Židovská tematika

Projekt Holocaust

Ve dnech 8.–10. 11. se uskutečnily pro žáky 9. ročníku projektové dny věnované Holocaustu.

Prostřednictvím tohoto projektu se žáci měli blíže seznámit s problematikou holocaustu, demagogie, nacistické zvůle a uvědomit si nebezpečí rasismu, které hrozí i v dnešní době. Zároveň projekt učí žáky správně chápat pojmy, jako jsou demokracie a tolerance.

Během prvních dvou dnů žáci pracovali ve skupinkách. Seznámili se s několika svědectvími pamětníků holocaustu, s mnoha dokumenty o holocaustu, zhlédli film, vyslechli množství informací o dané době, o Terezínu, transportech, koncentračních a vyhlazovacích táborech. Sami mnohé informace zpracovávali na portfoliích a prezentovali svým spolužákům. Židovskou historii 20. století lépe poznali díky internetovým stránkám http://www.centropa.org, kde zhlédli příběh paní Dagmar Lieblové a následně vypracovávali pracovní list zaměřený nejen na život paní Lieblové, ale také na protižidovské zákony a nařízení.

Vyvrcholením projektu byla návštěva koncentračního tábora v Osvětimi. V závěrečném hodnocení projektu žáci uváděli, že právě díky své přítomnosti na místech, kde docházelo k hromadnému vyhlazování miliónů lidí, si uvědomili, co to vlastně holocaust je. Mnohé z nich tato návštěva silně citově zasáhla. Většina žáků celý projekt hodnotila kladně. Jednotlivé aktivity se žákům líbily. Mnozí z nich dané problematice budou věnovat pozornost i nadále.

Zpracována prezentace - ke stažení.

Z e-mailu pro p. uč. Drabinovou: Předmět: Re: Crocus; Od: „HET Ireland“ info@hetireland.org; Datum: 24 Květen 2011, 10:48

Dear Jitka,

Thank you for completing and returning the Crocus Project survey, it is much appreciated.

Also, thank you very much for the brilliant link to your school's work for The Crocus Project- it is just great! We will put the link to your photos up on The Crocus Club forum as soon as possible and show the other schools how your school participated in the project. We hope that your school will take part in the project again in the coming year.

With many thanks, Rosemary

Rosemary McKenna Administrator

Holocaust Education Trust Ireland

Clifton House

Lower Fitzwilliam Street

Dublin 2

Tel: +353 1 6690593

Email: info@hetireland.org

http://www.hetireland.org

Pozvánka - JOM HA-ŠOA v Dobré u Frýdku-Místku

Před pár měsíci jsme přemýšleli, jak dostat do podvědomí žáků naší školy problematiku šoa, a společný nápad byl na světě. Původní nápad byl takový: sesbírat 80 000 kusů „něčeho“, např. víček od pet láhví, špendlíků či kamínků. 80 000 právě proto, abychom symbolicky připomněli oběti nacistické genocidy Židů za druhé světové války. Vyvstal však problém: kde a jak skladovat? A tak nás napadl tento projekt, který jsme zdárně dokončili a směle prezentujeme.

Nazvali jsme ho:„Pár metrů historie – A few feet of history“

A tak jsme vzali papíry, pastelky, fixy a společnými silami kreslili postavičky. Jedna postava, jeden osud. Pomáhali nám i mladší děti aniž by věděli, jaký je smysl. Celé jsme to doplnili základními informacemi o problematice šoa a pár metrů historie je součástí nejen naší školy, ale hlavně nás, žáků. Přijďte se k nám podívat.

Instalace proběhne v pondělí 12. dubna v prostorách školy ZŠ Dobrá v rámci „Dne vzpomínání na oběti holocaustu“.

JOM HA-ŠOA: hebrejsky „den šoa“, je dnem připomínání pronásledování a genocidy Židů za druhé světové války. Šoa je hebrejský výraz pro pohromu nebo pogrom, ale od druhé světové války je používán především jako synonymum pro židovský holocaust.

K vidění kdykoli v týdnu od 13.–16. dubna 2010.

Kontaktní osoba: jdrabinova@zsdobra.cz, 558 412 465

Ke stažení

Fotogalerie pořízena dne 12. 4. 2010


Border Jumping -

Překračování hranic

http://www.centropastudent.org/?nID=75&sID=180&cID=165&wat=school

Projekt Border Jumping

Organizace Centropa na svých www stránkách shromáždila více jak 1 300 příběhů ze života Židů nejen ve Střední Evropě. Z některých příběhů následně vznikly krátké filmy (http://www.czech.centropa.org).

Projekt Centropy:

„Border Jumping - Překračování hranic“ má jednoduchý cíl: seznámit studenty s židovskými dějinami a poznávání studentů mezi sebou.

Nyní mohou studenti i jejich učitelé poznat židovskou historii díky desítkám osobních filmů, stejně jako využívat online studijního průvodce, díky němuž mohou proniknout hlouběji k podstatě každého příběhu. Ty i Tvoji spolužáci se můžete stát členem našeho programu „Překračování hranic„ [Border Jumpers' Community], můžete vkládat obrázky své třídy, školy, či míst z vašeho města spjatých s židovskou historií - a můžete je tak sdílet s ostatními studenty jak z Evropy, tak studenty ze Severní Ameriky a Izraele.

Žáci naší školy se do projektu přihlásili a pokouší se navázat spojení s žáky z jiných států. Průběh a dílčí výsledky můžete sledovat zde.

http://www.centropastudent.org/?nID=75&sID=180&cID=165&wat=school

 
/var/www/html/wiki/data/pages/zidovska_tematika.txt · Poslední úprava: 2011/05/26 17:19 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki