Projekt „Rekonstrukce odborných tříd a konektivita ZŠ Dobrá“

(Reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013142)

„Naše základní škola čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Rekonstrukce odborných tříd a konektivita ZŠ Dobrá“ (Reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013142), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Cílem projektu je rekonstrukce dvou odborných učeben (dílny a cvičná kuchyň) a dovybavení čtyř učeben (dílny, cvičná kuchyň a 2 PC učebny). Dále je cílem zajištění kompletní konektivity budov školy.“

Fotodokumentace realizace

Fotodokumentace realizace

Fotodokumentace realizace v rámci rekonstrukce odborných tříd a konektivita ZŠ Dobrá a registračním číslem projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013142

Fotodokumentace realizace STANDARDU KONEKTIVITY

Fotodokumentace realizace odborných učeben

Udržitelnost projektu

Udržitelnost projektu

Fotodokumentace realizace jednotlivých aktivit v odborných učebnách:

Školní rok 2022/2023:

Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací