Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:informace_pro_zaky_9._rocniku [2019/02/14 13:47]
jkrockova [9. B]
stranky_trid:informace_pro_zaky_9._rocniku [2019/04/16 19:47] (aktuální)
nrehwaldova [9. A]
Řádek 1: Řádek 1:
- ​====== 9. ročník ====== + ​====== 9. ročník ====
- +
-**Seminář z českého jazyka pro 9.ročník - **příští týden - spojení obou skupin** - 31.1.2019 !!!** +
- +
----- +
- +
- +
-**Astronomická olympiáda - kategorie EF - krajské kolo** +
- +
-Řeší se doma, odevzdá se do 20. března. 25.3. je prezenční kolo ve škole. +
-Veškeré informace na https://​olympiada.astro.cz/​201819_krajske_zadani.html +
-Další informace u Mgr. Blanka Vroblové +
- +
  
  
Řádek 22: Řádek 9:
 ☎ //558 412 479 ☎ //558 412 479
 // //
 +
  
  
 ---- ----
 +
 +
 **Český jazyk** **Český jazyk**
  
 +Od pondělí 4.3. zkouším každý den 3 žáky - ústní slohovou práce (úvaha)
  
  
-**Přírodopis** - **Test ZEMĚTŘESENÍ,​ SOPEČNÁ ČINNOST, VYVŘELÉ HORNINY** - pátek 15. února :!: 
  
 +**Přírodopis** - Test **PŮDY** - ten, kdo nepsal :!:
  
  
-{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​100|}} ​ 
  
-**Zeměpis** - písemné opakování (vše od iva "​Lidská sídla"​) - 14. 2.+{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​100|}} v úterý 23. 4. 2019 praktický úkol - donést vzorky ovocných šťáv, popř. ovoce (pomeranč, citrón, jablko...) - 5 vzorků 
 + 
 +**Zeměpis** - **noste si opět ebnice** :!:
  
 **Domácnost** -  **Domácnost** - 
Řádek 41: Řádek 33:
 **Německý jazyk** -  **Německý jazyk** - 
  
-**Fyzika** -   do **152.** - odevzdat domácí laboratorní práci - Měření spotřeby energie+**Matematika** -  
 +  ​* **středa 174test** - doplnění tabulky, rovnice a  konstrukce grafu PÚ 
 +  * nosit obalený sešit Matematika, __rýsovací pomůcky__. 
 + 
 +**PČ ( Reh )** - 17. 4. kuchyňka, donést suroviny dle domluvy 
 + 
 +**Fyzika** -   ​naučit polovodiče!!!
 ===== 9. B ======  ​ ===== 9. B ======  ​
  
Řádek 49: Řádek 47:
  
 ---- ----
-**Přírodopis** - **Test ZEMĚTŘESENÍ,​ SOPEČNÁ ČINNOST, VYVŘELÉ HORNINY** - ve čtvrtek 14. února ​:!:+**Přírodopis** - Test **PŮDY** - ten, kdo nepsal ​:!:
  
  
  
  
-{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​100|}} ​+{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​100|}} ​v úterý 23. 4. 2019 praktický úkol - donést vzorky ovocných šťáv, popř. ovoce (pomeranč, citrón, jablko...) - 5 vzorků
  
 **Inf BV** - do složky vložit 5 čistých listů A4 **Inf BV** - do složky vložit 5 čistých listů A4
Řádek 63: Řádek 61:
   *Second Conditional https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​conditional-sentences/​type-2/​exercises , https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​conditional-sentences/​type-2/​exercises?​02 , https://​www.english-grammar.at/​online_exercises/​if-clauses/​if007-type2.htm   *Second Conditional https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​conditional-sentences/​type-2/​exercises , https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​conditional-sentences/​type-2/​exercises?​02 , https://​www.english-grammar.at/​online_exercises/​if-clauses/​if007-type2.htm
   *Procvičování slovní zásoby https://​quizlet.com/​_61ljge   *Procvičování slovní zásoby https://​quizlet.com/​_61ljge
 +  *Regions of England - vocabulary https://​quizlet.com/​_64tgpf
 +  *Second Conditional https://​www.learnenglishfeelgood.com/​grammar-secondconditional2.html
 +  *Verbs, nouns, adjectives https://​elt.oup.com/​student/​project/​level5/​unit03/​vocabulary/?​cc=cz&​selLanguage=cs
 +  *WORK https://​learnenglishteens.britishcouncil.org/​skills/​listening/​elementary-a2-listening/​work
 +  *UNIT 4 practice https://​elt.oup.com/​student/​project/​level5/​unit04/?​cc=cz&​selLanguage=cs
 +  *MALÁ MATURITA - TÉMATA {{:​stranky_trid:​mala_maturita.docx|}}
        
- **AJ - (Kročková)** -  ​pátek 15.2.- Opakovací test Unit 3 (slovní zásoba 3A,B,C,D, doplnění vět z nabídky slov, SECOND CONDITIONAL,​ práce s textem - najdi odpověď v textu, doplň tabulku VERB x NOUN (erupt x eruption)...str. 35 (učebnice+ doplň tabulku NOUN x ADJECTIVE (fame x famous)...str. 36 + připomeň si i first conditional m( ; procvičujte:​ https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level5/?​cc=cz&​selLanguage=cs ​+ **AJ - (Kročková)** -  ​opakujte GRAMATIKU A SLOVNÍ ZÁSOBU UNITU 4 (povoláníinzerátyfrázová slovesatvoření otázek a odpovědí apod.) !  ​; procvičujte:​ https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level5/?​cc=cz&​selLanguage=cs ​ 
 +    
 +  * JOBS: - https://​quizlet.com/​259676503/​jobs-flash-cards/​
  
 +  *  https://​quizlet.com/​_6a8iu2 Articles: https://​quizlet.com/​_690cyw Directions: https://​quizlet.com/​_6bokab
 +  * Money on my mind - Sam Smith - https://​www.youtube.com/​watch?​v=K0G9T5Bnjlc
 +  * Money: https://​quizlet.com/​302429693/​money-flash-cards/​
 +  * https://​quizlet.com/​255584611/​animals-diagram/​
 +  ​
  
 **Německý jazyk** -  **Německý jazyk** - 
  
-**Zeměpis** - písemné opakování (vše od iva "​Lidská sídla"​) - 14. 2.+**Zeměpis** - **noste si opět ebnice** :!:
  
  
-**Matematika** - trénuj průběžně úlohy z přijímacích zkoušek, po jarních prázdninách opravná písemka na slovní úlohy o pohybu ​společné práci+**Matematika** - trénuj průběžně úlohy z přijímacích zkoušek a nové učivo.
  
-**Fyzika** -   do **15. 2.** - odevzdat domácí laboratorní práci - Měření spotřeby energie+**Fyzika** -   naučit polovodiče!!!
  
 **Dějepis** - kampaň #WeRemember {{:​stranky_trid:​img-0059.jpg?​200|}} {{:​stranky_trid:​img-0059.jpg?​linkonly|}} **Dějepis** - kampaň #WeRemember {{:​stranky_trid:​img-0059.jpg?​200|}} {{:​stranky_trid:​img-0059.jpg?​linkonly|}}
 +     ​*interaktivní mapa WW2 https://​www.abmc.gov/​sites/​default/​files/​interactive/​interactive_files/​WW2/​index.html
 +     *
 +
 +**Pracovní činnosti**
 +
 +16. 4.  Vaříme - vaječina, krupicová kaše
 +            ​
 +            ​
 ===== 9. C ======  ​ ===== 9. C ======  ​
 Třídní učitelka: **Mgr. Žaneta Konečná** Třídní učitelka: **Mgr. Žaneta Konečná**
Řádek 89: Řádek 108:
  
  
-{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​100|}} ​+{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​100|}} ​v úterý 23. 4. 2019 praktický úkol - donést vzorky ovocných šťáv, popř. ovoce (pomeranč, citrón, jablko...) - 5 vzorků
  
 **Český jazyk** -  **Český jazyk** - 
Řádek 102: Řádek 121:
    ​*Second Conditional https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​conditional-sentences/​type-2/​exercises , https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​conditional-sentences/​type-2/​exercises?​02 , https://​www.english-grammar.at/​online_exercises/​if-clauses/​if007-type2.htm    ​*Second Conditional https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​conditional-sentences/​type-2/​exercises , https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​conditional-sentences/​type-2/​exercises?​02 , https://​www.english-grammar.at/​online_exercises/​if-clauses/​if007-type2.htm
    ​*Procvičování slovní zásoby Natural Disasters https://​quizlet.com/​_61ljge    ​*Procvičování slovní zásoby Natural Disasters https://​quizlet.com/​_61ljge
 +   ​*Regions of England - vocabulary https://​quizlet.com/​_64tgpf
 +   ​*Second Conditional https://​www.learnenglishfeelgood.com/​grammar-secondconditional2.html
 +   ​*Verbs,​ nouns, adjectives https://​elt.oup.com/​student/​project/​level5/​unit03/​vocabulary/?​cc=cz&​selLanguage=cs
 +   *WORK https://​learnenglishteens.britishcouncil.org/​skills/​listening/​elementary-a2-listening/​work
 +   *UNIT 4 practice https://​elt.oup.com/​student/​project/​level5/​unit04/?​cc=cz&​selLanguage=cs
 +   ​*MALÉ MATURITY - TÉMATA {{:​stranky_trid:​mala_maturita.docx|}}
  
  
 **Německý jazyk** -  **Německý jazyk** - 
  
-**Zeměpis** - písemné opakování (vše od iva "​Lidská sídla"​) - 15. 2.+**Zeměpis** - **noste si opět ebnice** :!:
  
-**Přírodopis** ​+**Přírodopis** ​
  
  
 **Domácnost** -  **Domácnost** - 
  
-**Matematika**- trénuj průběžně úlohy z přijímacích zkoušek, ​po jarních prázdninách opravná písemka ​na slovní úlohy o pohybu a společné práci +**Matematika**- trénuj průběžně úlohy z přijímacích zkoušek ​a nové učivo.  
 + 
 +**Fyzika** - Vypracovanou prezentaci na **Vesmír** odeslat na email nejpozději do 31. 3. 2019od 2. dubna začínají prezentace. Náhradní termín ​na opakování polovodičů - 234. 2019 
 + 
 +**Pracovní činnosti** 
 + 
  
-**Fyzika** - Odevzdání měření spotřeby - **15. 2. ** 
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/informace_pro_zaky_9._rocniku.1550148428.txt.gz · Poslední úprava: 2019/02/14 13:47 autor: jkrockova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki