EXKURZE ŽÁKŮ NA VYSOKOU ŠKOLU BÁŇSKOU V OSTRAVĚ

2. listopadu se žáci Klubu nadaných dětí při ZŠ Dobrá rozjeli do Ostravy na Vysokou školu báňskou, kde pro ně vysokoškolští učitelé zajistili velice zajímavý program. Po náročné dvouhodinové cestě se děti občerstvily a rozdělily do 3 skupin.

První skupina šla studovat svět pod mikroskopem. Děti byly seznámeny s různými typy mikroskopů, díky kterým mohly samy poznávat kusadla, křídla a jiné části hmyzu. Ke svému pozorování si vybíraly nejzajímavější exempláře z připravených vzorků. Hodně je zajímalo, jakým způsobem mohou vytvořit vlastní vzorek pod mikroskop. Díky neúnavnému a odbornému výkladu pana profesora mohly zkoumat blanitá křídla i zajímavé zlaté oko zlatoočka obecného pod různým mikroskopickým zvětšením.

Druhá skupina zatím studovala postup výroby mýdla, vytvářela svůj voňavý mýdlový odlitek, seznámila se s oborem slévárenství a zjišťovala, kde všude se může setkat s principem odlévání.

Poslední skupinka pracovala s materiálem budoucnosti – keramikou. Nejprve pátrala v historii, jak dlouho už lidstvo keramiku využívá, co všechno se z ní dělá a jaké druhy keramické hlíny existují. Každý si vytvořil svou keramickou formu a tu následně vylil sádrou.

Skupinky se vystřídaly a děti měly možnost postupně vyzkoušet každou z nabízených aktivit. Domů si mohly odvézt své vlastnoručně vyrobené voňavé mýdlo, sádrovou kachli, nové poznatky a zkušenosti. Někteří účastníci této exkurze ještě stihli, kromě praktické činnosti na každém stanovišti, zapisovat si i nově získané informace, které je zaujaly. Dlouhá cesta domů už tentokrát ubíhala rychleji, děti byly spokojené a únavu zaháněly plánováním dalších aktivit pro příští setkání.

Velké poděkování za tento zážitek patří paní Haně Kalusové z Mensy, která nám zprostředkovala tuto exkurzi a všem vysokoškolským profesorům, kteří se nám obětavě věnovali v odpoledních hodinách.

Mgr. Svatava Kubeczková a Mgr. Jana Kavková

Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací