Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:informace_pro_zaky_9._rocniku [2019/01/14 13:47]
jkrockova [9. B]
stranky_trid:informace_pro_zaky_9._rocniku [2019/03/22 12:50] (aktuální)
jkrockova [9. B]
Řádek 1: Řádek 1:
- ​====== 9. ročník ======+ ​====== 9. ročník ==== 
 +===== Malé maturity ​=====
  
-**Seminář z českého jazyka pro 9.ročník ​- **příští týden - spojení obou skupin** - 17.1.2019 !!!**+**Malé maturity - 3dubna 2019** 
 +{{:​mm2013:​matne-1.jpg?​nolink&​120 |}} 
 + 
 +**Společné maturitní tablo ve zmenšené podobě** 
 + 
 + 
 +Cena tabla v menším formátu ​21 x 30 - 35 Kč; 15 x 21 - 20 KčVzkaz od pfotografky - v případě, že budete chtít využít své vlastní foto na průkazku/​občanku,​ atd., není problém. 
 +V případě zájmu, stavte se za ZŘ Kuboň (na lístečku uveďte své jméno a příjmení,​ třídu, zájem o ..., počet ks). 
 + 
 + 
 +---- 
 + 
 + 
 +**Astronomická olympiáda - kategorie EF - krajské kolo** 
 + 
 +Řeší se doma, odevzdá se do 20. března. 25.3. je prezenční kolo ve škole. 
 +Veškeré informace na https://​olympiada.astro.cz/​201819_krajske_zadani.html 
 +Další informace u Mgr. Blanka Vroblové
  
  
Řádek 13: Řádek 31:
 ☎ //558 412 479 ☎ //558 412 479
 // //
 +
 +******Dne 11.3. - bude zkrácená výuka, konec ve 12.20 hod (podpis v ID)!
 +****
 +
 +
 +
 +**Ročníkové testy budou probíhat 11.3. a 12.3.2019 ( viz ID)
 +
 +**
 +**
  
  
 ---- ----
 +
 +
 **Český jazyk** **Český jazyk**
 +
 +Od pondělí 4.3. zkouším každý den 3 žáky - ústní slohovou práce (úvaha)
 +
 +8.3. - knihovnická lekce v místní knihovně (knižní novinky)
  
  
  
-**Přírodopis** - +**Přírodopis** - Test **PŮDY** - 26. března :!:
  
  
  
-{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​100|}} ​ve čtvrtek 10. 1. 2019 - test - názvosloví uhlovodíků (Alkany, cykloalkany,​ Alkeny, Alkyny, aromatické uhlovodíky)+{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​100|}} ​
  
-**Zeměpis** - **písemka na práci s atlasem** (veškerá probraná témata) - čtvrtek 10. 1.+**Zeměpis** - písemné opakování (administrativní dělení států, mezinárodní organizace). ​**Noste si opět učebnice** :!:
  
 **Domácnost** -  **Domácnost** - 
Řádek 32: Řádek 66:
 **Německý jazyk** -  **Německý jazyk** - 
  
-**Fyzika** -   do **15. 2.** - odevzdat domácí laboratorní práci - Měření spotřeby energie+**Fyzika** -   naučit polovodiče!!!
 ===== 9. B ======  ​ ===== 9. B ======  ​
  
Řádek 40: Řádek 74:
  
 ---- ----
-**Přírodopis** - +**Přírodopis** - Test **PŮDY** - 25. března :!:
  
  
  
  
-{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​100|}} ​ve čtvrtek 10. 1. 2019 - test - názvosloví uhlovodíků (Alkany, cykloalkany,​ Alkeny, Alkyny, aromatické uhlovodíky)+{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​100|}} ​
  
 **Inf BV** - do složky vložit 5 čistých listů A4 **Inf BV** - do složky vložit 5 čistých listů A4
Řádek 52: Řádek 86:
  
 **Anglický jazyk - Lörinc** - would https://​www.englishclub.com/​grammar/​verbs-modal-would-quiz.htm **Anglický jazyk - Lörinc** - would https://​www.englishclub.com/​grammar/​verbs-modal-would-quiz.htm
 +  *Second Conditional https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​conditional-sentences/​type-2/​exercises , https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​conditional-sentences/​type-2/​exercises?​02 , https://​www.english-grammar.at/​online_exercises/​if-clauses/​if007-type2.htm 
 +  *Procvičování slovní zásoby https://​quizlet.com/​_61ljge 
 +  *Regions of England - vocabulary https://​quizlet.com/​_64tgpf 
 +  *Second Conditional https://​www.learnenglishfeelgood.com/​grammar-secondconditional2.html 
 +  *Verbs, nouns, adjectives https://​elt.oup.com/​student/​project/​level5/​unit03/​vocabulary/?​cc=cz&​selLanguage=cs 
 +  *WORK https://​learnenglishteens.britishcouncil.org/​skills/​listening/​elementary-a2-listening/​work
        
- **AJ - (Kročková)** -  učebnice str. 34  "A DANGEROUS WORLD SUPERVOLCANO" ​...umět číst a překládat ​+ slovíčka 3B + WB str. 26/ cv. 1, procvičujte:​ https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level5/?​cc=cz&​selLanguage=cs 8-O, https://​www.youtube.com/​watch?​v=u5k9ox_7Y4A, https://​www.helpforenglish.cz/article/​2006051701-podminkove-vety-uvod-a-prehled, https://​www.youtube.com/​watch?​v=AtV6h4g9eYw ​+ **AJ - (Kročková)** -  ​pondělí 25.3. testík slovíčka 4B,C,D + učebnice str. 50 - "Murder at the theatre" ​umět číst a překládat ​ ; ​procvičujte:​ https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level5/?​cc=cz&​selLanguage=cs ​ 
 +  * Frázová slovesa: ​https://​www.youtube.com/​watch?​v=p_WEXjuZn80, https://​www.youtube.com/watch?​v=WEDysnFnRjk, https://​www.youtube.com/​watch?​v=MSSvl5hcUZw, ​  
 +  * JOBS: - https://​quizlet.com/​259676503/​jobs-flash-cards/​
  
  
 **Německý jazyk** -  **Německý jazyk** - 
  
-**Zeměpis** - **písemka na práci s atlasem** (veškerá probraná témata) - čtvrtek 10. 1.+**Zeměpis** - písemné opakování (administrativní dělení států, mezinárodní organizace). ​**Noste si opět učebnice** :!:
  
  
-**Matematika** - písemné opakování lomených výrazů - **středa 12. 12.**písemné opakování objemů těles - **pátek 14. 12**.+**Matematika** - trénuj průběžně úlohy z přijímacích zkoušeksoustavy a slovní úlohy.
  
-**Fyzika** -   do **15. 2.** - odevzdat domácí laboratorní práci ​Měření spotřeby energie+**Fyzika** -   naučit polovodiče!!! 
 + 
 +**Dějepis** - kampaň #WeRemember {{:​stranky_trid:​img-0059.jpg?​200|}} {{:​stranky_trid:​img-0059.jpg?​linkonly|}} 
 +     ​*interaktivní mapa WW2 https://​www.abmc.gov/​sites/​default/​files/​interactive/​interactive_files/​WW2/​index.html 
 +     * 
 + 
 +**Pracovní činnosti** 
 + 
 +ovoce nebo zeleninu na salát dle vlastního receptu 
 +             
 +            ​
 ===== 9. C ======  ​ ===== 9. C ======  ​
 Třídní učitelka: **Mgr. Žaneta Konečná** Třídní učitelka: **Mgr. Žaneta Konečná**
Řádek 77: Řádek 128:
  
  
-{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​100|}} ​ve čtvrtek 10. 1. 2019 - test - názvosloví uhlovodíků (Alkany, cykloalkany,​ Alkeny, Alkyny, aromatické uhlovodíky)+{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​100|}} ​
  
 **Český jazyk** -  **Český jazyk** - 
Řádek 88: Řádek 139:
  
 **Anglický jazyk - Lörinc** - would https://​www.englishclub.com/​grammar/​verbs-modal-would-quiz.htm **Anglický jazyk - Lörinc** - would https://​www.englishclub.com/​grammar/​verbs-modal-would-quiz.htm
 +   ​*Second Conditional https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​conditional-sentences/​type-2/​exercises , https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​conditional-sentences/​type-2/​exercises?​02 , https://​www.english-grammar.at/​online_exercises/​if-clauses/​if007-type2.htm
 +   ​*Procvičování slovní zásoby Natural Disasters https://​quizlet.com/​_61ljge
 +   ​*Regions of England - vocabulary https://​quizlet.com/​_64tgpf
 +   ​*Second Conditional https://​www.learnenglishfeelgood.com/​grammar-secondconditional2.html
 +   ​*Verbs,​ nouns, adjectives https://​elt.oup.com/​student/​project/​level5/​unit03/​vocabulary/?​cc=cz&​selLanguage=cs
 +   *WORK https://​learnenglishteens.britishcouncil.org/​skills/​listening/​elementary-a2-listening/​work
 +
  
 **Německý jazyk** -  **Německý jazyk** - 
  
-**Zeměpis** - **písemka na práci s atlasem** ​(veškerá probraná témata- pátek 11. 1.+**Zeměpis** - písemné opakování ​(administrativní dělení států, mezinárodní organizace).
  
-**Přírodopis** - 3.1. test - nerosty - prvky, sulfidy, halogenidy+**Přírodopis** - 7.3. test - vnější geologické děje
  
  
 **Domácnost** -  **Domácnost** - 
  
-**Matematika** - písemné opakování lomených výrazů - **středa 12. 12.**, písemné opakování objemů těles ​- **pátek 14. 12**.+**Matematika**- ​trénuj průběžně úlohy z přijímacích zkoušek, soustavy a slovní úlohy 
 + 
 +**Fyzika** - Vypracovanou prezentaci na **Vesmír** odeslat na email nejpozději do 313. 2019 
 + 
 +**Pracovní činnosti** 
 + 
 +ovoce nebo zeleninu na salát dle vlastního receptu
  
-**Fyzika** - Termín odeslání referátu - **30. 11.** 
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/informace_pro_zaky_9._rocniku.1547470075.txt.gz · Poslední úprava: 2019/01/14 13:47 autor: jkrockova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki