Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:informace_pro_zaky_9._rocniku [2019/07/08 17:09]
mkubonova
stranky_trid:informace_pro_zaky_9._rocniku [2020/01/20 19:40] (aktuální)
klyskova
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 9. ročník ==== ====== 9. ročník ====
  
 +**Astronomická olympiáda - krajské kolo.** ​
 +
 +  * https://​olympiada.astro.cz/​201920_krajske_zadani.html
 +Skládá se z testu na internetu a pracovního listu. Odevzdání do 15.3.
 +Veškeré informace u Mgr. Blanky Vroblové
 +
 +----
 +
 +
 +**Volba povolání**
 +
 +**Všichni žáci 9. ročníku obdrželi Atlas školství - seznam všech škol Moravskoslezského kraje.**
 +
 +**Aktuální nabídka všech středních škol** v ČR: http://​www.infoabsolvent.cz/​
 +
 +Odkaz na obory, **podporované stipendii**:​ https://​www.msk.cz/​cz/​skolstvi/​krajska-stipendia-ve-skolnim-roce-2020-2021-135042/​
 +
 +https://​www.scania.com/​cz/​cs/​home/​experience-scania/​working-at-scania/​stipendium-scania.html
 +
 +
 +
 +----
 +
 +:!: **Vp EV - odkaz na knihu k projektu ZELENÝ OSTROV** - http://​www.slunakov.cz/​wp-content/​uploads/​E-DUR/​zeleny_ostrov.pdf, ​
 +**odkaz na knihu k projektu ZLATÁ NIT**   - https://​slunakov.cz/​edur/​
 +
 +                                                         
 + 
 +
 +----
  
 ===== 9. A ======  ​ ===== 9. A ======  ​
 +Třídní učitelka: Mgr. Blanka Vroblová, ☎ 558 412 469, bvroblova@zsdobra.cz
  
 +----
 +**Třídní informace:​**
  
 +  * 
 +
 +----
 +
 +**Pracovní činnosti** - na první hodinu si doneste prosím sešit 520 nelinkovaný + obal. Psací a rýsovací potřeby.
 +
 +**Inf BV - skupina 9.A, 9.AB** - Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované
 +
 +**Přírodopis** - **Test Geologické děje, sopečná činnost, zemětřesení a vyvřelé horniny** - úterý 21. ledna :!:
 +
 +
 +**Chemie** ​ - 11. 12. - test redoxní reakce
 +
 +**Matematika** - Pololetní písemná práce - **14. 1. 2020** - lomený výraz, rovnice s neznámou ve jmenovateli,​ tělesa.
 +
 +
 +**Dějepis** ​   - po každém probraném období bude malé písemné opakování  ​
 +
 +**MFh** ​ - 13. 1. donést kreslící a psací potřeby
 ===== 9. B ======  ​ ===== 9. B ======  ​
 +Třídní učitelka: Mgr. Květoslava Lysková, ☎ 558 412 471, klyskova@zsdobra.cz
  
  
 +Informace pro rodiče a žáky:
 +
 +
 +  * **Třídní schůzky** - 6. února - účast ZZ nutná - **předání přihlášek a zápisových lístků** :!:
 +
 +
 +  ​
 +
 +
 +
 +----
 +
 +**Inf BV - skupina 9.AB** - Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované
 +
 +**Zeměpis** ​
 +  * **DÚ: pracovní list:** globální problémy - vyplnit tabulku :!:
 +
 +**AJ (Vav)** ​
 +
 +  * **Nosit si do hodin dvojjazyčný slovník**
 + 
 +  * Procvičování:​ **First Conditional:​**https://​quizlet.com/​_7kf8x0?​x=1qqt&​i=1wb5a1
 +  * Procvičování:​ **Second Conditional:​** https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​conditional-sentences/​type-2/​exercises?​02 ​ https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​exercises/​if_clauses/​type_2_statements.htm
 +  * **písemka:​** ​
 +
 +
 +**Pracovní činnosti** - 
 +
 +**Přírodopis** - **Test Geologické děje, sopečná činnost, zemětřesení a vyvřelé horniny** - úterý 21. ledna :!:
 +
 +**Inf MK** - https://​hourofcode.com/​dance2019
 +
 +**Fyzika** ​ - Pololetní opakování - **9. 1. 2020** - elektromagnetické jevy, střídavý proud.
 +
 +
 +**Matematika** - Pololetní písemná práce - **14. 1. 2020** - lomený výraz, rovnice s neznámou ve jmenovateli,​ tělesa.
 +
 +**MFh** ​ - 13. 1. donést kreslící a psací potřeby
 ===== 9. C ======  ​ ===== 9. C ======  ​
 +Třídní učitelka: Mgr. Radana Nohlová, ☎ 558 412 478, rnohlova@zsdobra.cz
 +
 +----
 +**M** - Pomůcky na rýsování - pravítko s ryskou, pravítko, úhloměr, tužka č. 3, kružítko, kalkulačka
 +
 +- **Pololetní písemná práce 14.1.2020** - Lomené výrazy, objem, povrch jehlanu, válce, koule
 +
 +https://​www.priklady.com/​sk/​index.php/​algebraicke-vyrazy-a-mnohocleny/​vyrazy-so-zlomkami-urcovanie-podmienok
 +
 +https://​khanovaskola.cz/​blok/​50/​423-lomene-vyrazy?​gclid=EAIaIQobChMI0avQmNqn2gIVCxQbCh3uCgVmEAAYASAAEgI2hvD_BwE
 +
 +
 +
 +
 +Pro žáky se zájmem o matematiku uvádím odkaz na matematickou olympiádu kategorie Z9. 
 +
 +http://​www.matematickaolympiada.cz/​media/​5434596/​z69.pdf
 +http://​www.matematickaolympiada.cz/​media/​5435098/​info-zet.pdf
 +
 +**AJ (Vav)** ​
 +
 +  * Procvičování:​ **Second Conditional:​** https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​conditional-sentences/​type-2/​exercises?​02 ​ https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​exercises/​if_clauses/​type_2_statements.htm
 +  * Procvičování:​ **First Conditional:​**https://​quizlet.com/​_7kf8x0?​x=1qqt&​i=1wb5a1
 +  * **Písemka:​** ​
 + 
 +**Inf MK** - https://​hourofcode.com/​dance2019
 +
 +**Přírodopis** ​  9. 1. test vnitřní geologické děje
 +
 +**Chemie** ​ 11. 12. test - redoxní reakce
 +
 +**Zeměpis**
 +
 +**Výtvarná výchova**
 +
 +**9. 10. Připomínám první prezentaci referátů na umění 20. století - Secese, Fauvismus, Kubismus a Futurismus.**
 +Nezapomeňte,​ že stěžejní je vyjádřit vlastní názor na dané období - podrobněji na papíru s informacemi umístěném ve třídě.
 +
 +**MFh** ​ - 13. 1. donést kreslící a psací potřeby
 +
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/informace_pro_zaky_9._rocniku.1562605777.txt.gz · Poslední úprava: 2019/07/08 17:09 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki