Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:informace_pro_zaky_9._rocniku [2020/01/16 07:35]
bvroblova
stranky_trid:informace_pro_zaky_9._rocniku [2020/03/08 19:11] (aktuální)
mkubonova
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 9. ročník ==== ====== 9. ročník ====
 +
 +**Malé maturity** - okruhy matematika {{:​stranky_trid:​male_maturity_-_okruhy_m.doc|}},​ {{:​stranky_trid:​mm2013:​okruhy_male_maturity_cj.pdf|okruhy Čj}}
 +
  
 **Astronomická olympiáda - krajské kolo.** ​ **Astronomická olympiáda - krajské kolo.** ​
Řádek 7: Řádek 10:
 Veškeré informace u Mgr. Blanky Vroblové Veškeré informace u Mgr. Blanky Vroblové
  
----- 
- 
- 
-**Volba povolání** 
  
-**Všichni žáci 9. ročníku obdrželi Atlas školství - seznam všech škol Moravskoslezského kraje.** 
  
-**Aktuální nabídka všech středních škol** v ČR: http://​www.infoabsolvent.cz/​ 
- 
-Odkaz na obory, **podporované stipendii**:​ https://​www.msk.cz/​cz/​skolstvi/​krajska-stipendia-ve-skolnim-roce-2020-2021-135042/​ 
- 
-https://​www.scania.com/​cz/​cs/​home/​experience-scania/​working-at-scania/​stipendium-scania.html 
  
  
Řádek 38: Řádek 31:
 **Třídní informace:​** **Třídní informace:​**
  
-  * SCIO testování - 4. - 22. 11. 
  
 ---- ----
  
-**Pracovní činnosti** - na první hodinu si doneste prosím sešit 520 nelinkovaný + obalPsací ​rýsovací potřeby.+**Pracovní činnosti** - na úterý 103. donést špejle ​lepidlo - sk. p. učNohla
  
 **Inf BV - skupina 9.A, 9.AB** - Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované **Inf BV - skupina 9.A, 9.AB** - Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované
  
-**Přírodopis** - **Test ​Geologické děje, sopečná činnost, zemětřesení ​vyvřelé horniny** úterý 21ledna :!:+**Přírodopis** - **Test ​na usazené ​přeměněné ​horniny - v pátek 13března** ​:!: **UČIVO:** Půdy - str. 80-82. ​
  
 +**Chemie** ​ 19. 2. test - ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově vyráběná paliva
  
-**Chemie**  - 11. 12. - test redoxní reakce+**Matematika**
  
-**Matematika** - Pololetní písemná práce - **14. 1. 2020** - lomený výraz, rovnice s neznámou ve jmenovateli,​ tělesa. 
  
 +**Dějepis** ​   - po každém probraném období bude malé písemné opakování - v pondělí 2.3. velké opakování 2. světové války  ​
  
-**Dějepis** ​   - po každém probraném období bude malé písemné opakování ​  +**MFh**  ​
- +
-**MFh**  ​- 13. 1. donést kreslící a psací potřeby+
 ===== 9. B ======  ​ ===== 9. B ======  ​
 Třídní učitelka: Mgr. Květoslava Lysková, ☎ 558 412 471, klyskova@zsdobra.cz Třídní učitelka: Mgr. Květoslava Lysková, ☎ 558 412 471, klyskova@zsdobra.cz
Řádek 64: Řádek 55:
  
  
-   V ID je vlepena ​**klasifikace za 2. čtvrtletí** - podpis ZZ :!:+  ​* **Podpis v ID - ŘEDITELSKÉ VOLNO** v pondělí 30. března. Ten, kdo nebyl ve škole viz webové stránky školy ​:!: 
 + 
 +  ​
   ​   ​
-   * **Třídní schůzky** - 6. února - předání přihlášek a zápisových lístků - účast nutná, podpis ZZ :!: 
  
  
Řádek 83: Řádek 75:
   * Procvičování:​ **First Conditional:​**https://​quizlet.com/​_7kf8x0?​x=1qqt&​i=1wb5a1   * Procvičování:​ **First Conditional:​**https://​quizlet.com/​_7kf8x0?​x=1qqt&​i=1wb5a1
   * Procvičování:​ **Second Conditional:​** https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​conditional-sentences/​type-2/​exercises?​02 ​ https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​exercises/​if_clauses/​type_2_statements.htm   * Procvičování:​ **Second Conditional:​** https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​conditional-sentences/​type-2/​exercises?​02 ​ https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​exercises/​if_clauses/​type_2_statements.htm
-  * **písemka:​** ​+  ​* https://​elt.oup.com/​student/​solutions/​preint/​grammar/​grammar_08_012e?​cc=cz&​selLanguage=cs 
 +  * https://​www.learnenglishfeelgood.com/​eslvideo/​index.html 
 +  ​* **písemka:​** ​Unit 3 - 19.2. (second conditional,​ would, so ... that(warnings,​ giving advice), reflexive pronouns, vocabulary U3, irregular verbs
  
 +**Pracovní činnosti** - na úterý 10. 3. donést špejle a lepidlo - sk. p. uč. Nohla
 +
 +**Přírodopis** - **Test na usazené a přeměněné horniny - v úterý 10. března** :!: **UČIVO:** Půdy - str. 80-82. ​
  
-**Pracovní činnosti** -  
  
-**Přírodopis** - **Test Geologické děje, sopečná činnost, zemětřesení a vyvřelé horniny** - úterý 21. ledna :!: 
  
 **Inf MK** - https://​hourofcode.com/​dance2019 **Inf MK** - https://​hourofcode.com/​dance2019
  
-**Fyzika** ​ - Pololetní opakování - **9. 1. 2020** - elektromagnetické jevy, střídavý proud.+**Fyzika** ​ - 
  
 +**Chemie** ​ - 20. 2. test - ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově vyráběná paliva
  
-**Matematika** - Pololetní písemná práce - **14. 1. 2020** - lomený výraz, rovnice s neznámou ve jmenovateli,​ tělesa.+**Matematika** - 
  
-**MFh** ​ - 13. 1. donést kreslící a psací potřeby+**MFh** ​ - 
 ===== 9. C ======  ​ ===== 9. C ======  ​
 Třídní učitelka: Mgr. Radana Nohlová, ☎ 558 412 478, rnohlova@zsdobra.cz Třídní učitelka: Mgr. Radana Nohlová, ☎ 558 412 478, rnohlova@zsdobra.cz
Řádek 104: Řádek 100:
 **M** - Pomůcky na rýsování - pravítko s ryskou, pravítko, úhloměr, tužka č. 3, kružítko, kalkulačka **M** - Pomůcky na rýsování - pravítko s ryskou, pravítko, úhloměr, tužka č. 3, kružítko, kalkulačka
  
-- **Pololetní písemná práce 14.1.2020** - Lomené výrazy, objem, povrch jehlanu, válce, koule+
  
 https://​www.priklady.com/​sk/​index.php/​algebraicke-vyrazy-a-mnohocleny/​vyrazy-so-zlomkami-urcovanie-podmienok https://​www.priklady.com/​sk/​index.php/​algebraicke-vyrazy-a-mnohocleny/​vyrazy-so-zlomkami-urcovanie-podmienok
Řádek 110: Řádek 106:
 https://​khanovaskola.cz/​blok/​50/​423-lomene-vyrazy?​gclid=EAIaIQobChMI0avQmNqn2gIVCxQbCh3uCgVmEAAYASAAEgI2hvD_BwE https://​khanovaskola.cz/​blok/​50/​423-lomene-vyrazy?​gclid=EAIaIQobChMI0avQmNqn2gIVCxQbCh3uCgVmEAAYASAAEgI2hvD_BwE
  
 +**AJ (Vav)** ​
  
 +  *Procvičování:​ **Second Conditional:​** https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​conditional-sentences/​type-2/​exercises?​02 ​ https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​exercises/​if_clauses/​type_2_statements.htm
 +  * https://​elt.oup.com/​student/​solutions/​preint/​grammar/​grammar_08_012e?​cc=cz&​selLanguage=cs
 +  * Procvičování:​ **First Conditional:​**https://​quizlet.com/​_7kf8x0?​x=1qqt&​i=1wb5a1
 +  * https://​www.learnenglishfeelgood.com/​eslvideo/​index.html
 +  * **Písemka:​** Unit 3 - 19.2. (second conditional,​ would, so ... that(warnings,​ giving advice), reflexive pronouns, vocabulary U3, irregular verbs
  
  
-Pro žáky se zájmem o matematiku uvádím odkaz na matematickou olympiádu kategorie Z9. +**Aj (Vranay)** ​
  
-http://www.matematickaolympiada.cz/media/​5434596/​z69.pdf +https://quizlet.com/_81etnq?​x=1jqt&​i=1wb5iu
-http://​www.matematickaolympiada.cz/​media/​5435098/​info-zet.pdf+
  
-**AJ (Vav)** ​+https://​quizlet.com/​_81lwyq?​x=1jqt&​i=1wb5iu
  
-  * Procvičování:​ **Second Conditional:​** https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​conditional-sentences/​type-2/​exercises?​02 ​ https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​exercises/​if_clauses/​type_2_statements.htm 
-  * Procvičování:​ **First Conditional:​**https://​quizlet.com/​_7kf8x0?​x=1qqt&​i=1wb5a1 
-  * **Písemka:​** ​ 
    
 **Inf MK** - https://​hourofcode.com/​dance2019 **Inf MK** - https://​hourofcode.com/​dance2019
  
-**Přírodopis**   91. test vnitřní geologické děje+**Chemie**    192. test - ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově vyráběná paliva
  
-**Chemie** ​ 11. 12. test - redoxní reakce 
  
 **Zeměpis** **Zeměpis**
Řádek 134: Řádek 131:
 **Výtvarná výchova** **Výtvarná výchova**
  
-**9. 10. Připomínám první prezentaci referátů na umění 20. století - Secese, Fauvismus, Kubismus a Futurismus.** 
-Nezapomeňte,​ že stěžejní je vyjádřit vlastní názor na dané období - podrobněji na papíru s informacemi umístěném ve třídě. 
  
-**MFh** ​ - 13. 1. donést kreslící a psací potřeby+**MFh** ​ 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
  
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/informace_pro_zaky_9._rocniku.1579156502.txt.gz · Poslední úprava: 2020/01/16 07:35 autor: bvroblova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki