Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Both sides next revision
stranky_trid:informace_pro_zaky_9._rocniku [2019/06/19 22:30]
lkubiena [9. C]
stranky_trid:informace_pro_zaky_9._rocniku [2019/12/07 19:10]
rnohlova [9. C]
Řádek 1: Řádek 1:
- ====== 9. ročník ====+====== 9. ročník ====
  
 +**Volba povolání**
  
-===== 9. A ====== ​  +**Všichni žáci 9. ročníku obdrželi Atlas školství - seznam všech škol Moravskoslezského kraje.**
- +
-**TU Mgr.Olga Kafonková +
-**+
  
-☎ //558 412 479 +**Aktuální nabídka všech středních škol** v ČR: http://www.infoabsolvent.cz/
-//+
  
 +Odkaz na obory, **podporované stipendii**:​ https://​www.msk.cz/​cz/​skolstvi/​krajska-stipendia-ve-skolnim-roce-2020-2021-135042/​
  
  
 ---- ----
  
 +:!: **Vp EV - odkaz na knihu k projektu ZELENÝ OSTROV** - http://​www.slunakov.cz/​wp-content/​uploads/​E-DUR/​zeleny_ostrov.pdf
  
-**Český jazyk** 
  
 +----
  
 +===== 9. A ======  ​
 +Třídní učitelka: Mgr. Blanka Vroblová, ☎ 558 412 469, bvroblova@zsdobra.cz
  
 +----
 +**Třídní informace:​**
  
 +  * SCIO testování - 4. - 22. 11.
  
 +----
  
 +**Pracovní činnosti** - na první hodinu si doneste prosím sešit 520 nelinkovaný + obal. Psací a rýsovací potřeby.
  
 +**Inf BV - skupina 9.A, 9.AB** - Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované
  
 +**Přírodopis** - **Opakujte na test PRVKY, SULFIDY, HALOGENIDY** :!:
  
-{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​100|}} Ve čtvrtek 23. 5. 2019 test - hormony - viz pracovní list 
  
 +**Chemie** ​ - 11. 12. - test redoxní reakce
  
 +**Matematika** - 7. 11. čtvrtletní práce - lomený výraz, podobnost.
  
-**Domácnost** - +**MFh**  nosit sešit 420 + přihlásit na Logickou olympiádu do 30. 9.
  
-**Německý jazyk** - +**Dějepis**    po každém probraném období bude malé písemné opakování ​  
 +===== 9. B ====== ​  
 +Třídní učitelka: Mgr. Květoslava Lysková, ☎ 558 412 471, klyskova@zsdobra.cz
  
-**Matematika** - 
-      
-**Fyzika** -   ​naučit prezentace!!! 
  
-**PČ ( Reh )** - 19. 6. Prezentace projektu+Informace pro rodiče a žáky:
  
-**OV** -  
  
-**Společenská výchova** +   
 +**Dne 13.12. - Den otevřených dveří a vánoční jarmark - prosba o spolupráci na výrobě „vánočních výrobků“**   
 +   
 + 
  
-===== 9. B ======  ​ 
- 
- 
-**TU Mgr. Blanka Vroblová** ☎ //558 412 469// 
  
  
 ---- ----
  
 +**Inf BV - skupina 9.AB** - Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované
  
 +**Zeměpis** ​
 +  * **DÚ: pracovní list:** globální problémy - vyplnit tabulku :!:
  
 +**AJ (Vav)** ​
  
 +  * **Nosit si do hodin dvojjazyčný slovník**
 +  * Slovní zásoba: https://​quizlet.com/​_70sdbv
 +  * Procvičování **Articles:​** https://​quizlet.com/​_7d8l7b
 +  * Procvičování:​ **will/​going to/might:** https://​quizlet.com/​_7hmr9v
 +  * Procvičování:​ **First Conditional:​**https://​quizlet.com/​_7kf8x0?​x=1qqt&​i=1wb5a1
 +  * **písemka:​** 1. kondicionál,​ nepravidelná slovesa
  
-{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​100|}} Ve čtvrtek 23. 5. 2019 test - hormony - viz pracovní list 
  
 +**Pracovní činnosti** - 
  
-**Inf BV** - do složky vložit 5 čistých listů A4+**Přírodopis** - **Opakujte na test PRVKY, SULFIDY, HALOGENIDY** :!:
  
-**OV**: ​ 
  
-**Anglický jazyk - Lörinc** - would https://​www.englishclub.com/​grammar/​verbs-modal-would-quiz.htm +**Chemie**  - redoxní reakce ​test 9.12.
-  *Second Conditional https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​conditional-sentences/​type-2/​exercises , https://www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​conditional-sentences/​type-2/​exercises?​02 , https://​www.english-grammar.at/​online_exercises/​if-clauses/​if007-type2.htm +
-  *Procvičování slovní zásoby https://​quizlet.com/​_61ljge +
-  *Regions of England - vocabulary https://​quizlet.com/​_64tgpf +
-  *Second Conditional https://​www.learnenglishfeelgood.com/​grammar-secondconditional2.html +
-  *Verbs, nouns, adjectives https://​elt.oup.com/​student/​project/​level5/​unit03/​vocabulary/?​cc=cz&​selLanguage=cs +
-  *WORK https://​learnenglishteens.britishcouncil.org/​skills/​listening/​elementary-a2-listening/​work +
-  *UNIT 4 practice https://​elt.oup.com/​student/​project/​level5/​unit04/?​cc=cz&​selLanguage=cs +
-  *MALÁ MATURITA - TÉMATA {{:​stranky_trid:​mala_maturita.docx|}} +
-  *UNIT 4 TEST 2. 5. {{:​stranky_trid:​unit_4_test_revision.docx|}} +
-  *Trpný rod https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​passive +
-  *Travel vocabulary https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level5/​unit5/​vocabulary/​exercise2?​cc=cz&​selLanguage=cs +
-  *Passive Voice - practice https://​elt.oup.com/​student/​project/​level5/​unit05/​grammar/?​cc=cz&​selLanguage=cs +
-  ​+
  
-**Německý jazyk** -  
  
 +**Matematika** - 7. 11. čtvrtletní práce - lomený výraz, podobnost.
  
- +**MFh**  nosit sešit 420 + přihlásit na Logickou olympiádu ​do 309.
-**Fyzika** -   naučit prezentace!!! +
- +
-**Dějepis** - kampaň #WeRemember {{:​stranky_trid:​img-0059.jpg?​200|}} {{:​stranky_trid:​img-0059.jpg?​linkonly|}} +
-     ​*interaktivní mapa WW2 https://​www.abmc.gov/​sites/​default/​files/​interactive/​interactive_files/​WW2/​index.html +
-     *esej Zločiny komunismu - do 56. +
-     *test 5. 6. - Svět a ČSR po 2. sv. válce +
- +
-**Pracovní činnosti** +
- +
- +
-   +
-**Společenská výchova** -           +
 ===== 9. C ======  ​ ===== 9. C ======  ​
-Třídní učitelka: ​**Mgr. Žaneta Konečná** +Třídní učitelka: Mgr. Radana Nohlová, ​☎ 558 412 478, rnohlova@zsdobra.cz
- +
-☎ 558 412 479  +
- +
-**Třídnické záležitosti:​** +
- +
  
 ---- ----
 +**M** - Pomůcky na rýsování - pravítko s ryskou, pravítko, úhloměr, tužka č. 3, kružítko, kalkulačka
  
- +- **711čtvrtletní práce** ​uprav mnohočlen pomocí výrazů a vytýkání,​ lomený výraz ​uveď podmínky, vypočítej hodnotu výrazu, zkrať, vynásob, podobnost trojúhelníků,​ měřítko mapy
-{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?100|}} Ve čtvrtek 235. 2019 test hormony ​viz pracovní list+
  
  
  
-**Český jazyk** -  
  
 +Pro žáky se zájmem o matematiku uvádím odkaz na matematickou olympiádu kategorie Z9. 
  
 +http://​www.matematickaolympiada.cz/​media/​5434596/​z69.pdf
 +http://​www.matematickaolympiada.cz/​media/​5435098/​info-zet.pdf
  
-**Inf BV** - do složky vložit 5 čistých listů A4+**AJ (Vav)** 
  
-**OV**: +  ​Slovní zásoba: https://​quizlet.com/​_70sdbv 
 +  ​Procvičování **Articles:​** https://​quizlet.com/​_7d8l7b 
 +  * Procvičování:​ **will/​going to/might:** https://​quizlet.com/​_7hmr9v 
 +  * Procvičování:​ **First Conditional:​**https://​quizlet.com/​_7kf8x0?​x=1qqt&​i=1wb5a1 
 + 
  
-**Anglický jazyk - Lörinc** - would https://​www.englishclub.com/​grammar/​verbs-modal-would-quiz.htm 
-   ​*Second Conditional https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​conditional-sentences/​type-2/​exercises , https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​conditional-sentences/​type-2/​exercises?​02 , https://​www.english-grammar.at/​online_exercises/​if-clauses/​if007-type2.htm 
-   ​*Procvičování slovní zásoby Natural Disasters https://​quizlet.com/​_61ljge 
-   ​*Regions of England - vocabulary https://​quizlet.com/​_64tgpf 
-   ​*Second Conditional https://​www.learnenglishfeelgood.com/​grammar-secondconditional2.html 
-   ​*Verbs,​ nouns, adjectives https://​elt.oup.com/​student/​project/​level5/​unit03/​vocabulary/?​cc=cz&​selLanguage=cs 
-   *WORK https://​learnenglishteens.britishcouncil.org/​skills/​listening/​elementary-a2-listening/​work 
-   *UNIT 4 practice https://​elt.oup.com/​student/​project/​level5/​unit04/?​cc=cz&​selLanguage=cs 
-   ​*MALÉ MATURITY - TÉMATA {{:​stranky_trid:​mala_maturita.docx|}} 
-   *UNIT 4 TEST 2. 5. {{:​stranky_trid:​unit_4_test_revision.docx|}} 
-   ​*Trpný rod https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​passive 
-   ​*Travel vocabulary https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level5/​unit5/​vocabulary/​exercise2?​cc=cz&​selLanguage=cs 
-   ​*Passive Voice - practice https://​elt.oup.com/​student/​project/​level5/​unit05/​grammar/?​cc=cz&​selLanguage=cs 
  
 +**Přírodopis** ​  12. 12. test - oxidy, uhličitany,​ křemičitany,​ sírany, fosforečnany
  
-**Německý jazyk** - +**Chemie**  11. 12. test redoxní reakce
  
 +**Zeměpis**
 +- 12. 11. písemná práce - rasy, národy, jazyky, náboženství
  
  
-**Přírodopis**    165test geologické éry +**MFh**  - nosit sešit 420 + přihlásit na Logickou olympiádu do 309.
-             +
-                 +
-**Domácnost** - +
  
 +**Výtvarná výchova**
  
-**Pracovní činnosti**+**9. 10. Připomínám první prezentaci referátů na umění 20. století - Secese, Fauvismus, Kubismus a Futurismus.** 
 +Nezapomeňte,​ že stěžejní je vyjádřit vlastní názor na dané období - podrobněji na papíru s informacemi umístěném ve třídě.
  
-**Společenská výchova** -  
 
/var/www/html/wiki/data/pages/stranky_trid/informace_pro_zaky_9._rocniku.txt · Poslední úprava: 2020/03/08 19:11 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki