Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

stranky_trid:trida_9.c_-_25.-29._5._2020 [2020/05/22 19:45] (aktuální)
mkubonova vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +[[https://​www.zsdobra.cz/​wiki/​doku.php?​id=stranky_trid:​1._stupen|{{:​stranky_trid_1.jpg?​nolink&​160|}}]] [[https://​www.zsdobra.cz/​wiki/​doku.php?​id=stranky_trid:​2._stupen|{{:​stranky_trid2.jpg?​nolink&​160|}}]] ​
 +
 +====== Třída 9.C - 25.-29. 5. 2020 ======
 +
 +[[https://​www.zsdobra.cz/​wiki/​doku.php?​id=stranky_trid:​trida_9.c|Odkaz na úvodní stránku třídy 9.C]]
 +
 +
 +
 +[[Český jazyk 9.C - 25.-29. 5. 2020]]
 +
 +[[Matematika 9.C - 25.-29. 5. 2020]] ​
 +
 +[[Fyzika 9.C - 25.-29. 5. 2020]]
 +
 +[[Přírodopis 9.C - 25.-29. 5. 2020]]
 +
 +[[Anglický jazyk Vra 9.C - 25.-29. 5. 2020]]
 +
 +[[Anglický jazyk Vav 9.BC - 25.-29. 5. 2020]]
 +
 +[[Německý jazyk Ho 9.C - 25.-29. 5. 2020]]
 +
 +[[Německý jazyk Ko 9.AB, 9.BC - 25.-29. 5. 2020]]
 +
 +[[Informatika Kuboň 9.BC, 9.C - 25.-29. 5. 2020]]
 +
 +[[Chemie 9.C - 25.-29. 5. 2020]]
 +
 +[[Dějepis 9.C - 25.-29. 5. 2020]]
 +
 +[[Zeměpis 9.C - 25.-29. 5. 2020]]
 +
 +[[Občanská výchova 9.C - 18.-29. 5. 2020]]
 +
 +[[Hudební výchova 9.A, 9.B, 9.C - 18.-29. 5. 2020]]
 +
 +[[Tělesná výchova 8.C9.C - 18.-29. 5. 2020]]
 +
 +[[Pracovní činnosti Lys 9.BC - 18.-29. 5. 2020]]
 +
 +[[Pracovní činnosti NoR 9.C - 18.-29. 5. 2020]]
 +
 +[[Výtvarná výchova 9.C - 18.-29. 5. 2020]]
 +
 +[[Výchova ke zdraví 9.C - 18.-29. 5. 2020]]
 +
 +[[Volitelné předměty 9.ABC - 18.-29. 5. 2020]]
 +
 +
 +
  
 
/var/www/html/wiki/data/pages/stranky_trid/trida_9.c_-_25.-29._5._2020.txt · Poslední úprava: 2020/05/22 19:45 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki