěte,
 • když se Vám nedaří na něčem domluvit s učiteli Vašich dětí,
 • když máte podezření, že se Vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo,
 • když se ve Vaší rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které můžou mít dopad na psychiku Vašeho dítěte (rozvod, úmrtí, stěhování…),
 • když má Vaše dítě jakékoli psychické problémy (má z něčeho strach, stěžuje si na bolest, nevolnost, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé, přestane chodit za kamarády apod.),
 • když máte podezření, že Vaše dítě experimentuje nebo užívá nějaké návykové látky nebo se s někým takovým stýká.

Obrátit se na ni můžete osobně či telefonicky v konzultačních hodinách a domluvit si schůzku. Kontaktovat můžete také e-mailem. Nebojte se a nestyďte se obrátit na p. psycholožku. Není ostuda chtít se poradit, hledat řešení problému, naopak je to projev toho, že jsme zodpovědní a rozumní lidé, kteří se snaží danou překážku zdolat.

Tel. č.: 558 412 466; e-mail: esvrcinova@zsdobra.cz

Školní program poradenských služeb

Školní program poradenských služeb pro školní rok 2020/2021

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2020/2021

Minimální preventivní program pro školní rok 2020/2021

Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací