Provozní informace pro rodiče a žáky

Vážení rodiče, milí žáci,

  • Od 13. 9 2021 se žáci nebudou testovat, končí povinnost screeningového testování.
  • Stále platí ochrana dýchacích cest při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech (chodby, jídelna mimo konzumaci jídla). Z povinnosti jsou vyňaty osoby s poruchou intelektu, autistického spektra, kognitivní poruchou nebo se závažnou alternací duševního stavu a dále osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest a prokáží tuto skutečnost lékařským potvrzením.
  • Žáci s příznaky infekčního onemocnění do školy nemohou vstoupit (v případě alergií je nutné potvrzení lékaře).
  • Po vstupu do budovy školy si každý žák v co nejkratším čase důkladně 20-30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu pobytu ve škole.
  • Vstup zákonných zástupců a dalších osob do školy je umožněn pouze po předchozí domluvě.

9. 9. 2021, Mgr. Radka Otipková

Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací