• Všichni se zapojujeme do ekologických aktivit.
  • Pečujeme o prostředí školy a její okolí.
  • Sbíráme a řádně třídíme odpad.
  • Zbytečně nesvítíme na chodbách a ve třídách.
  • Chráníme přírodu.
  • Neplýtváme vodou.
  • Žijeme zdravě.
  • Používáme ekologicky šetrné výrobky.

Obhájili jsme titul Ekoškola!

Certifikát o udělení titulu EKOŠKOLA