Herbář listů a rostlin

Třída: 4.C

V rámci přírodovědy a pracovních činností jsme vytvářeli Herbář listů a rostlin. Děti pracovaly s přírodninami - sbíraly, lisovaly, vyhledávaly názvy na internetu, lepily do současné podoby. V ČJ pracovaly děti ve dvojicích a na základě učitelem sestavené osnovy, vytvářely krátký mluvený projev. Tento splněný úkol pak prezentovaly před třídou a v hodině Vv vytvořily erb svého ostrova nebo planety.

Osnova:

  1. Kde se ostrov (planeta) nachází?
  2. Jak vypadá?
  3. Kdo na ní žije?
  4. Proč byste zde chtěli (nechtěli) žít?

Při mluveném projevu se děti měly zaměřit na techniku mluveného projevu - dýchání, tvoření hlasu, výslovnost, zdvořilé vystupování, mimojazykové prostředky řeči - mimika, gesta, také tolerantnost k jiným sdělení, skromnost. Práce děti velmi bavila.

Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací