Školní družina pro školní rok 2022/2023

OZNÁMENÍ PŘERUŠENÍ PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY

OZNÁMENÍ PŘERUŠENÍ PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY - přerušení provozu školní družiny v době vánočních prázdnin od 23. prosince 2022 do 2. ledna 2023.

Školní družina bude v provozu od 2. září 2022.

V případě změny času vyzvednutí dítěte ze školní družiny informujte s dostatečným předstihem danou vychovatelku ŠD telefonicky nebo e-mailem.

Vnitřní řád ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2022/2023

Les ve škole - mezinárodní program účasti ve školním roce 2022/2023

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny pro školní rok 2022/2023

I. Do školní družiny jsou přijímáni žáci v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a vyhláškou 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění.

II. Zákonný zástupce přihlašuje žáka do školní družiny předáním řádně vyplněné přihlášky k pravidelné denní docházce nejméně 4 dny v týdnu po dobu nejméně pěti po sobě jdoucích měsíců.

III. O přijetí rozhoduje ředitelka školy na základě vyplněných náležitostí v závazné písemné přihlášce a na základě splněných kritérií pro přijetí, a to maximálně do výše stanovené kapacity školní družiny. Kapacita školní družiny ve školním roce 2022/2023 je 150 žáků.

IV. Nastane-li skutečnost, že je zájem o přijetí do školní družiny vyšší, než je stanovená kapacita, rozhoduje o přijetí žáka do školní družiny ředitelka na základě těchto kritérií:

 1. Přednostně jsou přijati zájemci o pravidelnou docházku do školní družiny z 1. a 2. ročníku.
 2. Žáci 3. ročníku jsou přijímáni, pokud to kapacita školní družiny dovolí podle následujících kritérií: zájemci o pravidelnou docházku do školní družiny na základě data narození od nejmladšího po nejstaršího.
 3. Žáci 4. ročníku jsou přijímáni, pokud to kapacita školní družiny dovolí podle následujících kritérií: zájemci o pravidelnou docházku do školní družiny na základě data narození od nejmladšího po nejstaršího.

Řádně vyplněné přihlášky zašlete na email zsdobra@zsdobra.cz, nebo odevzdejte na vrátnici školy, nebo osobně předejte třídnímu učiteli, nejpozději však do 1. 9.2022. K přihláškám podaným po tomto termínu se nepřihlíží.

Plán práce školní družiny ve šk. roce 2022/2023

Ve školním roce 2022/2023 pracuje v naší ŠD pět oddělení:

 • 1. oddělení – vychovatelka – p. Jana Řeháčková - ☎ 737 352 039
 • 2. oddělení – vychovatelka - p. Hana Velčovská - ☎ 604 326 810
 • 3. oddělení – vychovatelka - Bc. Markéta Madajová - ☎ 737 762 068
 • 4. oddělení – vychovatelka – Renata Nováková - ☎ 605 546 777
 • 5. oddělení – vychovatelka – Kristýna Rainochová - ☎ 737 864 714

Všechna oddělení podle možností navštěvují školní tělocvičnu, školní kuchyňku, školní hřiště, venkovní prostory v okolí školy a chodí na poznávací vycházky po Dobré. Pro žáky plánujeme výlety do Trampolínového centra a kina Vlast ve Frýdku–Místku.

Všechna oddělení pracují podle celoročních plánů, které vypracovaly p. vychovatelky.

Školní družina pro školní rok 2021/2022

Školní družina bude v provozu od 2. září 2021.

Vnitřní řád ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2021/2022.

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny pro školní rok 2021/2022

I. Do školní družiny jsou přijímáni žáci v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a vyhláškou 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění.

II. Zákonný zástupce přihlašuje žáka do školní družiny předáním řádně vyplněné přihlášky k pravidelné denní docházce nejméně 4 dny v týdnu po dobu nejméně pěti po sobě jdoucích měsíců.

III. O přijetí rozhoduje ředitelka školy na základě vyplněných náležitostí v závazné písemné přihlášce a na základě splněných kritérií pro přijetí, a to maximálně do výše stanovené kapacity školní družiny. Kapacita školní družiny ve školním roce 2021/2022 je 150 žáků.

IV. Nastane-li skutečnost, že je zájem o přijetí do školní družiny vyšší, než je stanovená kapacita, rozhoduje o přijetí žáka do školní družiny ředitelka na základě těchto kritérií:

 1. Přednostně jsou přijati zájemci o pravidelnou docházku do školní družiny z 1. a 2. ročníku.
 2. Žáci 3. ročníku jsou přijímáni, pokud to kapacita školní družiny dovolí podle následujících kritérií: zájemci o pravidelnou docházku do školní družiny na základě data narození od nejmladšího po nejstaršího.
 3. Žáci 4. ročníku jsou přijímáni, pokud to kapacita školní družiny dovolí podle následujících kritérií: zájemci o pravidelnou docházku do školní družiny na základě data narození od nejmladšího po nejstaršího.

Ranní družina je z důvodu minimalizace kontaktů určena pouze žákům, kteří jsou do školní družiny přihlášeni k pravidelné docházce.

Řádně vyplněné přihlášky zašlete na email zsdobra@zsdobra.cz, nebo odevzdejte na vrátnici školy, nebo osobně předejte třídnímu učiteli, nejpozději však do 1. 9.2021. K přihláškám podaným po tomto termínu se nepřihlíží.

Plán práce školní družiny ve šk. roce 2021/2022

Ve školním roce 2021/2022 pracuje v naší ŠD pět oddělení.

 • 1. oddělení – „Tuláci ze světa zvířat“ - vychovatelka – p. Jana Řeháčková
 • 2. oddělení – „Putování prstem po mapě – Evropa“ - vychovatelka - p. Hana Velčovská
 • 3. oddělení – „Nejen český rok“ - vychovatelka - Bc. Markéta Madajová
 • 4. oddělení – „Emušáci – Ferda a jeho mouchy“,“Středověk“ - vychovatelka – Renata Nováková
 • 5. oddělení – „Poznej své smysly“ - vychovatelka – Kristýna Rainochová

1. oddělení - vychovatelka - Jana Řeháčková - ☎ 737 352 039

2. oddělení - vychovatelka - Hana Velčovská - ☎ 604 326 810

3. oddělení - vychovatelka - Markéta Madajová - ☎ 737 762 068

4. oddělení - vychovatelka - Renata Nováková - ☎ 605 546 777

5. oddělení - vychovatelka - Rainochová Kristýna - ☎ 737 864 714

Všechna oddělení podle možností navštěvují školní tělocvičnu, školní kuchyňku, školní hřiště, venkovní prostory v okolí školy a chodí na poznávací vycházky po Dobré. Pro žáky plánujeme výlety do Trampolínového centra a kina Vlast ve Frýdku–Místku.

Všechna oddělení pracují podle celoročních plánů, které vypracovaly p. vychovatelky.

Školní družina pro školní rok 2020/2021

Školní družina bude v provozu od 2. září 2020.

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny pro školní rok 2020/2021

I. Do školní družiny jsou přijímáni žáci v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a vyhláškou 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění.

II. Zákonný zástupce přihlašuje žáka do školní družiny předáním řádně vyplněné přihlášky k pravidelné denní docházce nejméně 4 dny v týdnu po dobu nejméně pěti po sobě jdoucích měsících.

III. O přijetí rozhoduje ředitelka školy na základě vyplněných náležitostí v závazné písemné přihlášce a na základě splněných kritérií pro přijetí, a to maximálně do výše stanovené kapacity školní družiny. Kapacita školní družiny ve školním roce 2020/2021 je 150 žáků.

IV. Nastane-li skutečnost, že je zájem o přijetí do školní družiny vyšší, než je stanovená kapacita, rozhoduje o přijetí žáka do školní družiny ředitelka na základě těchto kritérií:

 1. Přednostně jsou přijati zájemci o pravidelnou docházku do školní družiny z 1. a 2. ročníku.
 2. Žáci 3. ročníku jsou přijímáni, pokud to kapacita školní družiny dovolí podle následujících kritérií: zájemci o pravidelnou docházku do školní družiny na základě data narození od nejmladšího po nejstaršího.
 3. Žáci 4. ročníku jsou přijímáni, pokud to kapacita školní družiny dovolí podle následujících kritérií: zájemci o pravidelnou docházku do školní družiny na základě data narození od nejmladšího po nejstaršího, kteří dojíždějí z okolních obcí (nemají trvalé bydliště v obci Dobrá).

Ranní družina je z důvodu minimalizace kontaktů s jinými žáky a ročníky určena pouze žákům, kteří jsou do školní družiny přihlášeni k pravidelné docházce. Časy odchodů dětí ze školní družiny budou upřesněny po vyhodnocení přihlášek vašich dětí.

Řádně vyplněné přihlášky zašlete na email zsdobra@zsdobra.cz, nebo odevzdejte na vrátnici školy nejpozději do 2. 9. 2020. K přihláškám podaným po tomto termínu se nepřihlíží.

Plán práce školní družiny ve šk. roce 2020/2021

Ve školním roce 2020/2021 pracuje v naší ŠD pět oddělení.

Všechna oddělení pracují podle celoročních plánů, které vypracovaly p. vychovatelky.

1. oddělení – „Po stopách Jetíka v českých horách“ - vychovatelka – Jana Řeháčková

2. oddělení – „Putování prstem po mapě – Česko“ - vychovatelka - Hana Velčovská

3. oddělení – „Život na venkově v době našich předků“ - vychovatelka - Jarmila Tošenovjanová

4. oddělení – „Emušáci - Ferda a jeho mouchy, Svět dinosaurů“ - vychovatelka – Renata Nováková

5. oddělení – „Vědátoři“ - vychovatelka – Rainochová Kristýna

Společným projektem v tomto školním roce bude projekt „Příroda od jara od zimy“.

Všechna oddělení podle možností navštěvují školní tělocvičnu, kuchyňku, školní hřiště, venkovní prostory v okolí školy a chodí na poznávací vycházky po Dobré. V tomto školním roce proběhne realizace výstupů a jednotek výstupu projektu dle MS2014+ s názvem Profesní rozvoj doberských pedagogů II, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0./0.0/18_063/0008686.

Hana Velčovská, vedoucí vychovatelka

Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací