Zápis do 1. tříd pro školní rok 2016/2017

Desatero pro prvňáčky

 • Znám svoje jméno a příjmení. Vím, jak se jmenují rodiče.
 • Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, aby na mě nikdo z mých kamarádů nemusel čekat.
 • Umím uvázat na tkaničce kličku.
 • Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.
 • Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami.
 • Poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.
 • Umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.
 • Dovedu si připravit svačinku na ubrousek a po jídle si umýt ruce.
 • Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu.
 • Do aktovky si sám uložím věci, a to tam, kam patří.
 • Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (dále Desatero pro rodiče) je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.

[online]. [cit. 2014-12-31]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem k základnímu vzdělávání ve školním roce 2016/2017

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem k základnímu vzdělávání ve školním roce 2016/2017

Jak vybrat školní brašnu?
Informační leták „Jak vybrat školní brašnu“, zpracovaný odbornicí - Dr. Filipovou, SZÚ Praha, je určen nejen rodičům začínajících školáků ale i rodičům starších dětí, kteří se rozhodli zakoupit pro své dítě novou brašnu. Vedle doporučené hmotnosti tašky jsou v letáku uvedeny a názorně ukázány i další ergonomické faktory významně ovlivňující zátěž na páteř dítěte, jako je tvar brašny, její správné umístění a další. Důležitou součástí jsou také typy, velikost a správně umístěné bezpečnostních prvků, chránící dítě před úrazem při přecházení vozovky. Součástí letáku je i výzva určená učitelům, aby zvážili své požadavky na každodenní donášku učebnic a dalších pomůcek.

Leták ke stažení na: www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/skola-a-zdravi nebo zde.

 
/var/www/html/wiki/data/pages/zapis_do_1._trid_-_2016_2017.txt · Poslední úprava: 2017/02/21 07:58 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki