Měsíční plány 2022/2023

Vzdělávací obsah pro školní rok 2021/2022 je vzhledem k délce distančního vzdělávání v minulém školním roce přeplánován. Učitelé ve svých předmětových komisích projednali časové a tematické plány, provedli úpravy rozvržení vzdělávacího obsahu. Září je věnováno zjišťování individuální úrovně dosažených výstupů u jednotlivých žáků, vzdělávací obsah se bude ve většině předmětů opakovat, procvičovat a upevňovat. Cílem je zajistit, aby všichni žáci měli šanci získat potřebné znalosti a dovednosti s ohledem na své předpoklady, nikoliv aby byli testováni nebo jiným způsobem srovnáváni.

Měsíční plány - 1. stupeň

Měsíc: Červen 2023

Třída Ke stažení
1. třídaStáhnout
2. třídaStáhnout
3. třídaStáhnout
4. třídaStáhnout
5. třídaStáhnout

Měsíční plány - 2. stupeň

Měsíc: Červen 2023

Ročník Ke stažení
6. ročníkStáhnout
7. ročníkStáhnout
8. ročníkStáhnout
9. ročníkStáhnout


Vysvětlivky

Průřezová témata

 • VDO - Výchova demokratického občana
 • MV - Mediální výchova
 • MKV - Multikulturní výchova
 • EV - Environmentální výchova
 • VMEGS - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • OSV - Osobnostní a sociální výchova


Klíčové kompetence

 • KU - Kompetence k učení
 • KP - Kompetence pracovní
 • KK - Kompetence komunikativní
 • KŘP - Kompetence k řešení problémů
 • KSP - Kompetence sociální a personální
 • KO - Kompetence občanské
 • DK - Digitální kompetence
Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací