9. ročník

Astronomická olympiáda - krajské kolo.

Skládá se z testu na internetu a pracovního listu. Odevzdání do 15.3. Veškeré informace u Mgr. Blanky Vroblové


Volba povolání

Všichni žáci 9. ročníku obdrželi Atlas školství - seznam všech škol Moravskoslezského kraje.

Aktuální nabídka všech středních škol v ČR: http://www.infoabsolvent.cz/

Odkaz na obory, podporované stipendii: https://www.msk.cz/cz/skolstvi/krajska-stipendia-ve-skolnim-roce-2020-2021-135042/

https://www.scania.com/cz/cs/home/experience-scania/working-at-scania/stipendium-scania.html


:!: Vp EV - odkaz na knihu k projektu ZELENÝ OSTROV - http://www.slunakov.cz/wp-content/uploads/E-DUR/zeleny_ostrov.pdf, odkaz na knihu k projektu ZLATÁ NIT - https://slunakov.cz/edur/


9. A

Třídní učitelka: Mgr. Blanka Vroblová, ☎ 558 412 469, bvroblova@zsdobra.cz


Třídní informace:

  • SCIO testování - 4. - 22. 11.

Pracovní činnosti - na první hodinu si doneste prosím sešit 520 nelinkovaný + obal. Psací a rýsovací potřeby.

Inf BV - skupina 9.A, 9.AB - Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný, ostatní mohou být linkované

Přírodopis - Test Geologické děje, sopečná činnost, zemětřesení a vyvřelé horniny - úterý 21. ledna :!:

Chemie - 11. 12. - test redoxní reakce

Matematika - Pololetní písemná práce - 14. 1. 2020 - lomený výraz, rovnice s neznámou ve jmenovateli, tělesa.

Dějepis - po každém probraném období bude malé písemné opakování

MFh - 13. 1. donést kreslící a psací potřeby

9. B

Třídní učitelka: Mgr. Květoslava Lysková, ☎ 558 412 471, klyskova@zsdobra.cz

Informace pro rodiče a žáky:

  • V ID je vlepena klasifikace za 2. čtvrtletí - podpis ZZ :!:
  • Třídní schůzky - 6. února - předání přihlášek a zápisových lístků - účast nutná, podpis ZZ :!:

Inf BV - skupina 9.AB - Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný, ostatní mohou být linkované

Zeměpis

  • DÚ: pracovní list: globální problémy - vyplnit tabulku :!:

AJ (Vav)

  • Nosit si do hodin dvojjazyčný slovník

Pracovní činnosti -

Přírodopis - Test Geologické děje, sopečná činnost, zemětřesení a vyvřelé horniny - úterý 21. ledna :!:

Inf MK - https://hourofcode.com/dance2019

Fyzika - Pololetní opakování - 9. 1. 2020 - elektromagnetické jevy, střídavý proud.

Matematika - Pololetní písemná práce - 14. 1. 2020 - lomený výraz, rovnice s neznámou ve jmenovateli, tělesa.

MFh - 13. 1. donést kreslící a psací potřeby

9. C

Třídní učitelka: Mgr. Radana Nohlová, ☎ 558 412 478, rnohlova@zsdobra.cz


M - Pomůcky na rýsování - pravítko s ryskou, pravítko, úhloměr, tužka č. 3, kružítko, kalkulačka

- Pololetní písemná práce 14.1.2020 - Lomené výrazy, objem, povrch jehlanu, válce, koule

https://www.priklady.com/sk/index.php/algebraicke-vyrazy-a-mnohocleny/vyrazy-so-zlomkami-urcovanie-podmienok

https://khanovaskola.cz/blok/50/423-lomene-vyrazy?gclid=EAIaIQobChMI0avQmNqn2gIVCxQbCh3uCgVmEAAYASAAEgI2hvD_BwE

Pro žáky se zájmem o matematiku uvádím odkaz na matematickou olympiádu kategorie Z9.

http://www.matematickaolympiada.cz/media/5434596/z69.pdf http://www.matematickaolympiada.cz/media/5435098/info-zet.pdf

AJ (Vav)

Inf MK - https://hourofcode.com/dance2019

Přírodopis 9. 1. test vnitřní geologické děje

Chemie 11. 12. test - redoxní reakce

Zeměpis

Výtvarná výchova

9. 10. Připomínám první prezentaci referátů na umění 20. století - Secese, Fauvismus, Kubismus a Futurismus. Nezapomeňte, že stěžejní je vyjádřit vlastní názor na dané období - podrobněji na papíru s informacemi umístěném ve třídě.

MFh - 13. 1. donést kreslící a psací potřeby

 
/var/www/html/wiki/data/pages/stranky_trid/informace_pro_zaky_9._rocniku.txt · Poslední úprava: 2020/01/16 06:35 autor: bvroblova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki