Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
stranky_trid:informace_pro_zaky_9._rocniku [2019/06/19 20:30]
lkubiena [9. C]
stranky_trid:informace_pro_zaky_9._rocniku [2019/07/08 17:09] (aktuální)
mkubonova
Řádek 1: Řádek 1:
- ====== 9. ročník ====+====== 9. ročník ====
  
  
 ===== 9. A ======  ​ ===== 9. A ======  ​
  
-**TU Mgr.Olga Kafonková 
-** 
- 
-☎ //558 412 479 
-// 
- 
- 
- 
----- 
- 
- 
-**Český jazyk** 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​100|}} Ve čtvrtek 23. 5. 2019 test - hormony - viz pracovní list 
- 
- 
- 
-**Domácnost** -  
- 
-**Německý jazyk** -  
- 
-**Matematika** - 
-      
-**Fyzika** -   ​naučit prezentace!!! 
- 
-**PČ ( Reh )** - 19. 6. Prezentace projektu 
- 
-**OV** -  
- 
-**Společenská výchova** -  
  
 ===== 9. B ======  ​ ===== 9. B ======  ​
  
  
-**TU Mgr. Blanka Vroblová** ☎ //558 412 469// 
- 
- 
----- 
- 
- 
- 
- 
- 
-{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​100|}} Ve čtvrtek 23. 5. 2019 test - hormony - viz pracovní list 
- 
- 
-**Inf BV** - do složky vložit 5 čistých listů A4 
- 
-**OV**: ​ 
- 
-**Anglický jazyk - Lörinc** - would https://​www.englishclub.com/​grammar/​verbs-modal-would-quiz.htm 
-  *Second Conditional https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​conditional-sentences/​type-2/​exercises , https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​conditional-sentences/​type-2/​exercises?​02 , https://​www.english-grammar.at/​online_exercises/​if-clauses/​if007-type2.htm 
-  *Procvičování slovní zásoby https://​quizlet.com/​_61ljge 
-  *Regions of England - vocabulary https://​quizlet.com/​_64tgpf 
-  *Second Conditional https://​www.learnenglishfeelgood.com/​grammar-secondconditional2.html 
-  *Verbs, nouns, adjectives https://​elt.oup.com/​student/​project/​level5/​unit03/​vocabulary/?​cc=cz&​selLanguage=cs 
-  *WORK https://​learnenglishteens.britishcouncil.org/​skills/​listening/​elementary-a2-listening/​work 
-  *UNIT 4 practice https://​elt.oup.com/​student/​project/​level5/​unit04/?​cc=cz&​selLanguage=cs 
-  *MALÁ MATURITA - TÉMATA {{:​stranky_trid:​mala_maturita.docx|}} 
-  *UNIT 4 TEST 2. 5. {{:​stranky_trid:​unit_4_test_revision.docx|}} 
-  *Trpný rod https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​passive 
-  *Travel vocabulary https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level5/​unit5/​vocabulary/​exercise2?​cc=cz&​selLanguage=cs 
-  *Passive Voice - practice https://​elt.oup.com/​student/​project/​level5/​unit05/​grammar/?​cc=cz&​selLanguage=cs 
-  ​ 
- 
-**Německý jazyk** -  
- 
- 
- 
-**Fyzika** -   ​naučit prezentace!!! 
- 
-**Dějepis** - kampaň #WeRemember {{:​stranky_trid:​img-0059.jpg?​200|}} {{:​stranky_trid:​img-0059.jpg?​linkonly|}} 
-     ​*interaktivní mapa WW2 https://​www.abmc.gov/​sites/​default/​files/​interactive/​interactive_files/​WW2/​index.html 
-     *esej Zločiny komunismu - do 5. 6. 
-     *test 5. 6. - Svět a ČSR po 2. sv. válce 
- 
-**Pracovní činnosti** 
- 
- 
-  ​ 
-**Společenská výchova** -            
 ===== 9. C ======  ​ ===== 9. C ======  ​
-Třídní učitelka: **Mgr. Žaneta Konečná** 
- 
-☎ 558 412 479  
- 
-**Třídnické záležitosti:​** 
- 
- 
- 
----- 
- 
- 
-{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​100|}} Ve čtvrtek 23. 5. 2019 test - hormony - viz pracovní list 
- 
- 
- 
-**Český jazyk** -  
- 
- 
- 
-**Inf BV** - do složky vložit 5 čistých listů A4 
- 
-**OV**: ​ 
- 
-**Anglický jazyk - Lörinc** - would https://​www.englishclub.com/​grammar/​verbs-modal-would-quiz.htm 
-   ​*Second Conditional https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​conditional-sentences/​type-2/​exercises , https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​conditional-sentences/​type-2/​exercises?​02 , https://​www.english-grammar.at/​online_exercises/​if-clauses/​if007-type2.htm 
-   ​*Procvičování slovní zásoby Natural Disasters https://​quizlet.com/​_61ljge 
-   ​*Regions of England - vocabulary https://​quizlet.com/​_64tgpf 
-   ​*Second Conditional https://​www.learnenglishfeelgood.com/​grammar-secondconditional2.html 
-   ​*Verbs,​ nouns, adjectives https://​elt.oup.com/​student/​project/​level5/​unit03/​vocabulary/?​cc=cz&​selLanguage=cs 
-   *WORK https://​learnenglishteens.britishcouncil.org/​skills/​listening/​elementary-a2-listening/​work 
-   *UNIT 4 practice https://​elt.oup.com/​student/​project/​level5/​unit04/?​cc=cz&​selLanguage=cs 
-   ​*MALÉ MATURITY - TÉMATA {{:​stranky_trid:​mala_maturita.docx|}} 
-   *UNIT 4 TEST 2. 5. {{:​stranky_trid:​unit_4_test_revision.docx|}} 
-   ​*Trpný rod https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​passive 
-   ​*Travel vocabulary https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level5/​unit5/​vocabulary/​exercise2?​cc=cz&​selLanguage=cs 
-   ​*Passive Voice - practice https://​elt.oup.com/​student/​project/​level5/​unit05/​grammar/?​cc=cz&​selLanguage=cs 
- 
- 
-**Německý jazyk** -  
- 
- 
- 
-**Přírodopis** ​   16. 5. test geologické éry 
-            ​ 
-                ​ 
-**Domácnost** -  
- 
- 
-**Pracovní činnosti** 
- 
-**Společenská výchova** -  
 
/var/www/html/wiki/data/pages/stranky_trid/informace_pro_zaky_9._rocniku.txt · Poslední úprava: 2019/07/08 17:09 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki