Podpora čtenářské gramotnosti

J. A. Komenský: „Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost.„

Vedení Základní školy Dobrá společně s pedagogickými pracovníky věnuje pozornost rozvoji čtenářské gramotnosti, která je jedním z hlavních cílů celého vzdělávacího procesu a v posledních letech získává na významu.

Žáci si čtenářské dovednosti a zvyky budují už v raných fázích vzdělávání, aby po ukončení základní školy měli čtenářské dovednosti dobře zvládnuté a zvyky pevně zakotvené. V letošním školním roce byla tato priorita vzdělávání na naší škole podpořena i Klubem rodičů při ZŠ Dobrá, kterému samozřejmě patří velké poděkování jak od vyučujících, tak především od žáků. Klub finančně podpořil nákup dětských vědomostních her – Telepatie, PLUS Česko, Slovní expres, Písmenkobraní, interaktivních mluvících publikací – Hravá přírodověda, Staré pověsti české, Člověk a příroda, Vyjmenovaná slova, Atlas světa, publikací Čtení jako hra, Zakousněte se do knihy a Čtu a vím o čem, čtenářských sáčků, čtenářských kostek, čtenářských věží.

Celkové částka, která byla vyčleněna na nákup pomůcek sloužících k rozvoji čtenářských kompetencí žáků 1. stupně, dosáhla výše 43 670 Kč. Pomůcky jsou hojně využívány nejen v běžných hodinách, ale i o přestávkách a v zájmovém vzdělávání. Žáci jsou vedeni k porozumění čteného textu, orientaci v textu, chápání významu slov, reprodukci čteného, rozvoji slovní zásoby a fantazie, která do světa dětí neodmyslitelně patří.

Je na ně příjemný pohled, když si hrají a zároveň učí a rozvíjejí.

Naším úkolem je naučit žáky si číst ne z povinnosti, ale pro radost. Snad se nám to podaří 😊.

Mgr. Renata Kubalová

Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací