Informace pro strávníky

Ve středu 27.10.2021 a v pátek 29.10.2021 vaříme pouze pro cizí strávníky – podzimní prázdniny.

Upozornění pro cizí strávníky

Vážení strávníci,

s platností od 2. září 2020 nebude z důvodu protiepidemických opatření při zajištění školního stravování umožněno stravování a vstup cizích strávníků do školní jídelny. Obědy můžete odebírat pouze do jídlonosičů.

Prázdné a umyté jídlonosiče, které řádně označíte příjmením a číslem čipu:

a) Doručíte od 7:00 do 9:30 do chodby vstupu pro cizí strávníky (vstup na čip)

b) Budete mít k dispozici 2 jídlonosiče – prázdný necháte v chodbě den předem při převzetí plného jídlonosiče Jídlonosiče si můžete vyzvedávat v chodbě vstupu pro cizí strávníky (vstup na čip) od 11:15 – 13:30 hod.

Rozvoz obědů pracovníky OÚ zůstane zachován

Děkujeme za pochopení, Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy

Změna jídelního lístku zde:

  • pro OS Android: V mobilu si najdete aplikaci Obchod Play, zadáte si do vyhledávání estrava Ulrich, kliknete na aplikaci eStrava a naistalujete ji.
  • pro iPhone: V mobilu si najdete aplikaci App store, další postup je stejný

Pro přihlášení do systému e-Strava je nutné u p. vedoucí ŠJ požádat o přístupové údaje strávníka (uveďte jméno strávníka) do systému (e-mailem jidelna@zsdobra.cz, případně tel. 558 412 464)

Jídelníček

Informace jídelny

Dle legislativy EU a ČR jsou od 13.12.2014 stanoveny specifické požadavky na označování alergenů u výrobků a jídel ve veřejném stravování. Týkají se také tedy naší školní jídelny. Alergeny jsou přirozeně se vyskytující látky, které mohou u přecitlivělých jedinců způsobit nepřiměřenou reakci imunitního systému (tzv. alergickou reakci), které může vyústit až v anafylaktický šok. Tyto potraviny či složky potravin se však neuplatňují u běžné populace a nemají vliv na zdravotní stav, mohou být bez obav konzumovány. Mezi potravinové alergeny patří celá řada potravin, Evropská unie však specifikovala 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení. Školní jídelna je povinna „jasně a zřetelně označit alergenní složky“, které jsou přeneseny z receptur a ingrediencí použitých při výrobě jednotlivých pokrmů. Toto označení není povinné, pokud název, pod kterým je potravina podávána, jednoznačně odkazuje na tuto alergenní složku, např. celerová polévka. Školní jídelna a označení alergenů plní pouze funkci informační, stejně jako každý výrobce potravin a pokrmů. Má za úkol dostatečným způsobem informovat strávníka o přítomnosti alergenní složky v potravině. Nebude brán zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků - tuto skutečnost si musí každý strávník nebo zákonný zástupce uhlídat sám. Školní stravování zajišťuje stravování dětí, žáků a studentů podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků, a nelze se při velkém počtu strávníků věnovat jednotlivcům s přecitlivělostí na některý alergen a tento při přípravě pokrmů eliminovat.