9. ročník

Malé maturity - okruhy matematika male_maturity_-_okruhy_m.doc, okruhy Čj

Astronomická olympiáda - krajské kolo.

Skládá se z testu na internetu a pracovního listu. Odevzdání do 15.3. Veškeré informace u Mgr. Blanky Vroblové


:!: Vp EV - odkaz na knihu k projektu ZELENÝ OSTROV - http://www.slunakov.cz/wp-content/uploads/E-DUR/zeleny_ostrov.pdf, odkaz na knihu k projektu ZLATÁ NIT - https://slunakov.cz/edur/


9. A

Třídní učitelka: Mgr. Blanka Vroblová, ☎ 558 412 469, bvroblova@zsdobra.cz


Třídní informace:


Pracovní činnosti - na úterý 10. 3. donést špejle a lepidlo - sk. p. uč. Nohla

Inf BV - skupina 9.A, 9.AB - Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný, ostatní mohou být linkované

Přírodopis - Test na usazené a přeměněné horniny - v pátek 13. března :!: UČIVO: Půdy - str. 80-82.

Chemie 19. 2. test - ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově vyráběná paliva

Matematika

Dějepis - po každém probraném období bude malé písemné opakování - v pondělí 2.3. velké opakování 2. světové války

MFh

9. B

Třídní učitelka: Mgr. Květoslava Lysková, ☎ 558 412 471, klyskova@zsdobra.cz

Informace pro rodiče a žáky:

  • Podpis v ID - ŘEDITELSKÉ VOLNO v pondělí 30. března. Ten, kdo nebyl ve škole viz webové stránky školy :!:

Inf BV - skupina 9.AB - Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný, ostatní mohou být linkované

Zeměpis

  • DÚ: pracovní list: globální problémy - vyplnit tabulku :!:

AJ (Vav)

  • Nosit si do hodin dvojjazyčný slovník

Pracovní činnosti - na úterý 10. 3. donést špejle a lepidlo - sk. p. uč. Nohla

Přírodopis - Test na usazené a přeměněné horniny - v úterý 10. března :!: UČIVO: Půdy - str. 80-82.

Inf MK - https://hourofcode.com/dance2019

Fyzika -

Chemie - 20. 2. test - ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově vyráběná paliva

Matematika -

MFh -

9. C

Třídní učitelka: Mgr. Radana Nohlová, ☎ 558 412 478, rnohlova@zsdobra.cz


M - Pomůcky na rýsování - pravítko s ryskou, pravítko, úhloměr, tužka č. 3, kružítko, kalkulačka

https://www.priklady.com/sk/index.php/algebraicke-vyrazy-a-mnohocleny/vyrazy-so-zlomkami-urcovanie-podmienok

https://khanovaskola.cz/blok/50/423-lomene-vyrazy?gclid=EAIaIQobChMI0avQmNqn2gIVCxQbCh3uCgVmEAAYASAAEgI2hvD_BwE

AJ (Vav)

Aj (Vranay)

https://quizlet.com/_81etnq?x=1jqt&i=1wb5iu

https://quizlet.com/_81lwyq?x=1jqt&i=1wb5iu

Inf MK - https://hourofcode.com/dance2019

Chemie 19. 2. test - ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově vyráběná paliva

Zeměpis

Výtvarná výchova

MFh

 
/var/www/html/wiki/data/pages/stranky_trid/informace_pro_zaky_9._rocniku.txt · Poslední úprava: 2020/03/08 19:11 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki