Pronájmy

Ceny pronájmů ZŠ Dobrá od 1. 9. 2021:

 • Velká tělocvična bez využití sprch: 280 Kč/hod.
 • Malá tělocvična bez využití sprch: 250 Kč/hod.
 • Místnost nad tělocvičnami: 170 Kč/hod.
 • Školní kuchyně: 120 Kč/hod.
 • Třída pro výuku: 50 Kč/hod.
 • Učebna VV s pecí: 150 Kč/hod., bez pece: 60 Kč/hod.

Z provozních důvodů neposkytujeme ve školním roce 2021/2022 pronájmy tělocvičen s využitím sprch.

Všechny přítomné osoby, které využívají prostor tělocvičen musí splňovat podmínky dané aktuálním mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR. Zájemci o pronájem místností základní školy se mohou telefonicky, či osobně domluvit s p. Golíkovou - na tel. č.: 558 412 472, Po-Pá, od 7.00-14.00 hod.

Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 30. září 2020 č. 958, které zakazuje hromadné akce konané ve vyšším počtu než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb s tím, že je nutné dodržet odstup od jiných osob 2 metry, a na základě Mimořádného opatření č.26/2020 KHS Moravskoslezského kraje nebudou s účinností od 5. října 2020 do 18. října 2020 umožněny volnočasové aktivity v ZŠ Dobrá.

2.10.2020, Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy

Aktivity jiných subjektů, které nesouvisí se vzdělávacím procesem, budou umožněny a organizovány v případě, že se podaří minimalizovat kontakt účastníků aktivit realizovaných těmito subjekty s žáky školy a zaměstnanci a zajistit nutná hygienická opatření. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním Covid-19 bude škola vždy postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Ceny pronájmů:

 • Velká tělocvična se sprchami: 330 Kč/hod. (v rámci protiepidemických opatření nyní pronájmy se sprchami neposkytujeme)
 • Velká tělocvična bez využití sprch: 280 Kč/hod.
 • Malá tělocvična se sprchami: 300 Kč/hod. (v rámci protiepidemických opatření nyní pronájmy se sprchami neposkytujeme)
 • Malá tělocvična bez využití sprch: 250 Kč/hod.
 • Místnost nad tělocvičnami: 170 Kč/hod.
 • Dětské neziskové organizace: velká tělocvična bez využití sprch 110 Kč/hod., malá tělocvična bez využití sprch 70 Kč/hod., místnost nad TV 50 Kč/hod.; příplatek za sprchy 50 Kč/hod.
 • Školní kuchyně: 120 Kč/hod.
 • Hudební nauka: 40 Kč/hod.
 • Třída pro výuku: 40 Kč/hod.
 • Učebna VV s pecí: 150 Kč/hod., bez pece: 60 Kč/hod.

K pronájmu bude každému nájemci připočten příplatek na dezinfekci ve výši 10 Kč/den. Ke krátkodobému pronájmu se k uvedeným cenám přičítá DPH ve výši 21 %.

Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací