DĚTSKÁ MENSA

DĚTSKÁ MENSA

Co je Mensa?

Mensa je mezinárodní společenská organizace založená roku 1946 v Oxfordu. Je to nevýdělečné apolitické sdružení nadprůměrně inteligentních lidí bez rozdílu rasy a vyznání. Jejím cílem je využití inteligence ve prospěch lidstva, ale také vytvoření stimulujícího prostředí pro své členy. Členem se může stát každý, kdo dosáhne věku 14 let a v testu inteligence, schváleném mezinárodním dozorčím psychologem Mensy International, výsledku mezi horními dvěma procenty celkové populace (na stupnici používané v České republice odpovídá IQ 130). Pro členství v Mense nejsou nutné žádné jiné předpoklady (kromě povinnosti platit členské příspěvky).

URL: http://www.mensa.cz

Dětská Mensa

Dětská Mensa je platforma pro členství dětí ve věku 5–14 let, které takto mají přístup na mensovní akce, na intranet, časopis a další výhody dospělých členů. Dětská Mensa slouží k podpoře rozvoje a vyhledávání nadaných dětí, k podpoře takto zaměřených škol a zastřešuje mensovní aktivity pro děti a mládež.

URL: http://deti.mensa.cz/index.php?pg=home--detska-mensa

Spolupracující školy: deti.mensa.cz

Citováno z webových stránek http://deti.mensa.cz/index.php?pg=aktuality&aid=136

Klub nadaných dětí

Klub nadaných dětí

Klub nadaných dětí


Schůzka Mensy s rodiči

Termín: 16. ledna 2018

Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací