Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Both sides next revision
stranky_trid:informace_pro_zaky_9._rocniku [2019/09/03 18:38]
mkubonova
stranky_trid:informace_pro_zaky_9._rocniku [2019/12/09 14:36]
klyskova
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 9. ročník ==== ====== 9. ročník ====
  
 +**Volba povolání**
 +
 +**Všichni žáci 9. ročníku obdrželi Atlas školství - seznam všech škol Moravskoslezského kraje.**
 +
 +**Aktuální nabídka všech středních škol** v ČR: http://​www.infoabsolvent.cz/​
 +
 +Odkaz na obory, **podporované stipendii**:​ https://​www.msk.cz/​cz/​skolstvi/​krajska-stipendia-ve-skolnim-roce-2020-2021-135042/​
 +
 +
 +----
 +
 +:!: **Vp EV - odkaz na knihu k projektu ZELENÝ OSTROV** - http://​www.slunakov.cz/​wp-content/​uploads/​E-DUR/​zeleny_ostrov.pdf, ​
 +**odkaz na knihu k projektu ZLATÁ NIT**   - https://​www.slunakov.cz/​wp-content/​uploads/​E-DUR/​00_uvod.pdf
 +                                                         
 + 
 +
 +----
  
 ===== 9. A ======  ​ ===== 9. A ======  ​
 +Třídní učitelka: Mgr. Blanka Vroblová, ☎ 558 412 469, bvroblova@zsdobra.cz
  
 +----
 +**Třídní informace:​**
  
 +  * SCIO testování - 4. - 22. 11.
 +
 +----
 +
 +**Pracovní činnosti** - na první hodinu si doneste prosím sešit 520 nelinkovaný + obal. Psací a rýsovací potřeby.
 +
 +**Inf BV - skupina 9.A, 9.AB** - Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované
 +
 +**Přírodopis** - **Test na oxidy, uhličitany,​ křemičitany** - úterý 17. 12. :!:
 +
 +
 +**Chemie** ​ - 11. 12. - test redoxní reakce
 +
 +**Matematika** - 7. 11. čtvrtletní práce - lomený výraz, podobnost.
 +
 +**MFh** ​ - nosit sešit 420 + přihlásit na Logickou olympiádu do 30. 9.
 +
 +**Dějepis** ​   - po každém probraném období bude malé písemné opakování  ​
 ===== 9. B ======  ​ ===== 9. B ======  ​
-**Inf 9.BC skupina Kuboň** - doneste si do první hodiny Inf (10. 9.) - 1 ks složky (Eurosložka)5 ks obalů (průhledných)+Třídní učitelka: MgrKvětoslava Lysková☎ 558 412 471, klyskova@zsdobra.cz
  
 +
 +Informace pro rodiče a žáky:
 +
 +
 +  ​
 +**Dne 13.12. - Den otevřených dveří a vánoční jarmark - prosba o spolupráci na výrobě „vánočních výrobků“**  ​
 +  ​
 + 
 +
 +
 +
 +----
 +
 +**Inf BV - skupina 9.AB** - Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované
 +
 +**Zeměpis** ​
 +  * **DÚ: pracovní list:** globální problémy - vyplnit tabulku :!:
 +
 +**AJ (Vav)** ​
 +
 +  * **Nosit si do hodin dvojjazyčný slovník**
 +  * Slovní zásoba: https://​quizlet.com/​_70sdbv
 +  * Procvičování **Articles:​** https://​quizlet.com/​_7d8l7b
 +  * Procvičování:​ **will/​going to/might:** https://​quizlet.com/​_7hmr9v
 +  * Procvičování:​ **First Conditional:​**https://​quizlet.com/​_7kf8x0?​x=1qqt&​i=1wb5a1
 +  * **písemka:​** 1. kondicionál,​ nepravidelná slovesa
 +
 +
 +**Pracovní činnosti** - 
 +
 +**Přírodopis** - **Test na oxidy, uhličitany,​ křemičitany** - úterý 17. 12. :!:
 +
 +
 +**Chemie** ​ - redoxní reakce - test 9.12.
 +
 +
 +**Matematika** - 7. 11. čtvrtletní práce - lomený výraz, podobnost.
 +
 +**MFh** ​ - nosit sešit 420 + přihlásit na Logickou olympiádu do 30. 9.
 ===== 9. C ======  ​ ===== 9. C ======  ​
-**Inf 9.C skupina Kuboň** - doneste si do první hodiny Inf (10. 9.) 1 ks složky (Eurosložka)5 ks obalů (průhledných)+Třídní učitelka: Mgr. Radana Nohlová, ☎ 558 412 478, rnohlova@zsdobra.cz 
 + 
 +---- 
 +**M** - Pomůcky na rýsování ​pravítko s ryskou, pravítko, úhloměr, tužka č. 3, kružítko, kalkulačka 
 + 
 +- **7. 11. čtvrtletní práce** - uprav mnohočlen pomocí výrazů a vytýkání,​ lomený výraz - uveď podmínky, vypočítej hodnotu výrazu, zkrať, vynásobpodobnost trojúhelníků, měřítko mapy 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +Pro žáky se zájmem o matematiku uvádím odkaz na matematickou olympiádu kategorie Z9.  
 + 
 +http://​www.matematickaolympiada.cz/​media/​5434596/​z69.pdf 
 +http://​www.matematickaolympiada.cz/​media/​5435098/​info-zet.pdf 
 + 
 +**AJ (Vav)**  
 + 
 +  * Slovní zásoba: https://​quizlet.com/​_70sdbv 
 +  * Procvičování **Articles:​** https://​quizlet.com/​_7d8l7b 
 +  * Procvičování:​ **will/​going to/might:** https://​quizlet.com/​_7hmr9v 
 +  * Procvičování:​ **First Conditional:​**https://​quizlet.com/​_7kf8x0?​x=1qqt&​i=1wb5a1 
 +  
 + 
 + 
 +**Přírodopis** ​  12. 12. test - oxidy, uhličitany,​ křemičitany,​ sírany, fosforečnany 
 + 
 +**Chemie** ​ 11. 12. test - redoxní reakce 
 + 
 +**Zeměpis** 
 +- 12. 11. písemná práce - rasy, národy, jazyky, náboženství 
 + 
 + 
 +**MFh** ​ - nosit sešit 420 + přihlásit na Logickou olympiádu do 30. 9. 
 + 
 +**Výtvarná výchova** 
 + 
 +**9. 10. Připomínám první prezentaci referátů na umění 20. století - Secese, Fauvismus, Kubismus a Futurismus.** 
 +Nezapomeňte,​ že stěžejní je vyjádřit vlastní názor na dané období - podrobněji na papíru s informacemi umístěném ve třídě. 
 
/var/www/html/wiki/data/pages/stranky_trid/informace_pro_zaky_9._rocniku.txt · Poslední úprava: 2020/03/08 19:11 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki