Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:informace_pro_zaky_9._rocniku [2019/02/14 13:47]
jkrockova [9. B]
stranky_trid:informace_pro_zaky_9._rocniku [2019/02/15 14:40] (aktuální)
jkrockova [9. B]
Řádek 63: Řádek 63:
   *Second Conditional https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​conditional-sentences/​type-2/​exercises , https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​conditional-sentences/​type-2/​exercises?​02 , https://​www.english-grammar.at/​online_exercises/​if-clauses/​if007-type2.htm   *Second Conditional https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​conditional-sentences/​type-2/​exercises , https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​conditional-sentences/​type-2/​exercises?​02 , https://​www.english-grammar.at/​online_exercises/​if-clauses/​if007-type2.htm
   *Procvičování slovní zásoby https://​quizlet.com/​_61ljge   *Procvičování slovní zásoby https://​quizlet.com/​_61ljge
 +  *Regions of England - vocabulary https://​quizlet.com/​_64tgpf
        
- **AJ - (Kročková)** -  ​pátek 15.2.- Opakovací test Unit 3 (slovní zásoba 3A,B,C,D, doplnění vět z nabídky slov, SECOND CONDITIONAL,​ práce s textem - najdi odpověď v textu, doplň tabulku VERB x NOUN (erupt x eruption)...str. 35 (učebnice) + doplň tabulku NOUN x ADJECTIVE (fame x famous)...str. 36 + připomeň si i first conditional ​m( ; procvičujte:​ https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level5/?​cc=cz&​selLanguage=cs ​+ **AJ - (Kročková)** - Unit 4A - Can I ask...? - SB page 44 - umět číst a překládat dotazník + kdo nepsal Unit 3 test - píše m( - Opakovací test Unit 3 (slovní zásoba 3A,B,C,D, doplnění vět z nabídky slov, SECOND CONDITIONAL,​ práce s textem - najdi odpověď v textu, doplň tabulku VERB x NOUN (erupt x eruption)...str. 35 (učebnice) + doplň tabulku NOUN x ADJECTIVE (fame x famous)...str. 36 + připomeň si i first conditional ​8-O ; procvičujte:​ https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level5/?​cc=cz&​selLanguage=cs ​
  
  
Řádek 102: Řádek 103:
    ​*Second Conditional https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​conditional-sentences/​type-2/​exercises , https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​conditional-sentences/​type-2/​exercises?​02 , https://​www.english-grammar.at/​online_exercises/​if-clauses/​if007-type2.htm    ​*Second Conditional https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​conditional-sentences/​type-2/​exercises , https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​conditional-sentences/​type-2/​exercises?​02 , https://​www.english-grammar.at/​online_exercises/​if-clauses/​if007-type2.htm
    ​*Procvičování slovní zásoby Natural Disasters https://​quizlet.com/​_61ljge    ​*Procvičování slovní zásoby Natural Disasters https://​quizlet.com/​_61ljge
 +   ​*Regions of England - vocabulary https://​quizlet.com/​_64tgpf
  
  
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/informace_pro_zaky_9._rocniku.1550148428.txt.gz · Poslední úprava: 2019/02/14 13:47 autor: jkrockova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki