Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
stranky_trid:informace_pro_zaky_8._rocniku [2019/06/29 05:21]
klyskova [8.B]
stranky_trid:informace_pro_zaky_8._rocniku [2019/07/08 17:09] (aktuální)
mkubonova
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 8. ročník ===== ====== 8. ročník =====
  
- 
- 
- 
- 
-**Astronomická olympiáda - kategorie EF - krajské kolo** 
- 
-Řeší se doma, odevzdá se do 20. března. 25.3. je prezenční kolo ve škole. 
-Veškeré informace na https://​olympiada.astro.cz/​201819_krajske_zadani.html 
-Další informace u Mgr. Blanka Vroblové 
 ===== 8.A =====  ===== 8.A ===== 
-**Třídní učitel: Mgr. Jan Lörinc, ☎ 558 412 465** 
- 
-6. 6. Exkurze na úřad práce - sraz před školou v 6:50, odjezd z vlakového nádraží v 7:12, učíme se až 5. vyučovací hodinu 
- 
-**Tepláková mafie v parku** {{:​stranky_trid:​img_20181012_093921.jpg?​nolink&​300|}}{{:​stranky_trid:​img_20181012_093921.jpg?​linkonly|}} 
- 
-** 
-** 
- 
- 
- 
-**Český jazyk** -  
-  *Souvětí souřadné a podřadné https://​www.skolasnadhledem.cz/​game/​603 , https://​www.skolasnadhledem.cz/​game/​852 
-  *Literatura klasicismu - Moliére (Lakomec, ukázka) https://​www.youtube.com/​watch?​v=3_GRfqYLm3o , La Fontaine https://​cs.wikisource.org/​wiki/​Čtrnáctero_bájek_Lafontainových/​Vlk_a_jehně , http://​www.cesky-jazyk.cz/​citanka/​johann-wolfgang-goethe/​kral-duchu.html#​axzz5juorBJPm 
-  *Významové poměry mezi HV https://​www.pravopisne.cz/​2014/​09/​test-pomery-mezi-vetami-hlavnimi-10/​ , https://​www.pravopisne.cz/​2012/​03/​test-druhy-vedlejsich-vet-a-pomery-mezi-vetami-hlavnimi/​ , do sešitu http://​skolaposkole.cz/​cesky-jazyk/​vetny-rozbor/​pomery-mezi-hlavnimi-vetami ,  
-  *Významové poměry mezi HV - spojovací výrazy https://​quizlet.com/​_4o3sws 
-  *Čtení s porozuměním https://​www.umimecesky.cz/​porozumeni#​ps955 
-  *Toman a lesní panna http://​www.cesky-jazyk.cz/​citanka/​frantisek-ladislav-celakovsky/​toman-a-lesni-panna-ohlas-pisni-ceskych.html#​axzz5m5NQnWQx 
-  *Významové poměry mezi VČ https://​www.skolasnadhledem.cz/​game/​601 
-  *Nářečí - brněnské https://​www.youtube.com/​watch?​v=qpLucNoAqxk , slovácké https://​www.youtube.com/​watch?​v=k3z3nj-bW90 , hanácké https://​www.youtube.com/​watch?​v=LwUdh6epI7o 
-  *Závěrečná písemná práce - podklady {{:​stranky_trid:​zav_pis_pr_8a.docx|}} 
-  *Závěrečná písemná páce - online procvičování {{:​stranky_trid:​zaverecna_proverka_procvicovani.docx|}} 
- 
- 
- 
-**Anglický jazyk - Lörinc** ​ 
- 
-   * Passive https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​passive 
-   * Passive Voice https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level4/​unit5/​grammar/?​cc=cz&​selLanguage=cs 
-   * Orphan Bears ♥ https://​www.youtube.com/​watch?​v=zWiwYC8_kaA 
-   * UNIT 5 TEST - středa 5. 6. - 1. Passive Voice, 2. Vocabulary UNIT 5, 3. Comprehension (Text) 
-   * Passive Voice https://​www.umimeanglicky.cz/​cviceni-passives 
-  ​ 
- 
-**Přírodopis** ​ -  
- 
-**Chemie** ​ - 10.6. možnost opravného testu - hydroxidy, kyseliny, halogenidy - názvosloví + teorie 
-            ​ 
- 
- 
- 
-**Fyzika** ​ - učit se elektrický proud, účinky a vedení el. proudu, el. napětí, el. odpor 
- 
-**Německý jazyk - Konečná** -  ​ 
- 
-**Dějepis** - kolonialismus - mapa Afriky https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Colonisation_of_Africa#/​media/​File:​Colonial_Africa_1913_map.svg,​ text http://​www.davidmikolas.cz/​dejepis/​texty/​devitka/​9_rocnik-kolonialismus.pdf,​ příchod Evropanů do Afriky podle ústního podání původních obyvatel https://​ucebnice.fraus.cz/​file/​edee/​eshop/​ucebnice/​nahledy/​3579/​dejepis-8-uc_94-95.pdf,​ Berlínská konference 1885 http://​www.dejepis.com/​ucebnice/​mezinarodni-situace-na-prelomu-19-a-20-stoleti/​ 
- 
  
  
 ===== 8.B =====  ===== 8.B ===== 
-**Třídní učitelka:​** Mgr. Květoslava Lysková, e-mail klyskova@zsdobra.cz,​ ☎ 558 412 471 
- 
-**Informace pro zákonné zástupce a žáky**: 
- 
- 
- 
-  * **Přeji svým žákům i rodičům krásné, pohodové prázdniny plné nových zážitků** :-P  
- 
- 
----- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
  
  
 ===== 8.C =====  ===== 8.C ===== 
-Třídní učitelka: Mgr. Radana Nohlová, ☎ 558 412 478, rnohlova@zsdobra.cz 
- 
-Dne **20.6. 2019** projekt **"Den s rodilým mluvčím"​** - odevzdání podepsaných informačních lístků v pondělí 17.6. Mgr. Hana Vavrušová 
- 
----- 
- 
-**Český jazyk** - 
-    *Nářečí - brněnské https://​www.youtube.com/​watch?​v=qpLucNoAqxk , slovácké https://​www.youtube.com/​watch?​v=k3z3nj-bW90 , hanácké https://​www.youtube.com/​watch?​v=LwUdh6epI7o 
- 
- 
- 
-**Anglický jazyk - Lörinc** -  
- 
-   * Passive Voice https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level4/​unit5/​grammar/?​cc=cz&​selLanguage=cs 
-   * Passive https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​passive 
-   * UNIT 5 TEST - čtvrtek 6. 6. - 1. Passive Voice, 2. Vocabulary UNIT 5, 3. Comprehension (Text) 
-   * Passive Voice https://​www.umimeanglicky.cz/​cviceni-passives 
-   * Vocabulary 6A https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level4/​unit6/​vocabulary/?​cc=cz&​selLanguage=cs 
-   * Phrasal Verbs https://​quizlet.com/​_6sb9i4 
- 
-**Přírodopis** -  
- 
-**Chemie** ​    ​- ​ 10.6. možnost opravného testu - halogenidy, hydroxidy, kyseliny - názvosloví + teorie 
- 
-  
-**Německý jazyk - Konečná** -  ​ 
- 
-**Matematika** ​ - 16. 4. písemná práce 3. čtvrtletí - mnohočleny - úpravy, vytýkání,​ vzorce, rovnice, množiny bodů dané vlastnosti, válec - povrch, objem 
- 
- 
- 
 
/var/www/html/wiki/data/pages/stranky_trid/informace_pro_zaky_8._rocniku.txt · Poslední úprava: 2019/07/08 17:09 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki