Jste na stránce: Bezbariérové úpravy a jazyková učebna v ZŠ Dobrá

Bezbariérové úpravy a jazyková učebna v ZŠ Dobrá  

Naše základní škola čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Bezbariérové úpravy a jazyková učebna v ZŠ Dobrá“ (Reg. číslo:CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005779), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Předkládaný projekt řeší neexistenci bezbariérového přístupu do budov ZŠ Dobrá. Dále projekt řeší nedostatečně kvalitní zázemí pro výuku cizích jazyků na této škole. Cílem projektu je tedy provedení stavebních prací za účelem zajištění bezbariérovosti budovy ZŠ a pořízení technického vybavení, softwaru a nábytku za účelem vybudování digitální jazykové laboratoře.
 

Fotogalerie:  

období realizace jazykové učebny
  • Realizace Bezbariérové úpravy
  • Školení vyučujících v rámci SW Robotel
  • SmartClass+ BY ROBOTEL - videoukázka žáků při práci
  • Výuka budoucnosti v nové jazykové učebně
  • Fotodokumentace - výuka v jazykové učebně
  • Podpora učebny SmartClass+ - 3. školení pedag. pracovníků
  • Zájmová činnost - kroužek Aj

logo
Základní škola Dobrá,
příspěvková organizace

Dobrá 860, 739 51 Dobrá

Telefon: (sekretariát):
558 412 461, 734 802 097
E-mail: zsdobra@zsdobra.cz

Zpracování cookies  

Používáme cookies k optimalizaci webových stránek a služeb.
  Nezbytné cookies (funkčnost stránek)
Cookies třetích stran   Youtube - přehrávání vložených youtube videí
  Google analytics - statistika návštěvnosti
Vše o cookies, které používáme.