Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:informace_pro_zaky_9._rocniku [2019/07/08 19:09]
mkubonova
stranky_trid:informace_pro_zaky_9._rocniku [2020/03/08 19:11] (aktuální)
mkubonova
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 9. ročník ==== ====== 9. ročník ====
  
 +**Malé maturity** - okruhy matematika {{:​stranky_trid:​male_maturity_-_okruhy_m.doc|}},​ {{:​stranky_trid:​mm2013:​okruhy_male_maturity_cj.pdf|okruhy Čj}}
 +
 +
 +**Astronomická olympiáda - krajské kolo.** ​
 +
 +  * https://​olympiada.astro.cz/​201920_krajske_zadani.html
 +Skládá se z testu na internetu a pracovního listu. Odevzdání do 15.3.
 +Veškeré informace u Mgr. Blanky Vroblové
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +----
 +
 +:!: **Vp EV - odkaz na knihu k projektu ZELENÝ OSTROV** - http://​www.slunakov.cz/​wp-content/​uploads/​E-DUR/​zeleny_ostrov.pdf, ​
 +**odkaz na knihu k projektu ZLATÁ NIT**   - https://​slunakov.cz/​edur/​
 +
 +                                                         
 + 
 +
 +----
  
 ===== 9. A ======  ​ ===== 9. A ======  ​
 +Třídní učitelka: Mgr. Blanka Vroblová, ☎ 558 412 469, bvroblova@zsdobra.cz
  
 +----
 +**Třídní informace:​**
  
 +
 +----
 +
 +**Pracovní činnosti** - na úterý 10. 3. donést špejle a lepidlo - sk. p. uč. Nohla
 +
 +**Inf BV - skupina 9.A, 9.AB** - Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované
 +
 +**Přírodopis** - **Test na usazené a přeměněné horniny - v pátek 13. března** :!: **UČIVO:** Půdy - str. 80-82. ​
 +
 +**Chemie** ​ 19. 2. test - ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově vyráběná paliva
 +
 +**Matematika**
 +
 +
 +**Dějepis** ​   - po každém probraném období bude malé písemné opakování - v pondělí 2.3. velké opakování 2. světové války  ​
 +
 +**MFh**  ​
 ===== 9. B ======  ​ ===== 9. B ======  ​
 +Třídní učitelka: Mgr. Květoslava Lysková, ☎ 558 412 471, klyskova@zsdobra.cz
  
  
 +Informace pro rodiče a žáky:
 +
 +
 +  * **Podpis v ID - ŘEDITELSKÉ VOLNO** v pondělí 30. března. Ten, kdo nebyl ve škole viz webové stránky školy :!:
 +
 +  ​
 +  ​
 +
 +
 +
 +----
 +
 +**Inf BV - skupina 9.AB** - Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované
 +
 +**Zeměpis** ​
 +  * **DÚ: pracovní list:** globální problémy - vyplnit tabulku :!:
 +
 +**AJ (Vav)** ​
 +
 +  * **Nosit si do hodin dvojjazyčný slovník**
 + 
 +  * Procvičování:​ **First Conditional:​**https://​quizlet.com/​_7kf8x0?​x=1qqt&​i=1wb5a1
 +  * Procvičování:​ **Second Conditional:​** https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​conditional-sentences/​type-2/​exercises?​02 ​ https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​exercises/​if_clauses/​type_2_statements.htm
 +  * https://​elt.oup.com/​student/​solutions/​preint/​grammar/​grammar_08_012e?​cc=cz&​selLanguage=cs
 +  * https://​www.learnenglishfeelgood.com/​eslvideo/​index.html
 +  * **písemka:​** Unit 3 - 19.2. (second conditional,​ would, so ... that(warnings,​ giving advice), reflexive pronouns, vocabulary U3, irregular verbs
 +
 +**Pracovní činnosti** - na úterý 10. 3. donést špejle a lepidlo - sk. p. uč. Nohla
 +
 +**Přírodopis** - **Test na usazené a přeměněné horniny - v úterý 10. března** :!: **UČIVO:** Půdy - str. 80-82. ​
 +
 +
 +
 +**Inf MK** - https://​hourofcode.com/​dance2019
 +
 +**Fyzika** ​ - 
 +
 +**Chemie** ​ - 20. 2. test - ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově vyráběná paliva
 +
 +**Matematika** - 
 +
 +**MFh** ​ - 
 ===== 9. C ======  ​ ===== 9. C ======  ​
 +Třídní učitelka: Mgr. Radana Nohlová, ☎ 558 412 478, rnohlova@zsdobra.cz
 +
 +----
 +**M** - Pomůcky na rýsování - pravítko s ryskou, pravítko, úhloměr, tužka č. 3, kružítko, kalkulačka
 +
 +
 +
 +https://​www.priklady.com/​sk/​index.php/​algebraicke-vyrazy-a-mnohocleny/​vyrazy-so-zlomkami-urcovanie-podmienok
 +
 +https://​khanovaskola.cz/​blok/​50/​423-lomene-vyrazy?​gclid=EAIaIQobChMI0avQmNqn2gIVCxQbCh3uCgVmEAAYASAAEgI2hvD_BwE
 +
 +**AJ (Vav)** ​
 +
 +  *Procvičování:​ **Second Conditional:​** https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​conditional-sentences/​type-2/​exercises?​02 ​ https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​exercises/​if_clauses/​type_2_statements.htm
 +  * https://​elt.oup.com/​student/​solutions/​preint/​grammar/​grammar_08_012e?​cc=cz&​selLanguage=cs
 +  * Procvičování:​ **First Conditional:​**https://​quizlet.com/​_7kf8x0?​x=1qqt&​i=1wb5a1
 +  * https://​www.learnenglishfeelgood.com/​eslvideo/​index.html
 +  * **Písemka:​** Unit 3 - 19.2. (second conditional,​ would, so ... that(warnings,​ giving advice), reflexive pronouns, vocabulary U3, irregular verbs
 +
 +
 +**Aj (Vranay)** ​
 +
 +https://​quizlet.com/​_81etnq?​x=1jqt&​i=1wb5iu
 +
 +https://​quizlet.com/​_81lwyq?​x=1jqt&​i=1wb5iu
 +
 + 
 +**Inf MK** - https://​hourofcode.com/​dance2019
 +
 +**Chemie** ​   19. 2. test - ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově vyráběná paliva
 +
 +
 +**Zeměpis**
 +
 +**Výtvarná výchova**
 +
 +
 +**MFh** ​
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/informace_pro_zaky_9._rocniku.1562605777.txt.gz · Poslední úprava: 2019/07/08 19:09 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki