Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:informace_pro_zaky_8._rocniku [2019/05/17 09:21]
bvroblova [8.A]
stranky_trid:informace_pro_zaky_8._rocniku [2019/07/08 17:09] (aktuální)
mkubonova
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 8. ročník ===== ====== 8. ročník =====
  
- 
- 
- 
- 
-**Astronomická olympiáda - kategorie EF - krajské kolo** 
- 
-Řeší se doma, odevzdá se do 20. března. 25.3. je prezenční kolo ve škole. 
-Veškeré informace na https://​olympiada.astro.cz/​201819_krajske_zadani.html 
-Další informace u Mgr. Blanka Vroblové 
 ===== 8.A =====  ===== 8.A ===== 
-**Třídní učitel: Mgr. Jan Lörinc, ☎ 558 412 465** 
- 
-Třídní projekt Osa věků {{:​stranky_trid:​osa_veku.docx|}} 
- 
-**Tepláková mafie v parku** {{:​stranky_trid:​img_20181012_093921.jpg?​nolink&​300|}}{{:​stranky_trid:​img_20181012_093921.jpg?​linkonly|}} 
- 
-** 
-** 
- 
- 
- 
-**Český jazyk** -  
-  *Souvětí souřadné a podřadné https://​www.skolasnadhledem.cz/​game/​603 , https://​www.skolasnadhledem.cz/​game/​852 
-  *Literatura klasicismu - Moliére (Lakomec, ukázka) https://​www.youtube.com/​watch?​v=3_GRfqYLm3o , La Fontaine https://​cs.wikisource.org/​wiki/​Čtrnáctero_bájek_Lafontainových/​Vlk_a_jehně , http://​www.cesky-jazyk.cz/​citanka/​johann-wolfgang-goethe/​kral-duchu.html#​axzz5juorBJPm 
-  *Významové poměry mezi HV https://​www.pravopisne.cz/​2014/​09/​test-pomery-mezi-vetami-hlavnimi-10/​ , https://​www.pravopisne.cz/​2012/​03/​test-druhy-vedlejsich-vet-a-pomery-mezi-vetami-hlavnimi/​ , do sešitu http://​skolaposkole.cz/​cesky-jazyk/​vetny-rozbor/​pomery-mezi-hlavnimi-vetami ,  
-  *Významové poměry mezi HV - spojovací výrazy https://​quizlet.com/​_4o3sws 
-  *Čtení s porozuměním https://​www.umimecesky.cz/​porozumeni#​ps955 
-  *Toman a lesní panna http://​www.cesky-jazyk.cz/​citanka/​frantisek-ladislav-celakovsky/​toman-a-lesni-panna-ohlas-pisni-ceskych.html#​axzz5m5NQnWQx 
-  *Významové poměry mezi VČ https://​www.skolasnadhledem.cz/​game/​601 
-  *Nářečí - brněnské https://​www.youtube.com/​watch?​v=qpLucNoAqxk , slovácké https://​www.youtube.com/​watch?​v=k3z3nj-bW90 , hanácké https://​www.youtube.com/​watch?​v=LwUdh6epI7o 
- 
- 
-**Občanská výchova** - **písemka** (vše od státního rozpočtu) - úterý 14. 5. 
- 
-**Zeměpis** - **písemné opakování** probraných krajů II (pátek 17. 5.). 
- 
-**Anglický jazyk - Lörinc** ​ 
- 
-   * Passive https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​passive 
-   * Passive Voice https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level4/​unit5/​grammar/?​cc=cz&​selLanguage=cs 
-   * Orphan Bears ♥ https://​www.youtube.com/​watch?​v=zWiwYC8_kaA 
- 
-**Přírodopis** ​ - 15. 5. test trávicí soustava 
- 
-**Chemie** ​ - 20.5. test - oxidy, sulfidy - názvosloví,​ teorie 
-            ​ 
- 
- 
- 
-**Fyzika** - test **20.5.** - test elektrostatika - vodič, izolant, elektroskop,​ elektrostatická indukce, polarizace izolantu, siločáry... :!: 
- 
-**Německý jazyk - Konečná** -  ​ 
- 
-**Dějepis** - kolonialismus - mapa Afriky https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Colonisation_of_Africa#/​media/​File:​Colonial_Africa_1913_map.svg,​ text http://​www.davidmikolas.cz/​dejepis/​texty/​devitka/​9_rocnik-kolonialismus.pdf,​ příchod Evropanů do Afriky podle ústního podání původních obyvatel https://​ucebnice.fraus.cz/​file/​edee/​eshop/​ucebnice/​nahledy/​3579/​dejepis-8-uc_94-95.pdf,​ Berlínská konference 1885 http://​www.dejepis.com/​ucebnice/​mezinarodni-situace-na-prelomu-19-a-20-stoleti/​ 
- 
  
  
 ===== 8.B =====  ===== 8.B ===== 
-**Třídní učitelka:​** Mgr. Květoslava Lysková, e-mail klyskova@zsdobra.cz,​ ☎ 558 412 471 
  
-**Informace pro zákonné zástupce a žáky** :-) 
-  * **Konzultace - 16. 5. 2019** od 15:30 do 17:00 hod., podpis v ID :!: 
-    
-  * **FOCENÍ ŽÁKŮ** proběhne 13. 5. 2019  - společná fotka 30,- Kč (uhradíme z třídního fondu); jednotlivec,​ skupina ​ 20,- Kč - peníze nutno odevzdat nejpozději v den focení :!: 
-  * **Divadelní představení** **Bouře** - 27. května - vybíráme 150 Kč.  
-  * **Návštěva Úřadu práce** ve F-M - 28. května. 
  
----- 
-**Přírodopis** ​ :!: Test **Trávicí soustava** - v pondělí 13. května :!: 
- 
- 
- 
-**Zeměpis** - **písemné opakování** probraných krajů II (pondělí 20. 5.). 
- 
-**Anglický jazyk - Lörinc** -  
- 
- 
-   * Passive Voice https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level4/​unit5/​grammar/?​cc=cz&​selLanguage=cs 
-   * Passive https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​passive 
- 
- 
-** 
-Matematika** - **Zhoršení přípravy** na výuku - **opakovaně** trénovat rovnice (!), slovní a konstrukční úlohy. Průběžně budeme psát testy. 
- 
-**Chemie** ​ -    20.5. test - oxidy, sulfidy - názvosloví,​ teorie 
- 
- 
-**Informatika MK** - vektorujeme 
- 
-**Německý jazyk - Konečná** -  ​ 
 ===== 8.C =====  ===== 8.C ===== 
-Třídní učitelka: Mgr. Radana Nohlová, ☎ 558 412 478, rnohlova@zsdobra.cz 
----- 
- 
-**Český jazyk** - 
-    *Nářečí - brněnské https://​www.youtube.com/​watch?​v=qpLucNoAqxk , slovácké https://​www.youtube.com/​watch?​v=k3z3nj-bW90 , hanácké https://​www.youtube.com/​watch?​v=LwUdh6epI7o 
- 
-**Zeměpis** - **písemné opakování** probraných krajů II (čtvrtek 16. 5.). 
- 
-**Anglický jazyk - Lörinc** -  
- 
-   * Passive Voice https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level4/​unit5/​grammar/?​cc=cz&​selLanguage=cs 
-   * Passive https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​passive 
- 
- 
-**Přírodopis** - 17. 5. test trávicí soustava 
- 
-**Chemie** ​    ​- ​ 22.5. test - oxidy, sulfidy - názvosloví,​ teorie 
- 
- 
-  ​ 
-**Informatika MK** - vektorujeme 
- 
-**Německý jazyk - Konečná** -  ​ 
- 
-**Matematika** ​ - 16. 4. písemná práce 3. čtvrtletí - mnohočleny - úpravy, vytýkání,​ vzorce, rovnice, množiny bodů dané vlastnosti, válec - povrch, objem 
- 
- 
- 
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/informace_pro_zaky_8._rocniku.1558084918.txt.gz · Poslední úprava: 2019/05/17 09:21 autor: bvroblova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki