Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:informace_pro_zaky_8._rocniku [2020/01/16 10:04]
hvavrusova [8.A]
stranky_trid:informace_pro_zaky_8._rocniku [2020/03/10 15:22] (aktuální)
vvranay
Řádek 10: Řádek 10:
  
  
-:​!:​**Seminář z matematiky pro 8. ročník** probíhá každou ​středu od 13:30 do 14:15.+:​!:​**Seminář z matematiky pro 8. ročník ​(středa od 13:30 do 14:15)- __2. pololetí__** zatím neprobíhá z důvodu malého zájmu, další info a přihlášky Mgr. D. Pohludková.
  
  
Řádek 31: Řádek 31:
 **Třídnické informace:​** **Třídnické informace:​**
    
-  * +  * Podpis v ID: ředitelské volno 
 +  * 20,- ZOO, kdo ještě nedonesl
   ​   ​
  
Řádek 39: Řádek 40:
 **Informace pro žáky:** **Informace pro žáky:**
  
-  * + 
  
 ---- ----
Řádek 47: Řádek 48:
  
   * nosit na hodiny M-F tabulky   * nosit na hodiny M-F tabulky
-  * http://www.uceninenimuceni.cz/matematika-1/​matematicky-pomocnik/algebra/​mnohocleny +  * **písemka:​**  
- +  * **procvičování:​** https://www.youtube.com/​watch?​v=iL6awqCDvEU (rovnice pro začátečníky) 
 +  * https://​www.matematikaza1.cz/linearni-rovnice-priklady/
  
  
Řádek 55: Řádek 56:
  
   * **Nosit si do hodin dvojjazyčný slovník**   * **Nosit si do hodin dvojjazyčný slovník**
-  * Procvičování:​ **Parts of the body:** https://​quizlet.com/​_7p3de4?​x=1qqt&​i=1wb5a1 +  ​* **Procvičování:​**  ​
-  * **Relative clauses:** https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​relative-clauses/​exercises?​02 ​ https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​exercises/​pronouns/​relative_pronouns.htm ​ https://​quizlet.com/​318485362/​relative-clauses-flash-cards/​ +
   * **písemka:​** ​   * **písemka:​** ​
  
  
- +{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​nolink&​100|}} ​ve čtvrtek 123. test - chemická vazba, typy  ​chemické ​vazby, elektronegativita,​ iontové sloučeniny,​ kationt, aniont.
-{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​nolink&​100|}} ​v úterý 1412020 test od Atomu + chemické ​prvky+
  
 **Zeměpis** **Zeměpis**
  
   * Plastová šablona - obrysová mapa ČR    * Plastová šablona - obrysová mapa ČR 
-  * procvičování: ​pohoří a nejvyšší hory: https://slideplayer.cz/slide/2722123+  * procvičování: ​kraje ČR https://online.seterra.com/cs/vgp/3088 
-  * **zkoušení:** orientace na mapě povrch ​vodstvo ČR - dokončení ​zkoušení - leden +  * **písemka:** 9.3. kraje krajská města 
-  * **písemka:​**  +  * dokončení ​mapy: "3D obrázky",​ lepící páska, lepidlo, případně tavná pistole 
-  ​+  * prezentace projektu Průmysl (2.3.)
  
-**Inf 8.A skupina Kuboň** ​Umět SW - test 15. 1.+◾ forma prezentace: celkem ​8-10 minut mluvený projev (každý ze skupiny zpaměti)+ zápis pro spolužáky
  
 +  ​
  
 +**Inf 8.A skupina Kuboň** - Umět Excel - Vzorce - operace +, -, /, *, průměr, min, max. 11. 3.: test na vzorce
  
-**Přírodopis** - **Test PRIMÁTI, ETOLOGIE** - v úterý 21. ledna :!: 
  
 +**Přírodopis** - **Svalová a kosterní soustava** - test - ten, kdo nepsal :!: **UČIVO:** oběhová soustava, mízní soustava, dýchací soustava, trávicí soustava - str. 69-80.
  
  
-**Dějepis** -  Vždy po probrání určitého období - malé písemné opakování.+**Dějepis** -  Vždy po probrání určitého ​historického ​období - malé písemné opakování.od 4.3. referáty  
 +Úkoly pro chybějící žáky :připravit si zadaný referát,​opakovat rok 1848, pročíst v učebnici a udělat do sešitu zápis z oranžové učebnice str. 64-67 
 +  
 +**Pracovní činnosti** ​
  
  
Řádek 89: Řádek 92:
 ☎ 558 412 471  e-mail: dkalnikova@zsdobra.cz ​ ☎ 558 412 471  e-mail: dkalnikova@zsdobra.cz ​
  
-:!: **zástup** po dobu nepřítomnosti:​ Mgr. Dagmar Pohludková,​ ☎ 558 412 469, e-mail: dpohludkova@zsdobra.cz 
  
 ---- ----
Řádek 101: Řádek 103:
  
  
-{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​nolink&​100|}} ​v úterý 141. 2020 test od Atomu + chemické ​prvky +{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​nolink&​100|}} ​ve čtvrtek 123. 2020 test - chemická vazba, typy chemické ​vazby, elektronegativita,​ iontové sloučeniny,​ kationt, aniont.
  
  
 **M**  **M** 
-  * **čtvrtletní práce** viz sešit +  * Probrané učivo ​**Výrazy str. 19-28** 
-  * DÚ na leden předložit písemné procvičování výrazů a Pythagorovy věty na čtvrtletní práci (zadání dle svého výběru, na samostatný list, celkový rozsah A4) +  * Začínáme **Rovnice str. 30-31** 
-  * https://​www.onlinecviceni.cz/exc/​list_topic_mat2.php  +  * [[https://​www.youtube.com/watch?​v=iL6awqCDvEU]] - řešení rovnic pro začátečníky 
-  * https://​www.onlinecviceni.cz/​exc/​pub_list_exc.php?​action=show&​search_mode=chapter&​class=8&​subject=Matematika&​search1=03.+Mnoho%C4%8Dleny#​selid +  * Procvičovat především výpočty s výrazy a desetinnými čísly, zlomky, celými, smíšenými čísly, viz také prac. list (rozdán už v prosinci, založen v sešitě)
-  * http://​old.zsdobrichovice.cz/​ukoly/​matika/​testy/​testy.php?​go=blank ... 8.ročník, výrazy, Pythagorova věta+  * [[https://​www.onlinecviceni.cz/​exc/​list_topic_mat2.php]] 
   * [[https://​dum.rvp.cz/​materialy/​vyrazy-scitani-a-odcitani.html]] .... (snímek 16 - 27, stačí zobrazit náhled)   * [[https://​dum.rvp.cz/​materialy/​vyrazy-scitani-a-odcitani.html]] .... (snímek 16 - 27, stačí zobrazit náhled)
-  ​+  ​* [[http://​old.zsdobrichovice.cz/​ukoly/​matika/​testy/​testy.php?​go=blank]] ​
  
 **Inf BV - skupina 8.B, 8.BC** ​ **Inf BV - skupina 8.B, 8.BC** ​
Řádek 121: Řádek 122:
  
  
-**Přírodopis** - **Test PRIMÁTI, ETOLOGIE** - v pondělí 20. ledna :!:+**Přírodopis** - **Svalová a kosterní soustava** - test - ten, kdo nepsal ​:!: **UČIVO:** oběhová soustava, mízní soustava, dýchací soustava, trávicí soustava - str. 69-80.
  
  
Řádek 127: Řádek 128:
 **AJ (Vranay)** ​ **AJ (Vranay)** ​
  
-  * čtvrtek 16ledna pololetní test +  * https://​quizlet.com/​_81etnq?​x=1jqt&​i=1wb5iu 
 +  * Učivo pro chybějící žáky: Unit 4 - Adjectives s koncovkou ed/ing, there is/are V+ing. Ve workbooku od stránky 36 až po stránku 39.
  
 +**Pracovní činnosti** Ve středu 4. 3. 2020 . skupina p. uč. Nohla - vaření - viz domluva
  
  
 + 
  
  
 ===== 8.C =====  ===== 8.C ===== 
  
-**Třídní učitelka:** Mgr. Vojtěch Vranay+**Třídní učitel:** Mgr. Vojtěch Vranay
  
 ☎ 558 412 465  ​ ☎ 558 412 465  ​
Řádek 145: Řádek 148:
 **Třídnické věci** ​ **Třídnické věci** ​
  
-Průběžné známky ​- podpis ​s datem v ID+Ředitelské volno - podpis v ID
  
-{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​nolink&​100|}} ​v úterý 1412020 test od Atomu + chemické ​prvky+{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​nolink&​100|}} ​ve čtvrtek 123. test - chemická vazba, druhy chemické ​vazby, elektronegativita,​ iontové sloučeniny,​ kationt, aniont.
  
  
 +**Český jazyk**
  
  
-**Český jazyk** 
- 
-Od 25.11.2019 - zkouším povídání o přečtené knize !!! 
  
  
Řádek 166: Řádek 167:
  
 **F** **F**
-  * Každou hodinu možnost krátkého testu na probrané učivo. ​+  * 12.3. přineste **hotový plakát**, budete připravovat prezentaci ve skupině 
 +  * 16.3. **začínají prezentace**, ​Každou hodinu možnost krátkého testu na probrané učivo. ​
   * Znát převody mili-, centi-, deci-, hekto-, kilo-, mega-, giga- (viz sešit, příp. Tabulky)   * Znát převody mili-, centi-, deci-, hekto-, kilo-, mega-, giga- (viz sešit, příp. Tabulky)
 +  * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=TD-581sS11w]] - radioaktivita
 +  * [[https://​www.cez.cz/​edee/​content/​microsites/​nuklearni/​obsah.htm]]
 +  * [[https://​www.vascak.cz/​data/​android/​physicsatschool/​template.php?​s=jadro_reakce&​amp;​l=cz]]
 +  * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=17iUUmgfGSM]]
  
   ​   ​
  
-**Přírodopis** - 91. test kopytníci, primáti / plakát chov domácího zvířete+**Přírodopis** - 202. test - kosterní soustava
  
 **Výtvarná výchova** **Výtvarná výchova**
Řádek 179: Řádek 185:
  
  
-**MATEMATIKA**+Nezapomínat dopisovat učivo, vypracovávat domácí práce, sešit je průběžně kontrolován!!!
  
  
-Ke zvládnutí ​iva Druhé mocniny ​odmocniny (nově) je třeba procvičovat:+**Dějepis** - Vždy po probrání určitého historického období - malé písemné opakování.od 4.3. referáty Úkoly pro chybějící žáky :připravit si zadaný referát,​opakovat rok 1848, pročíst v ebnici ​udělat do sešitu zápis z oranžové učebnice str. 64-67
  
-http://​old.zsdobrichovice.cz/​ukoly/​matika/​testy/​testy.php?​go=blank 
-Na stránce vybrat vlevo Testy pro 8. ročník a projít si 
  
-a) Druhá mocnina 2+**Pracovní činnosti** - Ve středu 4. 3. 2020 . skupina p. uč. Nohla - vaření - viz domluva
  
-b) Mocnina a odmocnina ​odhady ​+**Matematika** 
 +procvičovat rovnice na https://​www.umimematiku.cz/​cviceni-reseni-linearni-rovnice
  
-c) Druhá mocnina ​zpaměti+v pátek 6. 3.  písemka na vzorce ​mnohočleny
  
-d) Druhá odmocnina zpaměti +**Zeměpis** 
- +  * Kraje ČR - ve dvojici si připravit jedno zajímavé místo, osobnost, událost, výrobek,... o daném krajiPrezentace před třídou (5 až 10 minut, zpaměti)Dvojice budou chodit v následujícím pořadíKonkrétnější informace dostane po návratu do školy.  
-a další: +  * 1 - Praha - Bednárová,​ Zícha (už se domlouvají,​ o čem budou prezentovat) 
- +  * 2 - Středočeský - BerekTvarůžková 
-https://www.onlinecviceni.cz/​exc/​pub_list_exc.php?​action=show&​class=8&​subject=Matematika&​search1=01.+Druh%C3%A1+mocnina#​selid +  * 3 - Jihočeský - Cudziková, Tararíková 
-https://www.zshavl.cz/​cvicne_testy/​druha_mocnina/​druhamocnina_procvicovani.htm +  * 4 - Plzeňský - Dohnal, Štěrbová 
- +  * 5 - Karlovarský - Foldýnová,​ Škripková 
-Nezapomínat dopisovat ​ivovypracovávat domácí práce, sešit je průžně kontrolován!!!+  * 6 - Ústecký - Galla, Stuchlíková 
 +  * 7 - Liberecký - Gongol, Skotnica 
 +  * 8 - Královehradecký - Greszczuková,​ Plošková 
 +  * 9 - Pardubický - Houzarová, Petroš 
 +  * 10 - Vysočina - Chrobák D., Pantlíková 
 +  * 11 - Jihomoravský - Chrobák F., Mikoláš 
 +  * 12 - Olomoucký - Chromuláková,​ Křibík 
 +  * 13 - Zlínský - Kočvarová,​ Kotas 
 +  * 14 - Moravskoslezský - Jandek, Králíková
  
-7.11. čtvrtletní práce 
  
-**Dějepis** -  vždy po probrání určitého období - malé písemné opakování. 
  
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/informace_pro_zaky_8._rocniku.1579165471.txt.gz · Poslední úprava: 2020/01/16 10:04 autor: hvavrusova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki