Projektový den ve výuce - Využití 3D tisku ve škole 👨‍💻

Název projektu: Profesní rozvoj doberských pedagogů III

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017409

Termín: 25. února 2022

Zapojení žáci: skupinka žáků třídy 3.B


Skupinka žáků třídy 3. B se 25. února 2022 zapojila do projektu Profesní rozvoj doberských pedagogů III - realizace šablony Projektového dne ve výuce s tematickým zaměřením na polytechnické vzdělávání. Projektový den jsme nazvali Využití 3D tisku ve škole.

Cílem projektového dne bylo naučit žáky pracovat s Prusa 3D tiskárnou, seznámit děti s 3D modely, s programem na tvoření 3D objektů – vytvoření vlastní klíčenky a 3D domu, posun při využívání IT technologií, využívání techniky v rámci praktického života, rozvoj jemné motoriky při práci s počítačovou myší.

Děti si nejdříve prohlédly a osahaly výrobky, které byly už v předstihu na ukázku vytisknuty, například žabka, pejsek, klíčenka, hrací kostka, mapa světa, robot a jiné. Dále byly seznámeny s Prusa 3D tiskárnou, ukázali jsme si výměnu tiskového materiálu tzv. filamentu. Jako dárek si děti domů odnesly 3D model robota a hrací kostku. Klíčenka jim bude vytištěna a předána v následujícím týdnu po uskutečněném projektovém dni.

V průběhu dne si děti vyzkoušely i program Malování 3D, ale více je zaujalo tvoření 3D modelů v programu TinkerCAD, který disponuje různými objekty, např. i kolečky, zvířátky. Objektům měnily vlastnosti (šířku, výšku, hloubku, barvu), objekty přesouvali a slučovali. Výsledný model exportovali do formátu používaného pro výrobu trojrozměrných částí. Všechny pokyny programu TinkerCAD žáci zvládali hravě s minimální pomocí od vyučujícího. V hodinách informatiky budeme dále pracovat s 3D tiskárnou, budeme prohlubovat získané vědomosti a dovednosti. Věříme, že nadšení dětí pro využití informačních technologií bude jen posilovat. Výuka s pomocí 3D tiskáren je pro žáky zajímavou a velice atraktivní formou, jak proniknout do tajů 3D modelování, základů prostorové geometrie, technického kreslení a dalších technických oborů. Projektový den jsme si užili a těšíme se na další spolupráci.

Ukázka práce děti (ke stažení) v prostředí TinkerCADu (https://www.tinkercad.com)

Video: ukázka tisku klíčenek (výrobek dětí)

Fotogalerie:

Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací