Zápis do prvních tříd pro školní rok 2017/2018

Prvotní informace:

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2017/2018 se bude konat 4. dubna 2017 od 13.00 do 17.00 hodin. Zápisem mohou projít všechny děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011, které se k zápisu dostaví. K zápisu přijďte s dítětem. Vezměte s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a kartu pojištěnce. Dítě, které již v loňském roce dostalo odklad školní docházky, také přijde k zápisu.

Upozorňujeme, že podle novely školského zákona je potřeba, aby rodiče, kteří budou pro své dítě žádat odklad zahájení povinné školní docházky, přišli k zápisu již s doporučením školského poradenského zařízení. Vážení rodiče, vzhledem k dlouhým objednacím termínům ve školských poradenských zařízeních si vyšetření zajistěte včas.

Požáda-li zákonný zástupce o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky, které dosáhne šestého roku věku v období:

a) od září do konce prosince 2017, je nutné předložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,

b) od ledna do konce června 2018, jsou nutnou podmínkou pro jeho přijetí vyjádření školského poradenského zařízení a vyjádření odborného lékaře (pediatra).

Průběh zápisu:

 • Dostavte se se svým dítětem 4. 4. 2017 od 13:00 do 17:00 hodin k zápisu do ZŠ Dobrá, Dobrá 860.
 • Vezměte s sebou svůj OP a rodný list dítěte.
 • Můžete přinést i předvyplněné formuláře nebo vyplníte na místě: Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání - textový dokument, .pdf, Zápisní list do 1. tříd pro školní rok 2017/2018 - formát pdf.

Formuláře


Víme, že zápis je jeden z velmi důležitějších dní v životě Vašeho dítěte. Proto se snažíme náš „ZÁPIS“ udělat co možná nejzajímavější. Na chodbách školy si pro ně naši žáci v kostýmech připraví různé disciplíny, při jejichž plnění se děti uvolní a ztrácejí trému a nervozitu. Následně je budoucí spolužáci odvedou za paní učitelkou do třídy. Zde probíhá vlastní zápis, při kterém zjišťujeme nestresující formou školní zralost dítěte.


Další informace k zápisu budou včas zveřejňovány. Sledujte prosím tuto stránku.

Jak můžete pomoci svým dětem

 • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
 • Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
 • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
 • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
 • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
 • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
 • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
 • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
 • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.


Desatero pro rodiče - bližší informace

Jak vybrat školní brašnu?
Informační leták „Jak vybrat školní brašnu“, zpracovaný odbornicí - Dr. Filipovou, SZÚ Praha, je určen nejen rodičům začínajících školáků ale i rodičům starších dětí, kteří se rozhodli zakoupit pro své dítě novou brašnu. Vedle doporučené hmotnosti tašky jsou v letáku uvedeny a názorně ukázány i další ergonomické faktory významně ovlivňující zátěž na páteř dítěte, jako je tvar brašny, její správné umístění a další. Důležitou součástí jsou také typy, velikost a správně umístěné bezpečnostních prvků, chránící dítě před úrazem při přecházení vozovky. Součástí letáku je i výzva určená učitelům, aby zvážili své požadavky na každodenní donášku učebnic a dalších pomůcek.

Leták ke stažení na: www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/skola-a-zdravi nebo zde.

 
/var/www/html/wiki/data/pages/zapis_do_1._trid_-_2017_2018.txt · Poslední úprava: 2018/01/03 19:44 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki