Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:informace_pro_zaky_9._rocniku [2019/01/14 12:47]
jkrockova [9. B]
stranky_trid:informace_pro_zaky_9._rocniku [2019/06/13 10:15] (aktuální)
jkrockova [9. B]
Řádek 1: Řádek 1:
- ​====== 9. ročník ====== + ​====== 9. ročník ====
- +
-**Seminář z českého jazyka pro 9.ročník - **příští týden - spojení obou skupin** - 17.1.2019 !!!** +
- +
  
  
Řádek 13: Řádek 9:
 ☎ //558 412 479 ☎ //558 412 479
 // //
 +
  
  
 ---- ----
 +
 +
 **Český jazyk** **Český jazyk**
  
 +**Od pondělí 29.4.-** zkouším 2 žáky na povídání o přečtené knize !
  
  
-**Přírodopis** -  
  
 +**Přírodopis** - Test **ORGANISMY A PROSTŘEDÍ** - 18. června :!:
  
  
-{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​100|}} ve čtvrtek 10. 1. 2019 - test - názvosloví uhlovodíků (Alkany, cykloalkany,​ Alkeny, Alkyny, aromatické uhlovodíky) 
  
-**Zeměpis** - **písemka na práci s atlasem** (veškerá probraná témata) ​- čtvrtek ​101.+{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​100|}} Ve čtvrtek 23. 5. 2019 test - hormony - viz pracovní list 
 + 
 +**Zeměpis** - písemné opakování ​- čtvrtek ​305.
  
 **Domácnost** -  **Domácnost** - 
Řádek 32: Řádek 33:
 **Německý jazyk** -  **Německý jazyk** - 
  
-**Fyzika** -   do **152.** - odevzdat domácí laboratorní práci ​ření spotřeby energie+**Matematika** - :!: NOSIT KALKULAČKU,​ sešit, __rýsovací pomůcky_ 
 +  * 12. 6. - Závěrečná písemná práce - opakuj grafické řešení soustav, výpočet st. veličin - četnost, medián, modus, arit. průměr; čtení z grafů; finanční matematika - jednoduché úrokování  
 +   
 + 
 +     
 +**Fyzika** -   naučit prezentace!!! 
 + 
 +**PČ ( Reh )** - 126Práce na projektu - přinést pomůcky 
 + 
 +**OV** - projekt ​**pravidelné kontroly přinesených pomůcek**, materiálů,​ lepidla, nůžek, kreslících a psací potřeby 
 + 
 +**Společenská výchova** -  
 ===== 9. B ======  ​ ===== 9. B ======  ​
  
Řádek 40: Řádek 53:
  
 ---- ----
-**Přírodopis** - +**Přírodopis** - Test **ORGANISMY A PROSTŘEDÍ** - 17. června :!:
  
  
  
  
-{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​100|}} ​ve čtvrtek ​101. 2019 test - názvosloví uhlovodíků (Alkany, cykloalkany,​ Alkeny, Alkyny, aromatické uhlovodíky)+{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​100|}} ​Ve čtvrtek ​235. 2019 test - hormony - viz pracovní list 
  
 **Inf BV** - do složky vložit 5 čistých listů A4 **Inf BV** - do složky vložit 5 čistých listů A4
Řádek 52: Řádek 66:
  
 **Anglický jazyk - Lörinc** - would https://​www.englishclub.com/​grammar/​verbs-modal-would-quiz.htm **Anglický jazyk - Lörinc** - would https://​www.englishclub.com/​grammar/​verbs-modal-would-quiz.htm
 +  *Second Conditional https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​conditional-sentences/​type-2/​exercises , https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​conditional-sentences/​type-2/​exercises?​02 , https://​www.english-grammar.at/​online_exercises/​if-clauses/​if007-type2.htm 
 +  *Procvičování slovní zásoby https://​quizlet.com/​_61ljge 
 +  *Regions of England - vocabulary https://​quizlet.com/​_64tgpf 
 +  *Second Conditional https://​www.learnenglishfeelgood.com/​grammar-secondconditional2.html 
 +  *Verbs, nouns, adjectives https://​elt.oup.com/​student/​project/​level5/​unit03/​vocabulary/?​cc=cz&​selLanguage=cs 
 +  *WORK https://​learnenglishteens.britishcouncil.org/​skills/​listening/​elementary-a2-listening/​work 
 +  *UNIT 4 practice https://​elt.oup.com/​student/​project/​level5/​unit04/?​cc=cz&​selLanguage=cs 
 +  *MALÁ MATURITA - TÉMATA {{:​stranky_trid:​mala_maturita.docx|}} 
 +  *UNIT 4 TEST 2. 5. {{:​stranky_trid:​unit_4_test_revision.docx|}} 
 +  *Trpný rod https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​passive 
 +  *Travel vocabulary https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level5/​unit5/​vocabulary/​exercise2?​cc=cz&​selLanguage=cs 
 +  *Passive Voice - practice https://​elt.oup.com/​student/​project/​level5/​unit05/​grammar/?​cc=cz&​selLanguage=cs
        
- **AJ - (Kročková)** -  ​učebnice str. 34  "A DANGEROUS WORLD - SUPERVOLCANO"​ ...umět číst a překládat + slovíčka ​3B WB str. 26cv1, procvičujte:​ https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level5/?​cc=cz&​selLanguage=cs 8-O, https://www.youtube.com/watch?​v=u5k9ox_7Y4A, ​https://www.helpforenglish.cz/article/2006051701-podminkove-vety-uvod-a-prehled, ​https://​www.youtube.com/​watch?​v=AtV6h4g9eYw ​ + **AJ - (Kročková)** - Romeo and Juliet (umět slovíčka ​6D SB 74 - 75) + přezkoušení některých žáků; ​ https://www.helpforenglish.cz/​article/​2006080802-trpny-rod-the-passive ​ ; procvičujte:​ https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level5/?​cc=cz&​selLanguage=cs ​ 
 +    
 +  
 +  https://learnenglishkids.britishcouncil.org/​games/​wordshake 
 +  
 +    * https://​quizlet.com/328603851/​american-vs-british-english-flash-cards/​ 
 +   
 +    * https://quizlet.com/​218371124/​british-vs-american-english-flash-cards/​ 
 +    * passive voice: https://​quizlet.com/366331117/passive-voice-flash-cards/ 
 +    *  Nepravidelná slovesa: https://​quizlet.com/​291000301/​nepravidelna-slovesa-flash-cards/​  
 +    * https://​elt.oup.com/​student/​project/​level5/​unit05/​grammar/?​cc=cz&​selLanguage=cs 
 +    * Ukázka z filmu R and J: https://​www.youtube.com/​watch?​v=mu-lMzHSNNk 
 +    * https://​quizlet.com/​335670226/​act-1-characters-romeo-and-juliet-flash-cards/,​ 
 +    * https://​quizlet.com/​272780071/​romeo-and-juliet-final-review-flash-cards/ ​ 
 +    ​* ​
  
 **Německý jazyk** -  **Německý jazyk** - 
  
-**Zeměpis** - **písemka na práci s atlasem** (veškerá probraná témata) ​- čtvrtek ​101.+**Zeměpis** - písemné opakování ​- čtvrtek ​305.
  
 +**Fyzika** -   ​naučit prezentace!!!
  
-**Matematika** - písemné opakování lomených výrazů ​- **středa 1212.**, písemné opakování objemů těles ​**pátek 1412**.+**Dějepis** - kampaň #WeRemember {{:​stranky_trid:​img-0059.jpg?​200|}} {{:​stranky_trid:​img-0059.jpg?​linkonly|}} 
 +     *interaktivní mapa WW2 https://www.abmc.gov/​sites/​default/​files/​interactive/​interactive_files/​WW2/​index.html 
 +     *esej Zločiny komunismu ​do 56. 
 +     *test 5. 6. - Svět a ČSR po 2. svválce
  
-**Fyzika** -   ​do ​**15. 2.** - odevzdat domácí laboratorní práci - Měření spotřeby energie+**Pracovní činnosti** 
 + 
 + 
 +   
 +**Společenská výchova** -           ​
 ===== 9. C ======  ​ ===== 9. C ======  ​
 Třídní učitelka: **Mgr. Žaneta Konečná** Třídní učitelka: **Mgr. Žaneta Konečná**
Řádek 72: Řádek 118:
 **Třídnické záležitosti:​** **Třídnické záležitosti:​**
  
-  * +
  
 ---- ----
  
  
-{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​100|}} ​ve čtvrtek ​101. 2019 test - názvosloví uhlovodíků (Alkany, cykloalkany,​ Alkeny, Alkyny, aromatické uhlovodíky)+{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​100|}} ​Ve čtvrtek ​235. 2019 test - hormony - viz pracovní list 
 + 
  
 **Český jazyk** -  **Český jazyk** - 
Řádek 88: Řádek 136:
  
 **Anglický jazyk - Lörinc** - would https://​www.englishclub.com/​grammar/​verbs-modal-would-quiz.htm **Anglický jazyk - Lörinc** - would https://​www.englishclub.com/​grammar/​verbs-modal-would-quiz.htm
 +   ​*Second Conditional https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​conditional-sentences/​type-2/​exercises , https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​conditional-sentences/​type-2/​exercises?​02 , https://​www.english-grammar.at/​online_exercises/​if-clauses/​if007-type2.htm
 +   ​*Procvičování slovní zásoby Natural Disasters https://​quizlet.com/​_61ljge
 +   ​*Regions of England - vocabulary https://​quizlet.com/​_64tgpf
 +   ​*Second Conditional https://​www.learnenglishfeelgood.com/​grammar-secondconditional2.html
 +   ​*Verbs,​ nouns, adjectives https://​elt.oup.com/​student/​project/​level5/​unit03/​vocabulary/?​cc=cz&​selLanguage=cs
 +   *WORK https://​learnenglishteens.britishcouncil.org/​skills/​listening/​elementary-a2-listening/​work
 +   *UNIT 4 practice https://​elt.oup.com/​student/​project/​level5/​unit04/?​cc=cz&​selLanguage=cs
 +   ​*MALÉ MATURITY - TÉMATA {{:​stranky_trid:​mala_maturita.docx|}}
 +   *UNIT 4 TEST 2. 5. {{:​stranky_trid:​unit_4_test_revision.docx|}}
 +   ​*Trpný rod https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​passive
 +   ​*Travel vocabulary https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level5/​unit5/​vocabulary/​exercise2?​cc=cz&​selLanguage=cs
 +   ​*Passive Voice - practice https://​elt.oup.com/​student/​project/​level5/​unit05/​grammar/?​cc=cz&​selLanguage=cs
 +
  
 **Německý jazyk** -  **Německý jazyk** - 
  
-**Zeměpis** - **písemka na práci s atlasem** (veškerá probraná témata) ​- pátek ​111. +**Zeměpis** - písemné opakování ​- pátek ​315.
- +
-**Přírodopis** - 3.1. test - nerosty - prvky, sulfidy, halogenidy +
  
 +**Přírodopis** ​   16. 5. test geologické éry
 +            ​
 +                ​
 **Domácnost** -  **Domácnost** - 
  
-**Matematika** - písemné opakování lomených výrazů - **středa 12. 12.**, písemné opakování objemů těles - **pátek 14. 12**. 
  
-**Fyzika** - Termín odeslání referátu - **30. 11.**+**Pracovní činnosti** 
 + 
 +**Společenská výchova** 
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/informace_pro_zaky_9._rocniku.1547470075.txt.gz · Poslední úprava: 2019/01/14 12:47 autor: jkrockova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki