Projekt „Rekonstrukce odborných tříd a konektivita ZŠ Dobrá“

(Reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013142)

„Naše základní škola čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Rekonstrukce odborných tříd a konektivita ZŠ Dobrá“ (Reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013142), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Cílem projektu je rekonstrukce dvou odborných učeben (dílny a cvičná kuchyň) a dovybavení čtyř učeben (dílny, cvičná kuchyň a 2 PC učebny). Dále je cílem zajištění kompletní konektivity budov školy.“

Fotodokumentace realizace

Fotodokumentace realizace

Fotodokumentace realizace v rámci rekonstrukce odborných tříd a konektivita ZŠ Dobrá a registračním číslem projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013142

Fotodokumentace realizace STANDARDU KONEKTIVITY

Fotodokumentace realizace REKONSTRUKCE ODBORNÝCH TŘÍD