Dokumentace a formuláře

1. Je mé dítě osvobozeno z tělesné výchovy, plavání?

Nutné podat ředitelce školy písemnou žádost o uvolnění z Tv na základě lékařského potvrzení.

2. Odjíždíme na dovolenou v době vyučování, dítě se účastní sportovního či jiného soustředění?

Podat písemnou žádost o uvolnění z vyučování z důvodů předem známých.

3. Se bude žák účastnit plavání (pro 2. a 3. roč.)?

Žák obdrží ve škole formulář o zdravotní způsobilosti a vy necháte potvrdit dětskou lékařkou.

4. Má dítě nárok na vypracování individuálního vzdělávacího plánu a přidělení hodin reedukační péče?

Podat písemnou žádost s kopií odborného posudku z Pedagogicko-psychologické poradny.

5. Má dítě výchovné problémy – např. tendence k záškoláctví, ke krádežím, chová se vůči ostatním agresivně apod.?

Obrátit se na třídního učitele, metodika prevence a výchovnou poradkyni. Další instituce: CNN (Centrum nové naděje Frýdek-Místek), PPP (Pedagogickopsychologická poradna), SVP (Středisko výchovné péče Frýdek-Místek).

6. Má dítě výukové problémy – např. specifické problémy v jazycích, matematice apod.?

  • Spolupracovat s třídním učitelem, výchovnou poradkyní.
  • Další instituce: PPP

7. Žádám o odklad školní docházky pro své dítě?

Podat písemnou žádost ředitelce školy – tiskopis obdržíte ve škole – a dvě přílohy: lékařské vyjádření a posudek PPP.

Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací